מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

השארת ילדים ללא השגחה - תיקון לחוק העונשין, התשס"א 2001 - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
השארת ילדים ללא השגחה - תיקון לחוק העונשין, התשס"א 2001
Tree Girl 2.jpg
תחום ילדים
מספר החוזר mr51_2004
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 31 באוקטובר, 2004
 

כללי

השארת ילדים מתחת לגיל 6 ללא השגחה ראויה, עלולה לפגוע בבריאותם של ילדים ולעיתים אף גורמת למוות.

ב־20 במרץ 2001 נחקק תיקון מספר 59 לחוק העונשין הקובע בין היתר, כי השארת ילדים מתחת לגיל 6, ללא השגחה ראויה תחשב עבירה פלילית שדינה מאסר.

על פי לשון סעיף 361 לחוק "המשאיר ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה ראויה, ובכך מסכן את חיי הילד או פוגע או עלול לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו, דינו מאסר 3 שנים; עשה כן ברשלנות, דינו מאסר שנה, עשה כן במטרה לנטוש את הילד, דינו מאסר חמש שנים".

חובת הודעה

סעיף 368 ד' לחוק העונשין מחייב בעלי מקצוע שונים להודיע לפקיד הסעד או למשטרה בכל מקרה בו עקב עיסוקם במקצועם יש להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה (עבירת מין, פגיעה פיזית ונפשית, הזנחה וכדומה, ובכלל זה, עבירה לפי סעיף 361 הנזכר למעלה) בקטין או בחסר ישע על ידי האחראי לו.

חובה זו חלה באופן אישי על כל רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן, מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא הילד.

לפיכך, בכל מקרה בו עקב הטיפול בילד שטרם מלאו לו שש שנים מתברר כי, הצורך בטיפול נובע מהעובדה שהילד הושאר ללא השגחה ראויה או שהאחראי על הילד נוהג להשאירו בלא השגחה ראויה ובכך מסכן את חייו או פוגע או עלול לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו, יש להודיע על כך מיידית לפקיד סעד ו/או למשטרה.