האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת/ביבליוגרפיה למהדורת 2013

מתוך ויקירפואה

Preventative (1).png

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
מאת איגוד רופאי המשפחה בישראל, האגף למדיניות רפואית, ההסתדרות הרפואית בישראל

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא
קידום בריאות ורפואה מונעת
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
המלצות כוח המשימה.png
שם הפרק ביבליוגרפיה למהדורת 2013
עורך מדעי פרופסור אמנון להד, פרופ' חוה טבנקין, ד"ר תם אקסלרוד
מוציא לאור ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה בישראל
מועד הוצאה אוקטובר 2022
מספר עמודים 284
קישור באתר ההסתדרות הרפואית
Logo small.gif

ילודים, תינוקות ופעוטים

גיל 65+

 • 658.   למ"ס שנתון סטטיסטי 2010, טבלה 3.24 תוחלת חיים לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסיה.
 • 659A.   הנחיות מפורטות ותשובות לשאלות טיפוסיות מצויות בקישורים הבאים:

http://www.agedcareaustralia.gov.au/internet/agedcare/publishing.nsf/Content/Physical%20 activity-3 http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.ns^Content/85D45F1F05013209CA2575_85001C46_79/$File/choosehealth-brochure.pdf

 • 660.   Wu G, Keyes L, Callas P, Ren X, Bookchin B. Comparison of telecommunication, community, and home-based Tai Chi exercise programs on compliance and effectiveness in elders at risk for falls. Arch Phys Med Rehabil. 2010; 91:849-56.
 • 661.   Lin JS, O'Connor E, Whitlock EP, Beil TL. Behavioral counseling to promote physical activity and a healthful diet to prevent cardiovascular disease in adults: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2010;153:736-50.
 • 677.    מסמך עמדה. המלצות תזונתיות למניעת מחלות קרדיוווסקולריות, האיגוד הקרדיולוגי בישראל ועמותת עתיד- עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל, אפריל 2011.
 • 680.   דיווח אישי מתוך נתוני סקר INHIS 2008-9, פרופ' תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד .(הבריאות ( 7.6.11

קשישים

 • 682.   McTigue KM, Hess R, Ziouras J. Obesity in older adults: a systematic review of the evidence for diagnosis and treatment. (Obesity Silver Spring) 2006;14:1485-97.
 • 683.   Holt HL et al. Forecasting the burden of advanced knee osteoarthritis over a 10-year period in a cohort of 60-64 year-old US adults. Osteoarthritis Cartilage. 2011;19:44-50.
 • 684.   Witham MD, Avenell A. Interventions to achieve long-term weight loss in obese older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2010;39:176-84.
 • 685.   Villareal DT et al. Weight loss, exercise, or both and physical function in obese older adults. N Engl J Med. 2011;364:1218-29.
 • 686.     מקור: "בריאות הקשישים בקהילה" מתוך נתוני סקר בני 60 ומעלה 1997-1998 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ענת שמש ואיריס רסולי. 2003. פרק אורחות חיים, עמ' 36.
 • 687.   Culberson JW. Alcohol use in the elderly: Beyond the CAGE.Part 2: Screening instruments and treatment strategies. Geriatrics 2006;61:20-26. Accessed on June 10, 2011 at http://geriatrics.modernmedicine.com/geriatrics/data/articlestandard/geriatrics/462006/386333/article.pdf
 • 688.   Screening and Behavioral Counseling in Primary Care to Reduce Alcohol Misuse, Topic Page. April 2004. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce. org/uspstf/uspsdrin.htm
 • 689.   Neumark YD, Lopez-Quintero C, Grinshpoon A, Levinson D. Alcohol drinking patterns and prevalence of alcohol-abuse and dependence in the Israel National Health Survey. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2007;44:126-35.
 • 690.   Lin JS et al, Behavioral Counseling to Prevent Skin Cancer Systematic Evidence Review to Update the 2003 U.S. Preventive Services Task Force Recommendation. Evidence Syntheses, No. 82, 2011, Report No.: 11-05152-EF-1. Accessed on June 10, 2011 at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53508/ http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/heat_guide.asp
 • 691.   Brawley EC. Enriching lighting design. NeuroRehabilitation 2009;25:189-99.
 • 692.   Sack RL et al. Circadian rhythm sleep disorders: Part 1, Basic principles, shift work, and jet lag disorders. An lAmerican Academy of Sleep Medicine review. Sleep 2007;30:1460- 83.
 • 693.   Recommended adult immunization schedule - United States 2011 Center for Disease Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly Report February 6, 2011 Vol. 60 No.4 http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm6004-Immunization.pdf
 • 694.   Seasonal Influenza Vaccination Resources for Health Professionals: 2010-11 Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) http:// www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/#summary
 • 695.   U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Lipid Disorders in Adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. June 2008.
 • 696.   Aspirin for the prevention of cardiovascular disease, Topic Page. December 2009. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/ uspsasmi.htm
 • 697.   Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease:collaborative meta-analysis of individual participant data from randomized trials. Lancet 2009; 373:1849-60.
 • 698.   Screening for abdominal aortic aneurysm, Topic Page. February 2005. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsaneu.htm
 • 699.   U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Colorectal Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. AHRQ Publication 08-05124-EF-3, October 2008. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf08/colocancer/colors.htm
 • 700.   Screening for Breast Cancer, Topic Page. July 2010. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsbrca.htm
 • 701.   Tinetti ME, Kumar C. The patient who falls: "It's always a trade-off". JAMA 2010; 303:258-66.
 • 702.   Al-Aama T. Falls in the elderly: spectrum and prevention. Can Fam Physician. 2011; 57:771-6.
 • 703.   Screening for Osteoporosis, Topic Page. January 2011. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsoste.htm
 • 704.   Screening for depression in adults. Recommendation statement. December 2009 http:// www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf09/adultdepression/addeprrs.htm
 • 705.   Urinary incontinence in women. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Urinary incontinence in women. Washington (DC): American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG); 2005 Jun. 13 p. (ACOG practice bulletin; no. 63). Reaffirmed 2009. http://www.guideline.gov/content.aspx?id=10931
 • 706.   Keilman LJ. Urinary incontinence: basic evaluation and management in the primary care office. Prim Care. 2005;32:699-722.
 • 707.   http://www.aafp.org/afp/2007/1215/p1837.pdf - Minimizing Adverse Drug events in Older Patients
 • 708.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2267940/pdf/bmj-336-7644-cr-00606.pdf -Prescribing for older people
 • 709.   Screening for Impaired Visual Acuity in Older Adults, Topic Page. July 2009. U.S. Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsviseld.htm
 • 710.   Chou R, Dana T, Bougatsos C, Fleming C, Beil T. Screening adults aged 50 years or older for hearing loss: a review of the evidence for the U.S. preventive services task force Ann Intern Med 2011; 154: 347-55. AHRQ Publication No. 11-05153-EF-3, March 2011. http:// www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf11/adulthearing/adulthearart.htm
 • 711.   Mosqueda L, Dong X. Elder abuse and self-neglect: "I don't care anything about going to the doctor, to be honest..." .JAMA 2011;306:532-40.
 • 712.   Nigel S. Beckett, Ruth Peters,, Astrid E Fletcher et al. Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N Engl J Med 2008;358:1887-98.

יישום הנחיות רפואיות

 • 713.   Frank E, Carrera JS, Elon L, Hertzberg VS. Predictors of US medical students' prevention counseling practices. Prev Med. 2007 Jan; 44(1):76-81. Epub 2006 Sep 14.
 • 714.   Sim MG, Wain T, Khong E. Influencing behaviour change in general practice - Part 1 - brief intervention and motivational interviewing. Aust Fam Physician. 2009;38:885-8. Accessed at http://www.racgp.org.au/afp/200911/200911sim.pdf on April 28, 2011.
 • 715.   Hettema JE, Hendricks PS. Motivational interviewing for smoking cessation: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol 2010;78:868-84.
 • 716.   Heckman CJ, Egleston BL, Hofmann MT. Efficacy of motivational interviewing for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Tob Control 2010;19:410-6.
 • 717.   Lai DT, Cahill K, Qin Y, Tang JL. Motivational interviewing for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 20:CD006936.
 • 718.   Spahn JM et al. State of the evidence regarding behavior change theories and strategies in nutrition counseling to facilitate health and food behavior change. J Am Diet Assoc 2010;110:879-91.
 • 719.   Lundahl B, Burke BL The effectiveness and applicability of motivational interviewing: a practice-friendly review of four meta-analyses. J Clin Psychol 2009 ;65:1232-45.
 • 720.   Martins RK, McNeil DW. Review of Motivational Interviewing in promoting health behaviors. Clin Psychol Rev 2009;29:283-93. Epub 2009 Feb 23.
 • 721.   Van Dorsten B. The use of motivational interviewing in weight loss. Curr Diab Rep. 2007;7:386-90.
 • 722.   Cahill K, Lancaster T, Green N. Stage-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 10;11:CD004492.
 • 723.   Shu-Hong Zhu, PhD, professor of family and preventive medicine at UC San Diego School of Medicine and principal investigator for the California Smokers' Helpline and the Center for Tobacco Cessation, personal communication, 29/11/10
 • 724.   West R. Time for a change: putting the Transtheoretical (Stages of Change) Model to rest. Addiction. 2005;100:1036-9.
 • 725.   Fiore MC et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Clinical Practice Guideline. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, May 2008.
 • 726.   Johnson SS et al. Transtheoretical model-based multiple behavior intervention for weight management: effectiveness on a population basis. Prev Med 2008;46:238-46.
 • 727.   Screening for and Management of Obesity in Adults, Topic Page. December 2003. U.S. Preventive Services Task Force.
 • 728.   U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Obesity in Children and Adolescents: Recommendation Statement. AHRQ Publication No. 10-05144-EF-2, January 2010. http:// www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf10/childobes/chobesrs.htm
 • 729.   Holtrop JS, Dosh SA, Torres T, Thum YM. The community health educator referral liaison (CHERL): a primary care practice role for promoting healthy behaviors. Am J Prev Med 2008; 35:S365-72.
 • 730.   Vinker S. Personal communication, April 28, 2011.
 • 731.   Special Emphasis Notice (SEN): AHRQ Announces Interest in Grants focused on Health Risk Assessment in Primary Care Settings. Notice number NOT-HS-10-018 http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-HS-10-018.html.
 • 732.   Vaczy E, Seaman B, Peterson-Sweeney K, Hondorf C. Passport to health: an innovative tool to enhance healthy lifestyle choices. J Pediatr Health Care. 2011;25:31-7.
 • 733.   http://www.nice.org.uk/usingguidance/sharedlearningimplementingniceguidance/examplesofimplementation/eximpresults.jsp?o=440.

יעוץ גנטי לזיהוי סרטן

 • 742.   Von Hippel Lindau syndrome
 • 743.   Ellen Warner, Hans Messersmith, Petrina Causer. Systematic Review: Using Magnetic Resonance Imaging to Screen Women at High Risk for Breast Cancer. Ann Intern Med. 2008;148:671-679.

תזונה נכונה

 • 744.   Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Eng J Med 2002; 346:393-403.
 • 745.   Sofi F, Cesari F, Abbate R, Gensini GF and Casini A. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ. 2008; 337;a1344
 • 746.   Is the science behind the 2010 Dietary Guidelines for Americans "unquestioned?".Hite AH. Nutrition. 2011 Apr;27(4):385-6. No abstract available.
 • 747.   Translating the Dietary Guidelines for Americans 2010 to bring about real behavior change. Rowe S, Alexander N, Almeida NG, Black R, Burns R, Bush L, Crawford P, Keim N, Kris-Etherton P, Weaver C. J Am Diet Assoc. 2011 Jan;111(1):28-39. No abstract available.
 • 748.   Goldstein LB et al Guidelines for the primary prevention of stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2011;42:517-584
 • 749.   McGuire S. Institute of Medicine. 2010. Strategies to Reduce Sodium Intake in the United States. Washington, DC: The National Academies Press. Adv Nutr 2010; Nov 1(1): 49-50.
 • 750.   Sacks FM and Campos H. Dietary Therapy in Hypertension. N Engl J Med 2010; 362:2102 - 2112
 • 751.   Gidding SS et al. Implementing American Heart Association pediatric and adult nutrition guidelines: a scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism, Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Council on Cardiovascular Nursing, Council on Epidemiology and Prevention, and Council for High Blood Pressure Research. Circulation. 2009;119:1161-1175
 • 752.   Lindstrom J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, Eriksson J, Hemio K et al. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006; 368: 1673-1679.
 • 753.   World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007
 • 754.   Preventive oral health intervention for pediatricians. Pediatrics 2008;122:1387-1394Y
 • 755.   Prentice A. Diet, nutrition and the prevention of osteoporosis. Public Health Nutr 2004: 7(1A), 227-243
 • 756.   Shai I, Henkin Y, Schwartzfuchs D et al. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med. 2008;359:229-41.
 • 757.   Widenhorn-Muller K, Hille K, Klenk J, Weiland U. Influence of having breakfast on cognitive performance and mood in 13- to 20-year-old high school students: results of a crossover trial. Pediatrics 2008 Aug; 122(2):279-84.

פעילות גופנית

 • 758.   Physical activity guidelines for Americans, US Department of Health and Human Services 2008.
 • 759.   Meriwether RA, Lee JA, Lafleur A, Wiseman P. Physical activity counseling. Am Fam Physician 2008; 77:1129-36.
 • 760.   Physical activity intervention studies: what we know and what we need to know: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity); Council on Cardiovascular Disease in the Young; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research. Marcus BH, Williams DM, Dubbert PM, Sallis JF, King AC, Yancey AK, Franklin BA, Buchner D,. Daniels SR and Claytor RP; American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity); American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young; Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research. Circulation 2006;114;2739-2752.
 • 761.   Marwick TH, Hordern MD et al. Council on Clinical Cardiology, American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention Committee; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research. Exercise training for type 2 diabetes mellitus: impact on cardiovascular risk: a scientific statement From the American Heart Association. Circulation 2009;119;3244-3262.
 • 762.   Willey JZ, Moon YP et al. Physical activity and risk of ischemic stroke in the Northern Manhattan Study Neurology 2009;73:1774-1779.
 • 763.   Diabetes Prevention Program Research Group. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The Lancet 2009; 374: 1677-86.
 • 764.   Donnelly JE, Blair SN et al; American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine Position Stand. Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Me Sci Sports Exerc 2009; 41: 459-71.
 • 765.   הקשר שבין עיסוק בספורט לבין התפתחות אוסטאוארתריטיס של הברכיים. ליאור זלר, שאול סוקניק. הרפואה, כרך 147, חוברת ד', אפריל 2008, עמודים 315-319.
 • 766.    Lautenschlager NT; Cox KL; Flicker L et al. Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzheimer disease: a randomized trial. JAMA 2008;300(9):1027-1037.
 • 767.   Colberg SR, Albright AL et al; American College of Sports Medicine; American Diabetes Association. Exercise and type 2 diabetes: American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Exercise and type 2 diabetes. Med Sci Sports Exerc 2010; 42(12):2282-2303.
 • 768.   Hornsby WG, Albright AL. Diabetes. In : Durstine JL, Moore GE, eds. ACSM's Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities, third edition. Human Kinetics, Champaign, USA 2009. pp 182- 191.
 • 769.   Elsawy B, Higgins KE. Physical activity guidelines for older adults. Am Fam Physician. 2010 Jan 1;81(1):55-9.
 • 770.   Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee I, Nieman DS, Swain DP American College of Sports Medicine position stand: Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc 2011; 43(7):1334-1359.
 • 771.   Lee D-ch, Sui X, Artero EG et al. Long Term effects of changes in cardiorespiratory fitness and Body Mass Index on all cause and cardiovascular disease mortality in men. Circulation 2011;124:2483-2490.

המלצות לבדיקות לפני פעילות גופנית

חיסון כנגד HPV

 • 782.   Haug Ch. The risks and benefits of HPV vaccination. JAMA 2009;302(7):795-796.
 • 783.   Rothman SM et al. HPV vaccine; implications for adolescent health and medical professionalism. JAMA 2009;302(7):1915-1927.
 • 784.   Slade BA et al Postlicensure safety surveillance for quadrivalent human papillomavirus recombinant vaccine. JAMA 2009;302(7):750-757.
 • 785.   Lehtinen M, Paavonen J, Wheeler CM, Jaisamrarn U, et al; for the HPV PATRICIA Study Group. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol. 2011 Nov 8.
 • 786.   Wheeler CM, Castellsague X, Garland SM, Szarewski A, ey al, for the HPV PATRICIA Study Group. Cross-protective efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by non-vaccine oncogenic HPV types: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol
 • 787.   Palefsky JM, Giuliano AR, Goldstone S, Moreira ED Jr, et al. HPV vaccine against anal HPV infection and anal intraepithelial neoplasia. Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV Infection and disease in males. N Engl J Med. 2011 Oct 27;365(17):1576-85.
 • 788.   Giuliano AR, Palefsky JM, Goldstone S, Moreira ED Jr, et al. Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV Infection and disease in males. N Engl J Med. 2011 Feb 3;364(5):401-11. Erratum in: N Engl J Med. 2011 Apr 14;364(15):1481.
 • 789.   Read TR, Hocking JS, Chen MY, Donovan B, Bradshaw CS, Fairley CK. The near disappearance of genital warts in young women 4 years after commencing a national human papillomavirus (HPV) vaccination programme. Sex Transm Infect. 2011 Dec;87(7):544-7.
 • 790.   Brotherton JM, Fridman M, May CL, Chappell G, Saville AM, Gertig DM. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. Lancet. 2011 Jun 18;377(9783):2085-92.
 • 791.   Shingles Prevention Study Group. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med. 2005 Jun 2;352(22):2271-84.
 • 792.   Chen N, Li Q, Zhang Y, Zhou M, Zhou D, He L. Vaccination for preventing postherpetic neuralgia. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;(3):CD007795.

חיסון כנגד הרפס זוסטר

 • 793.   Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update on herpes zoster vaccine: licensure for persons aged 50 through 59 years. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011 Nov 11;60:1528.
 • 794.   Gilden D. Efficacy of live zoster vaccine in preventing zoster and postherpetic neuralgia. J Intern Med. 2011 May;269(5):496-506.
 • 795.   Lu PJ, Euler GL, Harpaz R. Herpes zoster vaccination among adults aged 60 years and older, in the U.S., 2008. Am J Prev Med. 2011 Feb;40(2):e1-6.
 • 796.   Tseng HF, Smith N, Harpaz R, Bialek SR, Sy LS, Jacobsen SJ. Herpes zoster vaccine in older adults and the risk of subsequent herpes zoster disease. JAMA. 2011 Jan 12;305(2):160-6.
 • 797.   Drolet M, Brisson M, Schmader KE, Levin MJ, Johnson R, Oxman MN, Patrick D, Blanchette C, Mansi JA. The impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on health-related quality of life: a prospective study. CMAJ. 2010;182(16):1731-6.

מניעת מחלות וגילוי מוקדם - כללי

 • 798.   Parkin DM, Boyd L & Walker LC. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. British J of cancer, 2011;105:S77-S81.
 • 801.   USPSTF A-Z Topic Guide
 • 802.   Li G, Zhang P, Wang J et al. The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-up study. The Lancet 2008; 371(9626); 1783-1789.
 • 803.   The Diabetes prevention program group. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009;374(9702):1677-1686.

PSA כבדיקת סקר

 • 804.   Marcione, Marilyn (12 October 2011). "Prostate testing's dark side: Men who were harmed. Associated Press. . Retrieved 2011-10-13.
 • 805.   "Screening for prostate cancer: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials -- Djulbegovic et al. 341 -- bmj.com".
 • 806.   Chou, MD, Roger; Croswell, MD, MPH, Jennifer M.; Dana, MLS, Tracy; Bougatous, BS, Christina; Blazina, MPH, Ian; Fu, PhD, Rongwei; Gleitsmann, MD, MPH, Ken; Koenig, MD, MPH, Helen C. et al. (7 October 2011). "Screening for Prostate Cancer - A Review of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force". United States Preventive Services Task Force. Retrieved 2011-10-08.
 • 807.   Andriole, Gerald, et al Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial.". N Engl J Med 2009; 360: 1310-9..
 • 808.   Schroder,, Fritz H.; et al. (March 18, 2009). "Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study". NEJM 360 (13): 1320-8.
 • 809.   Gulati, R, et al (2011). "Long-term projections of the harm-benefit trade-off in prostate cancer screening are more favorable than previous short-term estimates". J Clin Epidemiol 2011: 64: 1412-17.
 • 810.   Gomella LG, Liu XS, Trabulsi EJ et al. Screening for prostate cancer; the current evidence and guidelines controversy. The Canadian J of Urology. 2011;18(5):5875-5883.
 • 811.   Chou R, Croswell JM, Dana T et al Screening for prostate cancer: review of the evidence for the US preventive Services task Force. Ann Intern Med 2011;149(3):192-199.
 • 812.   Gabriel Sandblom, Eberhard Varenhorst, Johan Rosell, statistician, et al. Randomised prostate cancer screening trial: 20year follow-up. BMJ 2011;342:d1539
 • 813.   ERSPC Investigators. Prostate-Cancer Mortality at 11 Years of Follow-up. N Engl J Med 2012;366:981-90.
 • 814.   PLCO Project Team. Prostate Cancer Screening in the Randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: Mortality Results after 13 Years of Follow-up. J Natl Cancer Inst 2012;104:1-8

איתור מוקדם של סרטן השחלה

 • 815.   Buys S, Partridge E, Black A and the working group- effect of Screening on Ovarian cancer Mortality- The prostate, lung colorectal and ovarian (PLCO) cancer screening randomized controlled trial. JAMA 2011;305(22):2295-2303.
 • 816.   Valerie Beral, Million Women Study Collaborators
 • 817.   Ovarian cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study. The Lancet, 2007;369:1703-1710

איתור מוקדם של סרטן השד

 • 818.   U.S. Autier P, Boniol M, Gavin A. breast cancer mortality in neighbouring European countries with different levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of WHO mortality database Preventive Services Task Force. Screening for Breast Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2009;151:716-726.
 • 819.   Mette Kalager, Marvin Zelen, Fnydis Langmark, and Hans-Olov Adami. Effect of Screening Mammography on Breast-Cancer Mortality in Norway. N Engl J Med 2010;363:1203-10.
 • 820.   H. Gilbert Welch, Brittney A. Frankel. Likelihood That a Woman With Screen-Detected Breast Cancer Has Had Her "Life Saved" by That Screening. Arch Intern Med. Published online October 24, 2011.
 • 821.   H. Gilbert Welch. Screening Mammography - A Long Run for a Short Slide? n engl j med 2010;363: 1276-1278

טיפול תרופתי מונע לסרטן השד

 • 822.   Cuzick J, Decenti A, Aran B et al. preventive therapy for breast cancer: a consensus statement. Lancet Oncology 2011;12(5):496-503.

קולונוסקופיה לאיתור מוקדם של סרטן המעי

 • 823.   Niv Y. colonoscopy for early detection and prevention of colorectal cancer.Harefuah 2010;149(8):535-537.
 • 824.   Ann G. Zaube, Sidney J. Winawer. Michael J. O'Brien et al. Colonoscopic Polypectomy and Long-Term Prevention of Colorectal-Cancer Deaths. N Engl J Med 2012;366:687-96.
 • 825.   Enrique Quintero, Antoni Castells, Luis Bujanda,et al. Colonoscopy versus Fecal Immunochemical Testing in Colorectal-Cancer Screening. N Engl J Med 2012;366:697-706.

עישון

 • 826.   U.S preventive services task force. Counseling and interventions to prevent Tabacco use and Tabacco- caused disease in adults and pregnant women- Reaffirmation recommendation statement. American Family Physician 2010;82(10):1266-1270
 • 827.   המלצות מקצועיות להתערבות ראשונית לגמילה מעישון לצוות המרפאה. חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית 2010.

טיפול הורמונלי לאחר הפסקת הווסת

 • 828.   Nelson HD, Walker M, Zakher B, Mitchell J. menopausal Hormone Therapy for the primary prevention of chronic conditions: A systematic review to update the US Prevetive Services task force recommendation. Ann Intern med 2012; 157:1-10, W1-3.
 • 829.   WHI Investigators. Health Outcomes After Stopping Conjugated Equine Estrogens Among Postmenopausal Women With Prior Hysterectomy A Randomized Controlled Trial. JAMA. 2011;305(13):1305-1314.
 • 830.   Valerie Beral, Gillian Reeves, Diana Bull, Jane Green for the Million Women Study Collaborators. Breast Cancer Risk in Relation to the Interval Between Menopause and Starting Hormone Therapy. J Natl Cancer Inst 2011;103:296-305
 • 831.   Rowan T. Chlebowski; Garnet L. Anderson; Margery Gass; et al. Estrogen Plus Progestin and Breast Cancer Incidence and Mortality in Postmenopausal Women. JAMA. 2010;304(15):1684-1692

בדיקת כולסטרול כבדיקת סקירה וטיפול בסטטינים למניעה ראשונית

 • 832.   U.S preventive Services task Force. Screening for lipid disorders in adults: recommendation statement. American Family Physician 2009;80(11):1273-1274.
 • 833.   Hughes S. Cochrane review stirs controversy over statins in primary prevention. www. medscape.com/viewarticle/736131 25/1/2011
 • 834.   Kausik K, et al. Statins and all cause mortality in high risk primary prevention. Arch Intern med 2010;170(12):1024-1031
 • 835.   Minder CM, Blaha J, Horne A et al. Evidence based use of statins for primary prevention of cardiovascular disease. The American J of Medicine 2012;125:440-446.

אורתופדיה מניעתית

 • 836.   Felson DT et al. Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women. The Framingham Study. Ann Intern Med 1992 Apr 1;116(7):535-9.
 • 837.   Slemenda C et al. Quadriceps weakness and osteoarthritis of the knee. Ann Intern Med 1997; 127:97-104.
 • 838.   Reichenbach S, Sterchi R, Scherer M et al. Meta-analysis: chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip. Ann Intern Med. 2007;146:580-590.
 • 839.   Wandel S, Juni P, Tendal B, Nuesch E, Villiger PM, Welton NJ, Reichenbach S, Trelle S. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341; c4675 doi: 10.1136/bmj.c4675.

ויטמינים ומניעת מחלות (ויטמין D, E ואחרים)

 • 840.   Fiscella K, Franks P. Vitamin D, race and cardiovascular mortality: Findings from national US sample. Ann Fam med 2010;8:11-18
 • 841.   Bischoff-ferrari HA et al. Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency - a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern med 2009;169(6):551-561.
 • 842.   Lichtenberg D. Who is likely to gain from High dose supplementation of vitamin E. Harefuah 2011;150(1):37-41

אספירין למניעה ראשונית של מחלות לב

 • 843.   יודפת י. סקירה ראשית - האם נפתרה השאלה "האם קיימת הצדקה לטיפול באספירין במניעה ראשונית" כתב העת הישראלי לרפואת המשפחה 2011 כרך 21 מס' 164, עמ' 5-9.
 • 844.   Aspirin for the prevention of cardiovascular disease. U.S preventive services task force recommendation statement. Ann Intern med 2009;150;396-404.
 • 845.   Baigent C, Blackwell L, Collins R et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: Collaborative meta-analysis of individual participant data for randomise trials- ATTC trial. Lancet 2009;373:1849-1860.
 • 846.   Fowkes FG, Price JF, Stewart MC et al. Aspirin for asymptomatic atherosclerosis trialists. Aspirin for prevention of cardiovascular events in the general population screened for a low ankle brachial index: A randomized controlled trial- AAA trial. JAMA 2010;303:841-848.
 • 847.   Bartolucci AA, Tendera M, Howard G. Meta-analysis of multiple primary prevention trials of cardiovascular events using aspirin. Am j cardiol 2011;107:1796-1801.
 • 848.   Raju n, Sobieraj-Teague M, Hirsh J et al. Effect of aspirin on mortality in the primary prevention of cardiovascular disease. Am J med 2011;124:621-629.

מניעת תחלואה בטיסה

 • 849.   Arendt J. Managing jet lag: Some of the problems and possible new solutions. Sleep Med Rev 2009;13:249-256.
 • 850.   Varughese J, Allen RP. Fatal accidents following changes in daylight savings time: the American experience. Sleep Med 2001;2:31-36.
 • 851.   Sack RL. Jet lag. N Engl J Med 2010;362:440-7.
 • 852.   Eastman CI, Burgess HJ. How to travel the world without jet lag. Sleep Med Clin 2009;4:241-55.
 • 853.   Smith D, Toff W, Joy M et al. Fitness to fly for passengers with cardiovascular disease. Heart 2010 ;96: ii1-ii16.
 • 854.   Coker RK, Shiner RJ, Partridge MR. Is air travel safe for those with lung disease? Eur Respir J 2007;30:1057-63.
 • 855.   Silverman D, Bendreau M. Medical issues associated with commercial flights. Lancet 2008;373:2067-77
 • 856.   De Stefano V, Chiusolo P, Paciaroni K, Leone G. Epidemiology of factor V Leiden: clinical implications. Semin Thromb Hemost. 1998;24:367-79.
 • 857.   Kim S, Palin F, Anderson P, Edwards S, Lindner G. Use of skills learned in CBT for fear of flying: Managing flying anxiety after September 11th. J Anxiety Disord. 2008 ; 22: 301-309
 • 858.   Bor R. Psychological factors in airline passengers and crew behavior: A clinical overview. Travel Med Infect Dis 2007;5:207-16,
 • 859.   Bor R. Trends in disruptive passenger behavior on board UK registered aircraft 1999-2003. Travel Med Inf Dis 2003;1:153-7.
 • 860.   Estrada A, LeDuc PA, Curry IP, Phelps SE, Fuller DR. Airsickness prevention in helicopter passengers. Aviat Space Environ Med. 2007;78:408-13.
 • 861.   Hirsh J et al. Executive summary: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 2008;133:71S-Travel Med Inf Dis 2003;1:153-7.
 • 862.   Estrada A, LeDuc PA, Curry IP, Phelps SE, Fuller DR. Airsickness prevention in helicopter passengers. Aviat Space Environ Med. 2007;78:408-13.
 • 863.   Chandra D, Parisini E, Mozaffarian D. Meta-Analysis: travel and risk for venous thromboembolism.. Ann Intern Med. 2009 ;151:180-90.

אוסטיאופורוזיס

 • 864.   The Good Stewardship Working Group, The "Top 5" lists in Primary care. Arch Intern Med 2011;Published on line May 23. www.archinternmed.com
 • 865.   Nelson HD, Haney EM, Dana T et al. Screening for Osteoporosis: An update for the U.S Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2010;153(2):1-13, w1-9.
 • 866.   Screening for Osteoporosis , Clinical summary of U.S. preventive services task force recommendation. www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsoste.htm.

אלימות במשפחה

 • 881   Campbell JC, Health consequences of intimate partner violence.
 • 882.   Lancet 2002;359:1331-36.
 • 883.   Eisikovitz Z et al. The first Israeli national survey on violence. Violence against Women, 2004, 10(7), 729-248.
 • 884.   Feder G, Ramsay J, Dunne D, Rose M, Arsene C, Norman R, Kuntze S, Spencer A, Bacchus L, Hague G, Warburton A, Taket A. How far does screening women for domestic (partner) violence in different health-care settings meet criteria for a screening programme? Systematic reviews of nine UK National Screening Committee criteria. Health Technology Assessment 2009;13(16).
 • 885.   Felitti VJ et al, Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. 1998 May;14(4):245-58.
 • 886.   Garcia-Moreno C., Violence against women: an urgent public health priority. Bull World Health Organ 2011;89:2. http://www.who.int/bulletin/volumes/89/1/10-085217.pdf
 • 887.   Grynbaum M, Biderman A, Levy A, Petasne-Weinstock S. Domestic violence: prevalence among women in a primary care center - a pilot study. Isr Med Assoc J 2001 3(12):907-10.
 • 888.   MacMillan H, Wathen CN, Jamieson E. Boyle MH, Shannon HS, Ford-Gilboe M, Worster A, Lent B, Coben JH, Campbell JC, Mc Nutt LA. Screening for intimate partner violence in health care settings - a randomized trial. JAMA 2009;302(5):493-501.
 • 889.   Nelson HD, Nygren P, McInerney Y, Klein J. Screening women and elderly adults for family and intimate partner violence: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2004;140:387-396.
 • 890.   O'Campo P, Kirst M, Tsamis C. Chambers C, Ahmad F. Implementing successful partner violence screening programs in health care settings: evidence generated from a realistic-informed systematic review. Social Science & Medicine 2011, doi:10.1016/j. socscimed.2010.12.019.
 • 891.   Schein M, Biderman A, Baras M, Bennett L, Bisharat B, Borkan J, Fogelman Y, Gordon L, Steinmetz D, Kitai E. The prevalence of a history of child sexual abuse among adults visiting family practitioners in Israel. Child Abuse Negl. 2000;24(5):667-75.
 • 892.   Taket AC, Wathen N. MacMillan H. Should health professionals screen all women for domestic violence? PLoS Medicine, www.plosmedicine.org Oct. 2004 Vol 1, Issue 1 e4.
 • 893.   U.S. Preventive Services Task Force. Screening for family and intimate partner violence: recommendation statement. Annals of Internal Medicine 2004, 140:382-386.
 • 894.   Wathen CN, Mac Millan HL. Prevention of violence against women. Recommendation statement from the Canadian Task Force on Preventive Health Care. JAMC 2003; 169(6):582-584.
 • 895.   WHO - Expert meeting on Health-sector responses to violence against women, Geneva, 2009 http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500630_eng.pdf
 • 896.   WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women, 2005. http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en

בריאות השן

 • 897.   Beltran-Aguilar ED. Barker LK. Surveillance for Dental Caries, Dental Sealants, Tooth Retention, Edentulism, and Enamel Fluorosis - United States, 1988--1994 and 1999--2002 CDC MMWR, 2005
 • 898.   Global policy for improvement of oral health in the 21st century - implications to oral health research of World Health Assembly 2007, World Health Organization, Petersen

נושאים שנויים במחלוקת: איתור מוקדם של אי ספיקת כליות

 • 899.   דו"ח הועדה המייעצת לרופא הראשי של שירותי בריאות כללית בנושא מדדי איכות ברפואת המשפחה בעריכת ד"ר א. יעקובסון, 2010, עמ' 108-113.
 • 900.   Screening for chronic kidney disease: U.S Preventive Services Task Force recommendation statement DRAFT. www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/kidney/draftecckd.htm. (AHRQ publication No. 12-05166-EF-2, May 2012).

איתור מוקדם של סרטן הריאה

 • 901.   The National Lung Screening Trial Research Team. Aberle DR, Adams AM, Berg CD et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. N Engl J Med 2011;365(5):395-409.

א.ק.ג ו-א.ק.ג במאמץ כבדיקות סקירה

 • 902.   U.S preventive Services task force recommendation 2012. www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm

הפרעות שינה

 • 903.   KAP survey, Israel Center for Disease Control and MOH Department of Health Promotion and Education, 2007-8.
 • 904.   Anat Shemesh, MOH-Personal communication, 27 July, 2006. Data from ICBS/MOH National Health Survey, 2003-4.
 • 905.   Brown FC, Buboltz WC, Soper B. Relationship of sleep hygiene awareness, sleep hygiene practices, and sleep quality in university students. Behav Med. 2002; 28:33-8
 • 906.   Jefferson CD et al. Sleep hygiene practices in a population-based sample of insomniacs. Sleep 2005; 28:611-5
 • 907.   Basner RC. Continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2007; 356:1751-8.
 • 908.   Sassani A et al. Reducing motor-vehicle collisions, costs, and fatalities by treating obstructive sleep apnea syndrome. Sleep 2004; 27:453-8.
 • 909.   Milner CE, Cote KA. Benefits of napping in healthy adults: impact of nap length, time of day, age, and experience with napping. J Sleep Res 2009;18:272-281.