האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הפסקת שימוש במיכשור רפואי עם כספית - מדי חום ומדי לחץ דם - חוזר משרד הבריאות - The use cessation of mercury-containing medical equipment - thermometers and sphygmomanometers

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הפסקת שימוש במיכשור רפואי עם כספית - מדי חום ומדי לחץ דם - The use cessation of mercury-containing medical equipment - thermometers and sphygmomanometers
תחום בריאות הציבור
מספר החוזר 23/2013
סימוכין 41877515
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 23 ביולי 2013
 
 1. מבוא: ארגון הבריאות העולמי המליץ לאסור שימוש בציוד רפואי המכיל כספית. מגוון מוסדות הבריאות העושים שימוש בציוד רפואי המכיל כספית מהווים מקור משמעותי של כספית, הזולגת לסביבה ובכך עלולים לפגוע בבריאות הציבור, בצוותים הרפואיים ובמטופלים
 2. מטרה: מתן הוראה להפסקת השימוש במיכשור רפואי המכיל כספית בישראל
 3. אחריות: האחריות ליישום חוזר זה חלה על מנהלי המוסדות הרפואיים
 4. נהלים:
  1. יש להימנע מרכישה של מדי חום ומדי לחץ-דם המכילים כספית על ידי מוסדות רפואיים
  2. עד סוף שנת 2014 תופסק מכירת מדי חום ומדי לחץ דם המכילים כספית למוסדות הרפואיים ולציבור, בבתי המרקחת, בקופות החולים ובבתי מרקחת פרטיים
  3. מתחילת שנת 2015, לא יינתנו אישורים לייצור ולייבוא מדי חום ומדי לחץ דם המכילים כספית חדשים במסגרת היחידה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות
  4. שימוש במכשור רפואי המכיל כספית:
   1. השימוש במדי חום המכילים כספית יופסק באופן הדרגתי במוסדות הרפואה המכותבים. בתוך שנה, עם התבלות מדי החום הישנים, כל מדי החום יוחלפו במכשירים חלופיים ללא כספית, למעט במקרים חריגים
   2. עד סוף שנת 2014 יוחלפו כל מדי לחץ הדם והמדחומים המכילים כספית במכשירים חלופיים. החל ממועד זה קיים איסור מוחלט על החזקת מיכשור רפואי המכיל כספית במתקני בריאות אלא אם ניתן היתר חריג לשימוש על ידי החתום מטה
  5. מיכשור רפואי המכיל כספית יטופל ויפונה מהמוסדות הרפואיים כפסולת מסוכנת ועל פי הנחיות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה
  6. בדיקת יישום הוראות חוזר זה תשולב בתהליך הבקרות בשנת 2015
 5. חלות ותוקף: תוקף חוזר זה - מיום פרסומו

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

פרופ׳ ארנון אפק

ראש מינהל הרפואה