האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות להפעלת חדרי לידה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות להפעלת חדרי לידה
HumanNewborn.JPG
מספר החוזר 31/2012
סימוכין 24383812, חוזרנו מס׳ 21/98 מיום: 16.3.98, תיק מס׳ ; 3/0/200
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 13 בנובמבר 2012
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםלידה

בהמשך לחוזרנו מס׳ 21/98 מיום: 16.3.98, הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן של הנחיות להפעלת "חדרי לידה". חוזר זה מחליף ומבטל את החוזר שבסימוכין.

ההנחיות הוכנו על בסיס המלצות המועצה הלאומית למיילדות, ניאונטולוגיה וגנטיקה.

פרופסור ארנון אפק.

ראש מנהל הרפואה.

מטרה

מטרת ההנחיות להמליץ על כללים לטיפול ביולדת וביילוד בחדרי לידה ולקבוע תנאי בסיס להפעלת "חדר- לידה".

בדיקות וטיפולים בחדר הלידה

 • כל אישה (שאינה נמצאת בתהליך של לידה פעילה), המתקבלת למיון מיילדותי, או לחדר לידה תיבדק על ידי רופא
 • כל אישה המשתחררת ממיון מילדותי לביתה - תיבדק על ידי רופא המוסמך לשחרר מחדר מיון יולדות
 • יש להחתים כל אישה המתקבלת ללידה על טופס ההסכמה לטיפולים רפואיים במהלך הלידה ועל טופס הסכמה לטיפול ביילוד לאחר הלידה. (ראו בהמשך)
 • בכל שלב של הלידה, תהיה היולדת בהשגחת מיילדת
 • כל יולדת תעבור, סמוך לקבלתה לחדר לידה, לפחות את הבדיקות הבאות:
 • אנמנזה ובדיקת מסמכי מעקב ההיריון על ידי המיילדת או הרופא
 • בדיקה גופנית על ידי רופא
 • סימנים חיוניים על ידי מיילדת או רופא
 • שתן לחלבון
 • בדיקות מעבדה: ספירת דם, דם לסוג ו- RH
 • מוניטור עובר
 • במהלך הלידה יבוצע מעקב אחר הדופק העוברי על פי אמות מידה מקצועיות מקובלות
 • לכל יולדת תנוהל רשומה רפואית מסודרת בה ירשמו כל פרטי היולדת, מהלך הלידה וממצאי הניטור העוברי
 • כל יולדת תקבל מידע על מהלך הלידה ועל הטיפול הצפוי בה וביילוד
 • לכל יולדת תינתן האפשרות בעת קבלתה, לנוכחות של מלווה אחד לפחות לפי בחירתה (אם התנאים הפיזיים בחדר הלידה ונסיבות מהלך הלידה מאפשרים זאת)

הטיפול ביילוד

 • הטיפול הראשוני ביילוד יבוצע על ידי הצוות הרפואי / מיילדותי הנוכח בעת הלידה בחדר הלידה
 • רופא ממחלקת יילודים יהיה מעורב במהלך הלידה בכל מקרה שיש חשש לבריאותו של העובר
 • שיוך וזיהוי היילוד, מיד לאחר הלידה יתבצע ע"פ חוזרנו מס׳ 4/2011 מיום 19 בינואר 2011

מבנה וארגון

חדר מיון יולדות

 • באגף חדרי לידה יש לייעד אתר שישמש כ"חדר מיון יולדות" בו תיבדקנה כל הפניות הדחופות של נשים הרות בשליש האחרון להריונן
 • בחדר מיון יולדות יהיה מכשיר אולטראסאונד ומוניטור עוברי
 • יש לנהל רישום של כל הפונות למיון יולדות

חדרי לידה

 • חדרי לידה יתפקדו כיחידות ייעודיות לטיפול ביולדת וביילוד 24 שעות ביממה
 • אגף חדרי הלידה יחולק לעמדות לידה / לחדרי לידה, שיצוידו במיכשור בהתאם לצרכים הרפואיים הבסיסיים לטיפול ביולדת וביילוד
 • אגף חדרי הלידה יצויד במערכת תקשורת זמינה (מומלץ: אינטרקום) אל אתרים חיוניים בביה"ח, כגון: חדרי ניתוח, חדרי רופאים תורנים, בנק דם, מעבדה דחופה, יחידה לטיפול מיוחד בילוד
 • באגף חדרי לידה יהיו תשתיות וציוד נדרש לביצוע החייאה ליולדת וליילוד

עמדות ניתוח

 • רצוי כי, באגף חדרי הלידה או, בסמוך לו, יהיה חדר ניתוח ובו עמדה אחת לפחות המיועדת להתערבות ניתוחית דחופה ביולדת
 • חדר הניתוח, יהיה ערוך לביצוע ניתוח קיסרי דחוף במהירות המרבית, (תוך 30 דקות לכל היותר, ממועד ההחלטה על הצורך בביצוע הניתוח)
 • ליד חדר הניתוח יהיה אתר המיועד להשגחה לאחר הרדמה (התאוששות / התעוררות), אשר יופעל מיידית במקרה הצורך
 • בתוך או בסמוך לחדר הניתוח תופעל עמדת החייאה מתקדמת ליילוד

שרותי תשתית

בנק דם, מכון דימות ומעבדה דחופה יהיו זמינים לחדרי הלידה 24 שעות ביממה.

חדר המתנה

באגף חדרי לידה יהיה אזור המתנה שיעמוד לרשות משפחות היולדות ובו, לכל הפחות מקומות ישיבה, מתקן שתייה למים צוננים ומיתקן לרכישת שתייה קרה וחמה ומזון קל.

הצוות המטפל ביולדת וביילוד

רופאים

 • רופא מומחה במיילדות וגינקולוגיה יהיה נוכח באגף חדר הלידה בכל שעות העבודה הסדירה
 • בשעות התורנות ימצא בחדרי הלידה רופא מומחה במיילדות וגינקולוגיה או מתמחה במיילדות וגינקולוגיה הנמצא בשנתיים האחרונות להתמחותו, או רופא שמנהל המחלקה הסמיך אותו לכך
 • התערבות רפואית בלידה כגון: ניתוח קיסרי, לידה מכשירנית ובקורת חלל הרחם או צוואר הרחם, תעשה באחריות הרופא האחראי באותה המשמרת. תפירת קרעים פריאנאלים בדרגה 3–4 תעשה על ידי רופא מומחה בכירורגיה או גינקולוגיה או אחר על פי הרשאה ממנהל המחלקה
 • רופא יילודים או רופא ילדים במהלך תקופת סבב או שעבר תקופת סבב (רוטציה) ביחידה לטיפול מיוחד ביילוד, יהיה זמין לקריאה מידית לחדרי הלידה בכל שעות היממה
 • רופא מומחה בהרדמה או מתמחה בכיר בהרדמה (לאחר שעבר מחצית מתקופת ההתמחותו, ובאישור מנהל מחלקת הרדמה) יהיה זמין מיידית לחדר לידה בכל שעות היממה

מיילדות

בחדרי הלידה חייבות להיות בכל עת, מיילדות מורשות.

מינהל

לחדרי הלידה יינתנו שירותי מזכירות, שיכללו קבלה, מודיעין רישום קבלה ושיחרור.

עובדי משק ואלונקאים

 • עובדי משק: בחדרי הלידה ימצאו עובדי משק להבטחת ניקיון עמדות הלידה וחדר הניתוח
 • אלונקאים: לחדרי הלידה יהיו אלונקאים זמינים בכל שעות היממה לשם העברת יולדות

מיכשור נדרש באגף חדרי לידה

 • עגלת החיאה המכילה ציוד ותרופות
 • ערכת החייאה ליילוד הכוללת:
 • מכשירי סטורציה בטכנולודיית Massimo לניטור ריווי חמצן של היילוד
 • מכשירי Neopuff להנשמת הילוד
 • מקור חמצן ואויר בעמדות ההחיאה מחוברים דרך בלנדר
 • סדינים חמים
 • אינקובטור נייד מצויד בבלון אוויר ובלון חמצן המחוברים דרך בלנדר
 • מכשיר אולטראסאונד
 • ציוד לביצוע לידה מכשירנית
 • רצוי מכשיר למדידת מצב המאזן חומצי / בסיסי לעובר
 • מכונת הרדמה
 • מכשיר א.ק.ג.
 • דפיברילטור מסונכרן
 • מוניטור קרדיאלי

מיכשור נדרש ליד כל עמדת לידה

 • עמדת קבלת יילוד הכוללת מכשיר חימום וציוד החייאה בסיסי ליילוד
 • מיכשור ניטור: מד לחץ דם ומד רווי החמצן (pulse oxymeter) של האם
 • מוניטור קרדיוטוקוגרפי
 • מכשיר מונה טיפות

טופס הסכמה לטיפולים רפואיים במהלך הלידה

אני החתומה מטה, מבקשת לקבלני לחדר לידה לשם קבלת טיפול / לידה.

אני מבקשת שהרופאים, הסגל הסיעודי וצוות העובדים של בית החולים יקבעו ויבצעו את הבדיקות והפעולות הדרושות על פי שיקול דעתם המקצועי.

ידוע לי, שבמהלך הלידה ייתכן ויהיה צורך בביצוע פעולות שונות לרבות המנויות להלן:

 • הרכבת עירוי כדבר שבשגרה (לשם מתן נוזלים, תרופות ובמקרה הצורך דם)
 • שימוש במוניטור עוברי חיצוני או פנימי (ישירות מקרקפת הילוד)
 • דגימת דם מקרקפת הילוד
 • חיתוך החיץ בהתאם לצורך
 • לידה מכשירנית (מלקחיים או ואקום) בהתאם לצורך הרפואי
 • טיפול להשראת לידה (זירוז)

ידוע לי שהפעולות הנ"ל כרוכות בסיכונים ולא ניתן להבטיח שתהיינה נטולות סיבוכים.

הוסבר לי שבמצבים מסוכנים לי ו/או לילוד ייתכן ויהיה צורך לנקוט פעולות אחרות או נוספות או פעולות המוזכרות לעיל לצורך הצלת חיים או למניעת נזק גופני.

אני מסכימה לביצוע פעולות אלו למעט ________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________

תאריך: ____/__/__

שם מלא וחתימה: ________________________________________________

דף מידע - טיפול בילוד לאחר הלידה

הורים יקרים,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי הילוד שיוולד לכם במזל טוב יתקבל להשגחה וטיפול במחלקת ילודים, מיד לאחר הלידה כדבר שבשיגרה מתבצעות במחלקות ילודים הבדיקות והפעולות הבאות:

 • מתן חיסון נגד דלקת נגיפית מסוג B : על פי המלצות משרד הבריאות מחסנים את כל הילודים בארץ נגד דלקת כבד זיהומית מסוג B . חיסון זה ניתן סמוך ללידה בתינוקות במשקל לידה נמוך לאחר שהגיעו למשקל של 2.0 ק"ג או לחלופין טרם השחרור מבית החולים
 • הזרקת ויטמיו K תוד שרירית: ויטמין K חיוני להפעלה תקינה של מערכת קרישת הדם ולמניעת דימומים. כל הילודים במדינה וברוב ארצות העולם, מקבלים זריקה וו סמוך ללידה
 • בדיקת דם לשלילת תת-פעילות של בלוטת התריס ומחלת הפנילקטונוריה: לצורך בדיקות אלה, נלקחת דגימת דם מעקב הילוד ביום השני או השלישי לחיים. גילוי מוקדם של מחלות אלה מאפשר טיפול בהתאם, והתפתחות תקינה של התינוק בעתיד.
  ההחלטה, הביצוע והמעקב אחרי בדיקות אלה, הן באחריות משרד הבריאות.
 • ספירת דם שגרתית לאיתור מצבי חוסר דם או סמיכות יתר (פוליציטמיה) מתבצעת מדם חבל הטבור. בדיקות דם נוספות יבוצעו בהתאם לצורך ו/או בהתאם להמלצות התקפות של משרד הבריאות באותה עת
 • טיפול במשחה אנטיביוטית לעיניים: על מנת למנוע זיהום של העיניים העלול להיגרם במהלך הלידה, מטופלים תינוקות בישראל ובשאר מדינות בעולם המערבי מייד לאחר הלידה במשחה לעיניים, באופן חד פעמי.
  אם תהיה הוריה רפואית לנקיטת פעולות רפואיות נוספות לצורך איבחון ו/או טיפול, יובא מידע זה לידיעתכם
 • רחצה ראשונית של הילוד עם קבלתו תתבצע במחלקת ילודים
 • בדיקת סקר להפרעות שמיעה - בדיקה זאת מתבצעת ביום השני לאחר הלידה או ביום השחרור. אם בשל חגים או סוף שבוע הבדיקה לא תתבצע, ניתן להגיע לבדיקה במכון השמיעה לאחר השחרור

במקרים חריגים בהם על אף ההסברים שקיבלתם מהצוות אתם מסרבים על מתן טיפול מסוים, עליכם להודיע על כך מראש למיילדת בחדר הלידה או לאחות מחלקת ילודים בעת העברת התינוק למחלקה. אי מתן הודעת הסירוב כאמור, תחשב כהסכמה למתן הטיפולים.

אם ברצונכם לקבל הבהרות נוספות. הנכס מוזמנים לפנות לצוות המטפל.


שם וחתימת היולדת: ________________________________________________________________