האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים לדף הנוכחי.

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים
Disinfection liquid.JPG
מספר החוזר 07/2008
סימוכין חוזרנו מספר 12/06 מיום: 2.7.06 ראו באתר משרד הבריאות
סימוכין: חוזר מינהל רפואה מספר 5/2001 מיום 11/1/01, ראו באתר משרד הבריאות
סימוכין: חוזר המנהל הכללי מספר 3/99 מיום: 7.2.99 ראו באתר משרד הבריאות
חוזר המנהל הכללי מספר 16/99 מיום: 1.8.99 ראו באתר משרד הבריאות
קישור באתר משרד הגריאות
תאריך פרסום 21 בפברואר, 2008
 

מהות העדכון: תיקון לסעיף 2 שבחוזר מינהל רפואה מספר 5/2001 מיום 11/1/01.

כללי

 1. חיטוי, יחד עם פעולות ניקוי ושיטות עיקור במיניהן, מהווה נדבך חשוב במאבק הרציף למניעת זיהומים
 2. מצורף בזה קובץ הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים, המיועד לאפשר לבצוע ניקוי וחיטוי בטוח ויעיל
 3. על כל מוסד לפתח נהלים פנימיים שיבוססו על ההנחיות המצ"ב (להלן: ההנחיות)
 4. ההנחיות מתייחסות לפעולות חיטוי בנסיבות שגרתיות. לצורכי חיטוי בעת בידוד מטופלים, יש לפנות לנוהל בידוד של המוסד ו/או לאחות למניעת זיהומים במוסד
 5. כל מוסד רפואי הרוכש ציוד או אביזר רפואי, אחראי גם על הניקוי והחיטוי של הציוד או האביזר. לפיכך, טרם רכישת הציוד או האביזר, וכל עוד שהוא בשימוש, יש להבטיח שאמצעי הניקוי והחיטוי יהיו זמינים לשימוש במוסד

שימוש בחומרים באישור משרד הבריאות

 1. כל החומרים שנעשה בהם שימוש לצורך חיטוי עור ברקמות של בני אדם או לחיטוי אביזרים ומכשירים רפואיים, חייבים רישום במשרד הבריאות והשימוש בהם חייב להיות בהתאם להתוויות המאושרות
 2. תכשירי חיטוי לעור ולרקמות חייבים להיות רשומים בפנקס התרופות של משרד הבריאות
 3. תכשירים לחיטוי אביזרים ומכשירים רפואיים חייבים להיות רשומים בפנקס אמ"ר (אביזרים ומכשיור רפואי) של משרד הבריאות, ראו:
  1. חוזר המנהל הכללי מס׳ 1/95 מיום: 5.1.95 בנושא: אביזרים, מכשירים ושתלים רפואיים
  2. חוזר המנהל הכללי מס׳ 8/98 מיום:2.5.98 בנושא: חומרים לחיטוי מתקנים רפואיים
  3. קישוריות:
   פנקס התרופות
   פנקס אמ"ר - שאלות בנושא אמ"ר ניתן להפנות אל אינג׳ נדב שפר, מנהל יחידות האמ"ר בכתובת הדואר האלקטרוני: Medical_devices@thb.health.gov.il
 4. אין אישור משרדנו לחומרי חיטוי מחוץ למסגרות הנ"ל. חומרים לניקוי ידיים, שקיבלו אישור כתמרוק, אינם בעלי אישור לתכשירי חיטוי ואסור בהחלט להשתמש בהם לצורך זה

יישום ההנחיות

 1. מינוי אחראי:
  על מנהל המוסד למנות גורם מקצועי בכיר לרכז את הנושא, להלן "האחראי", תפקידיו יהיו כדלהלן:
  1. רפרנט מדיניות המוסד בתחום החיטוי
  2. מתן ייעוץ לרכש חומרי חיטוי
  3. הטמעת הנחיות אלה והכנת נהלים פנימיים בתיאום עם התחומים הרפואיים, הסיעודיים והאדמיניסטרטיביים
  4. הבטחת קיומם, ביצועם ופיקוח עליהם של נוהלי בטיחות מתאימים בעת ההכנה והביצוע של פעולות החיטוי
 2. הדרכת עובדים:
  יש לוודא שהצוותים העוסקים בנושא יהיו מיומנים בשיטות העבודה ומודעים להוראות הבטיחות. יש לוודא שההוראות ברורות ומובנות והעובד הודרך, נבחן ונמצא בפיקוח הולם (יש לזכור שמרבית העובדים אינם מקצועיים)
 3. רכש ושימוש בחומרי חיטוי:
  חומר חיטוי, הן לעור ולרקמות והן לאביזרים ומכשור רפואי, יירכשו בהתאם להנחיות המצ"ב. יש לתת העדפה לאמצעי חיטוי ושיטות ידידותיים לאדם ולסביבה
 4. בטיחות ובריאות העובד:
  על הנהלת המוסד להכין נהלים פנימיים המתייחסים לכל ההיבטים של בטיחות ( בהכנה, שימוש, שינוע, אחסון חומרי חיטוי) מבוססים על הוראות היצרן וה-MSDS המתאים לכל חומר
 5. סילוק חומרי החיטוי ותוצרי תהליך החיטוי:
  יש להקפיד על סילוק בטוח של תוצרי תהליך החיטוי בהתאם להוראות הנוהל בחוזרנו בנושא טיפול בפסולת במוסדות רפואה, חוזר מינהל הרפואה מס׳ 34/98 מיום 17/5/98
 6. תפוצת הנוהל וההנחיות:
  כיוון שפעולות החיטוי מתבצעות בכל אתרי המוסד הרפואי, במחלקה וליד מיטת החולה, ביחידות לאספקה סטרילית וביחידות ייעודיות, בחדרי הניתוח הכלליים ובמרפאות, יש לוודא שחוזר זה, ההנחיות המצ"ב והנהלים הפנימיים המתבססים עליהם תגענה ותהיינה זמינות ונגישות לכל העוסקים בחיטוי.

חוזר זה מחליף את חוזרנו בנושא.

הנספח לחוזר זה הוכן על ידי הוועדה לאמצעי חיטוי של משרד הבריאות. לגבי כל פניה, הערה, הצעה, שאלה ובעיה הקשורות לנושא החיטוי במוסדות רפואיים, יש לפנות למרכז הוועדה, מנהל תחום מינהל ומשק, מינהל רפואה, משרד הבריאות. טלפון: 5681280 -02 פקס: 6725821-02 דואר אלקטרוני: ncil.pcarlman@.moh.health.gov.il

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

נספח מס'1 - מסמכים ישימים

בריאות הסביבה

חוזר מינהל רפואה 2/99 בנושא: בריאות הסביבה בבתי חולים - הנחיות ונוהל פיקוח ובקרה.

מונחים

מיקרואורגניזם - Microorganism: ישות מיקרוסקופית המסוגלת להתרבות, כולל חיידקים, נגיפים, והצורה המיקרוסקופית של פטריות, טפילים ואצות.

ניקוי - Cleaning: תהליך להסרת כמויות ניכרות של כל חומר מעל פני השטח כולל אבק, לכלוך, כמויות גדולות של מיקרואורגניזמים והחומר האורגני שמגן עליהם כגון: צואה, דם (בדרך כלל באמצעות מים ודטרגנט).

דטרגנט - Detergent: חומר פעיל-שטח שמטרתו הסרת לכלוך.

חיטוי - Disinfection: תהליך של השמדת רוב גורמי הזיהום (מלבד נבגי חיידקים) מחוץ לגוף, על ידי חשיפתם לחומרים כימיים או תהליכים פיזיים

חומר חיטוי - Disinfectant: חומר כימי אשר בתנאים מוגדרים מסוגל לחטא.

תכשיר חיטוי משולב - Formulation containing several disinfectants: פורמולציה מסחרית, המורכבת מחומרי חיטוי שונים.

עיקור - Sterilization: תהליך אשר גורם להשמדת כל צורות המיקרואורגניזמים כולל נבגים.

נוזל עיקור כימי - Liquid chemical sterilizing agent: חומר כימי אשר בתנאים מוגדרים מוביל לעיקור.

פסטור - Pasteurisation: תהליך מבוסס על חום לח שהורס מרבית המיקרואורגניזמים מלבד נבגים בטמפרטורה מ־70 עד 100 מעלות צלזיוס כתלות במשך זמן הפעולה.

חומר אנטיספטי - Antiseptic: תכשיר חיטוי לשימוש על רקמה חיה (עור, רירית או רקמה חשופה).

תמיסה אלכוהולית: תמיסה על בסיס אלכוהולי לשימוש כחומר אנטיספטי. בדרך כלל תמיסות של 70% ethanol או 60% isopropanol עם או בלי תוספת חומר אנטיספטי כגון chlorhexidine.

רחצת ידיים שגרתית: תהליך הסרת חומר אורגני ואוכלוסיית מיקרואורגניזמים חולפת מהידיים.

רחצת ידיים אנטיספטית: תהליך הסרה והשמדה של אוכלוסיית מיקרואורגניזמים חולפת מהידיים.

רחצת ידיים כירורגית: תהליך הסרה והשמדה של אוכלוסיית מיקרואורגניזמים חולפת וקבועה מהידיים.

חיטוי מהיר של ידיים: תהליך הסרה והשמדה של אוכלוסיית מיקרואורגניזמים חולפת מהידיים באמצעות תכשיר אנטיספטי על בסיס אלכוהול, כגון תמיסות או ג׳לים (GELS) אלכוהוליים עם או בלי חומר חיטוי נוסף.

"חד-פעמי": לשימוש פעם אחד, וסילוק בתום השימוש.

הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים - 2006

אין חיטוי ללא ניקוי

Mr12 2006-02.png
Mr12 2006-03.png
Mr12 2006-04.png
Mr12 2006-05.png
Mr12 2006-06.png
Mr12 2006-07.png
 • פסטור (ראו ושימת מונחים): תהליך חיטוי במים חמים בטמפרטורות מעל 70 מ.צ. זמני ההשריה תלויים בטמפרטורה בה מתבצע החיטוי, ונמדדים לאחר הגעת הטמפרטורה לערך הנבחר:

90 מ.צ: חשיפה של 2 דקות; 70 מ.צ: חשיפה של 10 דקות.

יש לוודא שהתהליך והמכשיר שמשמש לו יעברו כיול וולידציה תקופתית.

Mr12 2006-09.png
Mr12 2006-10.png
Mr12 2006-11.png