האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

העסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב"בידוד בית" לאחר חשיפה לחולה 19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
העסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב"בידוד בית" לאחר חשיפה לחולה 19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
סימוכין 172012920
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 29 במרץ 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות

ככלל, יש להרחיק מהעבודה במוסד רפואי, עובד בריאות שנחשף חשיפה משמעותית לחולה 19-COVID ללא מיגון מתאים, למשך 14 ימים מהחשיפה בהתאם לנוהל "בידוד בית" של משרד הבריאות.

עם זאת, להלן הנחיות לחריגה מכלל זה בהקשר להעסקת עובדי בריאות חיוניים, הנמצאים בבידוד בית לאחר חשיפה לחולה 19-COVID, על פי חלוקה לקבוצות:

 • עבור כלל העובדים החיוניים:
בשל מצוקת מערכת הבריאות בעת מגפת הקורונה, ניתן לקצר את זמן הבידוד, במבודד אסימפטומטי (ללא תסמינים), ל-12 יום בתנאים הבאים:
 1. ביום ה-12 לחשיפה נלקחה בדיקה לגילוי SARS-COV2 והיא שלילית
 2. העובד יעטה מסכה כירורגית בכל עת שהותו במוסד הרפואי עד לחלוף 14 ימים מהחשיפה
 3. אם יופיעו חום ו/או תסמינים נשימתיים, יש להרחיקו מידית ממקום העבודה ולבצע לו בדיקה אבחנתית ל-19-COVID
 • עובדים חיוניים באופן מיוחד:
עובד בריאות, שנוכחותו במוסד הרפואי חיונית והיעדרותו עלולה לסכן את הטיפול הרפואי הניתן במוסד (להלן עובד חיוני באופן מיוחד), יוחרג מכללי הבידוד הרגילים בתנאים הבאים:
 1. לא ניתן למצוא לעובד מחליף
 2. אין תחליף מתאים למילוי תפקידו
 3. מנהל בית חולים יפנה למרכז הארצי למניעת זיהומים בבקשה לקבלת אישור פרטני לעבודת העובד במוסד הרפואי בזמן שהוא אמור להיות בבידוד בית. לבקשה יצורף הסבר בנוגע לחיוניותו של העובד, החלופות האפשריות בעת היעדרותו, והשיקולים לבקשה חריגה זו
 4. מנהל אגף רפואי בקופת החולים יפנה באופן דומה לאגף לרפואה קהילתית לד"ר יאיר ברק: yair.barak@MOH.GOV.IL
 • סייגים לאישור למיזעור הסיכון להדבקה:
 1. לפני כל כניסה למוסד הרפואי יש לוודא כי העובד ללא חום ו/או תסמינים נשימתיים (אסימפטומטי)
 2. נלקחה לעובד החיוני בדיקה לגילוי SARS-COV2 והיא שלילית. העובד יוכל לשהות במוסד הרפואי ב־24 השעות מעת לקיחת הדגימה השלילית. יש לחזור על הדגימה לפני כל משמרת
 3. יש לצמצם למינימום את משך השהות של העובד החיוני במוסד הרפואי
 4. על העובד החיוני לחבוש מסיכה כירורגית בכל זמן שהותו במוסד הרפואי
 5. יש לצמצם למינימום מגעים עם עובדים נוספים או חולים, ולשמור על מרחק של 2 מטרים ככל שניתן
 6. יש להקצות אזור משרדי/מנוחה נפרד לעובד בו ישהה בזמנים בו אינו מחויב להיות באזורים משותפים
 7. יש לבצע רישום של כל העובדים או החולים הבאים במגע עם העובד החיוני
 8. אם העובד החיוני מפתח חום ו/או תסמינים נשימתיים, יש להרחיקו מידית מהעבודה, לבצע לו בדיקה אבחנתית ל-19-COVID, ולדווח על כך למרכז הארצי למחלות זיהומיות
 9. אם העובד החיוני מאובחן עם 19-COVID יש לתחקר את החשיפה לעובדים נוספים ו/או חולים בהתאם לנוהל "חשיפה ל-19-COVID במוסד אשפוז רפואי", המרכז הארצי למניעת זיהומים
 • דגשים חשובים:
 1. לא תותר העסקת עובד נשא ל-19-COVID בתוך מוסד רפואי
 2. מומלץ כי כל מוסד רפואי יגדיר מראש עובדים חיוניים באופן מיוחד, ויבצע צעדים לצמצום סכנת חשיפת עובדים אלו להדבקה ב-19-COVID