מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

ערמונית

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף הגדלה של הערמונית לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

אנטיגן סגולי של הערמונית

דלקת הערמונית

שגשוג שפיר של הערמונית (BPH)

חוזרי משרד הבריאות, ניירות עמדה וקווים מנחים

סרטן הערמונית


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.