האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

התוכנית הלאומית למניעת HIV וטיפול במהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
התוכנית הלאומית למניעת HIV וטיפול במהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי
מספר החוזר 9/2016
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 27 באוקטובר 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – HIV - נגיף הכשל החיסוני האנושי, רפואת הגירה

סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 3/2014 מיום: 15.1.2014

רקע

בהמשך לחוזר שבסימוכין בנושא "נוהל הפעלת תוכנית קהילתית למעקב וטיפול אנטי- רטרו-ויראלי (ART) למהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי" הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן של החוזר המחליף ומבטל אותו.

הנוהל שבסימוכין יושם בהצלחה בהתמודדות בקרב חלק מאוכלוסיית המהגרים חסרי הביטוח הרפואי.

חוזר זה מוסיף את המרכיבים הארגוניים והטיפוליים הבאים:

 • מימון הפעילות יהיה על חשבון משרד הבריאות ולא יתחלק בין גורמים שונים כבעבר.
 • התוכנית תוגדר "התוכנית הלאומית למניעת HIV וטיפול במהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי" והיא תנוהל על ידי מנהל המחלקה לשחפת ואיידס במשרדנו.
 • המחלקה לשחפת ואיידס תרכוש את התכשירים מבעלי רישום או יבואנים דרך בתי מסחר.
 • הועדה הרפואית (כפי שיוגדר להלן) תבצע, עם כל מרפאת איידס בנפרד, הערכה וחלוקה מחדש של התכשירים בהתאם לשינוי במספר המטופלים ובמלאי התכשירים.
 • בתי המסחר יספקו את התכשירים ישירות לבתי המרקחת של בתי החולים שאליהם שייכות מרפאות האיידס, ע"פ הנחיות מפורטות של המחלקה לשחפת ואיידס.
 • האגף לרוקחות במשרד הבריאות יהיה אחראי על אישור רשימת הרופאים במרפאות האיידס אשר יהיו מורשים להנפיק ישירות את התכשירים למטופלים אם תתקבל על כך החלטה על ידי מרפאת איידס.
 • מספר המטופלים המאושרים למעקב מדי שנה לא יעלה על 400.
 • חוזר זה חל גם על נשים הרות שהיו מטופלות בעבר על פי נוהל המחלקה לשחפת ואיידס מ- 01/08/2001.
 • נשאי HIV השוהים במרכז השהייה חולות ובמתקני שהייה וטיפול נוספים לחסרי מעמד אזרחי, ככל שיהיו (שאחריותם הרפואית-תקציבית חלה על משרד הבריאות).
 • כהשלמה למעקב ולטיפול התרופתי, מתקיים מיזם משותף של המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות ועמותת "הוועד למלחמה באיידס" שמטרותיו:
 1. מניעת HIV באמצעות הסברה ועידוד לשימוש בקונדום ולביצוע בדיקות HIV;
 2. איתור נשאי HIV לא מוכרים, הערכת מצבם הבריאותי והפנייתם לתוכנית מעקב וטיפול של משרד הבריאות.
 • המחלקה לשחפת ואיידס תבצע הערכה שוטפת של ביצוע התוכנית על מרכיביה.

מטרת החוזר

לעודד ולאפשר מעקב וטיפול רפואי לנשאי HIV חסרי ביטוח רפואי על מנת לשפר את מצבם הבריאותי ולצמצם את הסיכון להדבקת אחרים באמצעות הגדרת:

 • תהליכי העבודה.
 • אמות מידה לטיפול ומנגנוני בקרה.

מועד תחולה

מיום הפצת החוזר.

חלות

 • בתי חולים, בהם פועלות מרפאות איידס ומעבדות איידס המוכרות ע"י משרד הבריאות בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 8/13 ;
 • לשכות הבריאות;
 • מרפאה לחסרי מעמד אזרחי המופעלת ע"י משרד הבריאות בתל אביב;
 • מרכז השהייה "חולות";
 • מתקני שהייה וטיפול נוספים לחסרי מעמד אזרחי ככל שיהיו (שאחריותם הרפואית-תקציבית חלה על משרד הבריאות לרבות אלו המופעלות ע"י ספקי שירות).
 • מרפאות לאבחון וטיפול בשחפת ("מלשח"ים") למעט המלש"חים בחיפה, חדרה וירושלים.
 • מרפאות מין של משרד הבריאות (בתל אביב ובחיפה).

הגדרות

נשא HIV - אדם שנבדק ונמצאו בדמו נוגדנים לנגיף ^HIV, הגורם לתסמונת הכשל החיסוני הנרכש.

תוכנית קהילתית למעקב וטיפול אנטי-רטרו-ויראלי למהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי - המיזם שהוגדר במשך השנתיים הראשונות להפעלתו (2015־2014), כמפורט בחוזר מנכ"ל 3/14 : "נוהל הפעלת תוכנית קהילתית למעקב וטיפול אנטי-רטרו- ויראלי (ART) למהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי".

המחלקה לשחפת ואיידס - מחלקת מטה במשרד הבריאות המרכזת בין השאר, תהליכי קביעת מדיניות ויישומה בתחומי מניעה וטיפול בשחפת ואיידס ומבצעת בין היתר, הערכות של יישום נהלים. המחלקה יזמה את הקמת התוכנית ותשמש כגורם המנהל ומפקח על ביצוע התוכנית בפועל. המחלקה לשחפת ואיידס תקבע את מועד הספקת התכשירים.

מרפאת איידס - מרפאה המוכרת ע"י משרד הבריאות בחוזר המנכ"ל 8/13 לצורך אבחון, מעקב וטיפול בנשאי HIV.

אחראי אישורים מוסדי - רופא או אחות במרפאת איידס אשר אחראי על ריכוז רשימת המטופלים הנמצאים במעקב וטיפול במרפאה, כולל משטר טיפולם ואחראי על מסירת הפרטים לבתי המרקחת ולמחלקה לשחפת ואיידס.

מעבדת איידס - מעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות בחוזר המנכ"ל 8/13 לצורך אבחון ומעקב מעבדתי של נשאי HIV.

בית המרקחת - בית המרקחת בבית החולים שבו נמצאת מרפאת האיידס.

ניפוק התכשירים - מתן תכשירים לנשא HIV הנמצא במעקב וטיפול במסגרת התוכנית בהתאם למרשם רפואי של מרפאת האיידס. ניפוק התכשירים יכול שיתבצע בשלושה דרכים כמפורט בסעיף 8.7.

וועדה רפואית לנשאי HIV חסרי ביטוח רפואי - ועדה אד-הוק שמורכבת ממומחים בתחום האיידס ומנהל התוכנית. הוועדה תאשר התחלת הטיפול לכל מועמד חדש ותגדיר משטר טיפולי, ותאשר שינוי משטר טיפולי לחולים הזקוקים לכך.

הוועד למלחמה באיידס - עמותה רשומה העוסקת במניעה ותמיכה בנשאי HIV בישראל.

בעלי הרישום/יבואנים - חברות התרופות המשווקות תכשירים אנטי-רטרו-ויראליים בישראל.

המרפאה הפתוחה של עמותת רופאים לזכויות אדם (רל"א) - מרפאה לחסרי ביטוח רפואי בתל אביב שמופעלת ע"י עמותת רופאים לזכויות אדם.

מרפאת לוינסקי למחלות מין - מרפאה קהילתית של משרד הבריאות, המופעלת על-ידי לשכת בריאות תל אביב, העוסקת במניעה של מחלות מין, באבחונן ובטיפול בהן.

מרפאת הפרסים למחלות מין - מרפאה קהילתית, המופעלת על-ידי לשכת בריאות חיפה, העוסקת במניעה של מחלות מין, באבחונן ובטיפול בהן.

חברת ש.ר.א.ל - חברה המספקת תכשירים וציוד רפואי לבתי חולים ולמוסדות רפואיים.

מרפאה ציבורית של משרד הבריאות - מרפאה המספקת שירות רפואי ראשוני לחסרי ביטוח רפואי הממוקמת בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב.

מרפאות לאבחון וטיפול בשחפת (מלש"ח) - מרפאות ייחודיות למניעת שחפת, באבחונה ובטיפול בה, הפרוסות ברחבי הארץ, כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל 3/97. לצורך נוהל זה בלבד, המלש"חים בחיפה, חדרה וירושלים לא נכללים במסגרת התוכנית.

מרפאה במרכז חולות - המרפאה הנמצאת בתוך מרכז השהייה חולות.

לשכות הבריאות - לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות ברחבי הארץ.

הזמנת תכשירים - קיימים שלושה אופנים בהם ניתן להזמין תכשירים כמפורט להלן:

 1. חוזה רכש שנתי: הזמנת תכשירים ע"י המחלקה לשחפת ואיידס מבעלי הרישום/יבואנים ע"י חוזה שנתי כולל (להלן "חוזה רכש שנתי").
 2. אישור למשיכת תכשירים: בית המרקחת של בית החולים יגיש למחלקה לשחפת ואיידס בקשה לאישור משיכה של התכשירים מבית המסחר לבית המרקחת (להלן "אישור למשיכת תכשירים").
 3. הזמנת משיכת תכשירים: בית המרקחת מזמין תכשירים מבתי המסחר בהם מאחסנים בעלי הרישום/יבואנים את התכשירים לאחר קבלת אישור מהמחלקה לשחפת ואיידס (להלן "הזמנת משיכת תכשירים").

אחריות לביצוע

 • המחלקה לשחפת ואיידס: ניהול התוכנית, ניהול תקציבי למימון מעקב רפואי, מימון בדיקות ורכישת תרופות, הוצאת חוזה רכש שנתי, הוצאת אישור למשיכת תכשירים, ניהול רישום החולים, פיקוח ובקרה.
 • מרפאות איידס: מעקב וטיפול בנשאים, דיווח למחלקה לשחפת ואיידס על נשאים חדשים ומתן המלצה להוסיפם לתוכנית; הגשת דו"חות ביצוע לפי מטופל למחלקה לשחפת ואיידס. על מרפאת האיידס למנות אחראי אישורים מוסדי האחראי על ריכוז רשימת המטופלים הנמצאים במעקב וטיפול במרפאה הכולל משטר טיפולם ולעדכן את בית המרקחת על מספר התכשירים שיש לבקש עבורם אישור למשיכת תכשירים. במקרים חריגים ועל פי החלטת המוסד, ולאחר קבלת אישור על פי סעיף 41 לפקודת הרוקחים (ראו נספח מס׳ 7), תתבצע הנפקת התכשירים למטופל על ידי הרופאים המורשים לכך (ראו סעיף 9.7.2). במקרים אלה, על מרפאות האיידס למשוך את התכשירים מבית המרקחת של בית החולים בתנאי אחסון והובלה נאותים לאחר אספקתם מבתי המסחר.
 • בתי מרקחת של בתי החולים שבהם נמצאים מרפאות איידס: בתי המרקחת של בתי החולים בהם יש מרפאות לטיפול בנשאי HIV וחולי איידס, יהיו אחראים על הגשת בקשה (למחלקה לשחפת ואיידס) לאישור למשיכת תכשירים, לביצוע הזמנת משיכת תכשירים מבעלי הרישום/יבואנים , אחסנתם בתנאים נאותים, הכנה מראש של תכשירים עבור המטופלים, ניפוק ומעקב אחר מלאי התכשירים שבאחריותם עבור מטופלי התוכנית (ראו סעיפים 8.7 ו-8.8).
  כמו כן ובמידה ומסירת התרופה למטופל מתבצעת במרפאה ולא בבית המרקחת, ידאג בית המרקחת להעברה מתואמת של התכשירים בתנאי אחסון נאותים למרפאת האיידס בבית החולים בתנאי הובלה ואחסון נאותים.
  בית המרקחת יקיים אחסנה ורישום נפרד בין התכשירים המוזמנים על ידי בית החולים באופן כללי, לבין התכשירים המיועדים אך ורק למשתתפי תוכנית זו.
 • מעבדות איידס: ביצוע בדיקות HIV, ביצוע בדיקות CD4 ועומס נגיפי במחירים מוסכמים. בדיקת עמידות תתבצע אך ורק במעבדה המרכזית לנגיפים בתל השומר.
 • בעלי רישום / יבואנים: אספקת התכשירים באמצעות בית מסחר לתרופות על פי הזמנת המחלקה לשחפת ואיידס. בעלי רישום/יבואנים מתחייבים לספק את התכשירים על פי תנאי החוזים עם משה"ב. רכישת התכשירים תיעשה על פי הזמנת המחלקה לשחפת ואיידס מול כל בעל רישום בנפרד. אספקת התכשירים מבתי המסחר תתבצע ישירות לבתי המרקחת בבתי החולים בהם פועלות מרפאות איידס. האספקה תתבצע על פי תדירות וכמויות שיועברו על ידי המחלקה לשחפת ואיידס.
 • הוועד למלחמה באיידס: שותף במיזם של הסברה ומניעה של HIV בקרב מהגרים יחד עם המחלקה לשחפת ואיידס; יפנו למחלקה לשחפת ואיידס בקשות חדשות להצטרפות לתוכנית.
 • בתי מסחר (לרבות חברת שראל): אספקת תכשירים על פי הזמנה מהמחלקה לשחפת ואיידס.
 • המרפאה הפתוחה של עמותת רופאים לזכויות אדם: הפניה למחלקה לשחפת ואיידס של בקשות חדשות להצטרפות לתוכנית.
 • מרפאת לוינסקי ומרפאה הפרסים: העברת המידע ללשכת הבריאות ו/או הפניה למחלקה לשחפת ואיידס של בקשות חדשות להצטרפות לתוכנית.
 • מרפאות המטפלות בחסרי ביטוח: הפניה למחלקה לשחפת ואיידס של בקשות חדשות להצטרפות לתוכנית ומעקב רפואי כללי של נשאי HIV.
 • לשכות הבריאות: הפנייה למחלקה לשחפת ואיידס של בקשות חדשות להצטרפות לתוכנית.
 • מרפאות לאבחון וטיפול בשחפת (מלש"ח): אבחון וטיפול של חשודים וחולים פעילים במחלת השחפת ומתן טיפול מונע לשחפת עבור נשאי HIV.

תנאי להכללת נשאי HIV בתוכנית

 • נשא HIV מגיל 18 ומעלה הנמצא בישראל לפחות שישה חודשים ושאינו מחזיק בביטוח רפואי בתוקף. מדובר בנשאים שנשאותם אובחנה בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/13. אוכלוסיית יעד נוספת מוזכרת בסעיפים 7.3-7.4.
 • היעדר ביטוח רפואי: לאחר שבוצע בירור על ידי הגורם המפנה ו/או מרפאת האיידס אודות קיומו של ביטוח רפואי בתוקף טרם או בעת הפניה. נשאים הזכאים לטיפול ^HIV באמצעות ביטוח פרטי לא יכללו בתוכנית.
 • נשים בהיריון חסרות ביטוח רפואי: נשים הרות יקבלו טיפול ללא תלות ברמת תאי ה-4ס0 על מנת למנוע הדבקה ורטיקלית לעובר. נשים אלו שייכות לתוכנית הנוכחית למשך תקופת ההיריון ושישה חודשים לאחר הלידה, ע"פ משטר הטיפולי המפורט בנספח 3ב׳. לקראת סיום תקופה זו, הוועדה הרפואית תחליט אם האישה תמשיך לקבל טיפול תרופתי או לאו ותתבסס, בין היתר, על רמת ה- CD4 לפני תחילת הטיפול בתכשירים אנטי-רטרו-ויראליים בזמן היריון.
 • קטינים נשאי HIV : ככלל, יש לעודד הסדרת ביטוח רפואי לקטינים נשאי HIV בהסדר של קופת חולים מאוחדת. אם הקטינים אינם מבוטחים, הם רשאים להיכלל בתוכנית לפי אותם קריטריונים רפואיים לנשאים מעל גיל 18.
 • נשאים המקבלים טיפול במסגרות אחרות: נשאי HIV שמקבלים טיפול במסגרת מחקר, או עקב התחייבויות של חברות תרופות מסיבה כלשהי, או שמקבלים טיפול בכלא, לא יהיו זכאים לטיפול תרופתי במסגרת הנוכחית.
  לאחר סיום המחקר או יציאה מבתי הכלא, יוכל הנשא להיכנס לרשימת המועמדים לטיפול בהתאם לנוהל הנוכחי. ההחלטה לתת טיפול אנטי-רטרו-ויראלי תתקבל על בסיס מצב הקליני לפני תחילת הטיפול ורק ע"פ המסמכים המקוריים המעידים על כך.
 • נשאים המאושפזים בבתי חולים: בתי החולים המעוניינים להתחיל בטיפול אנטי- רטרו-ויראלי כבר בשלב האשפוז, יפנו בכתב למחלקה לשחפת ואיידס, עם תיאור המקרה המפורט בנספח 2, לבחינת הזכאות להמשך קבלת טיפול תרופתי לאחר השחרור.
 • שוהים במרכז השהייה "חולות" ובמתקני השהיה דומים (במידה ויהיו): נשאי HIV יכללו בתוכנית על פי אותם התנאים לכלל אוכלוסיית היעד של התוכנית.

הערה: המשאבים התקציביים המיועדים למעקב רפואי הם בסדר גודל של עד כ-400 מטופלים בכל שנה, וש רק חלקם יקבלו טיפול אנטי-רטרו-ויראלי. לכן, לא מן הנמנע שתיווצר רשימת המתנה.

מהלך טיפולי (ראו נספח 1)

כניסה למאגר המועמדים לתוכנית

התהליך מתחיל

 • פנייה למחלקה לשחפת ואיידס (ע"י מרפאת איידס, לשכת הבריאות, מלש"ח, מרפאות המטפלות בחסרי מעמד אזרחי, מרפאות מין, הוועד למלחמה באיידס או מרפאת רל"א) בבקשה לכלול את נשא חסר ביטוח בתוכנית (ראו נספח 2).
 • פניית רופא מהקהילה או מבית חולים בבקשה.
  לפניה יצורף צילום דרכון / אשרת השהייה בישראל או מסמך זהות רשמי אחר הכולל תמונה.

ועדה רפואית

תתכנס ותשייך את המועמד לאחת מחמשת אפשרויות התכנית

 1. מעקב וטיפול אנטי-רטרו-ויראלי;
 2. מעקב בלבד בהמתנה לטיפול;
 3. מעקב בלבד ללא המתנה לטיפול;
 4. המתנה למעקב ולטיפול;
 5. לא מאושר.

ניתן יהיה להגיש בקשה נוספת לוועדה הרפואית לגבי אותו נשא רק אם חל שינוי מהותי במצבו הבריאותי.

הערות כלליות

 • רשימת המתנה לכניסת מטופל לתוכנית תנוהל על ידי המחלקה לשחפת ואיידס.
 • רשימת המתנה לטיפול תרופתי תנוהל על ידי המחלקה לשחפת ואיידס, המתעדכנת הדדית בינה לבין מרפאות האיידס השונות.
 • הקשר עם הממתינים לטיפול יתבצע ע"י מרפאות האיידס.

ביצוע מעקב והמתנה לכניסה לטיפול

מטופל הנמצא במעקב יבקר אך ורק במרפאת האיידס שיועדה לו. במקרה זה משרד הבריאות יממן שני ביקורי רופא בשנה שיכללו ביצוע ספירת דם וביוכימיה כולל תפקודי כבד.

בדיקות CD4 יבוצעו פעם אחת בשנה. לכל מרפאת איידס תקבע הקצבה לביצוע בדיקות נוספות אחרות בהתאם לשיקול דעת רפואי (ראו נספח מס׳ 3א׳). רשימת בדיקות אלה אינה מיועדת לנשים בהיריון.

פירוט המעקב הרפואי והטיפולי לנשים הרות במהלך היריון נמצא בנספח מס׳ 3ב׳ ו-4ב׳.

בקשה לטיפול תרופתי לנשאים הנמצאים במעקב או בהמתנה לטיפול תרופתי

במקרה של המלצת רופא מטפל ממרפאת האיידס להתחיל בטיפול תרופתי, יש לפנות אל המחלקה לשחפת ואיידס עם תיאור רפואי קצר, הכולל תאריכים ותוצאות של בדיקות CD4 עדכניות וכן הערכת היענות המבוססת על ההיענות המטופל עד אותה נקודת זמן (ראו נספח מס׳ 2).

טיפול אנטי-רטרו-ויראלי יינתן לחולים סימפטומטיים עם זיהום אופורטוניסטי מוכח או לחולים אסימפטומטיים שרמת CD4 שלהם נמוכה מ-500 תאים.

אישור להתחלת טיפול יהיה מותנה במלאי תכשירים קיים ותינתן עדיפות לחולים עם כשל חיסוני חמור.

התוויות

מטופלים אשר אושר להם טיפול תרופתי, יקבלו טיפול לפי אחת ההתוויות הבאות:

 • התוויה רגילה: התוויות המתאימות לרוב הנשאים והן מופיעות כהתוויות 1 ו- 2 בנספח 4א'.
  עבור אישה הרה נשאית, בזמן ההיריון בלבד, ההתוויה תהיה 1 או 2 בנספח 4ב׳
  ובמשך השישה חודשים לאחר הלידה ההתוויה תהיה 3 או 4 נספח 4ב׳.
 • התוויה מיוחדת: התוויות 3-8 בנספח 4א' והן מיועדות לנשאים עם מורכבות יתר (כגון תופעות לוואי וכף). התוויות אלה יאושרו כפוף למכתב מנמק קצר מהרופא המטפל במרפאת האיידס והימצאותם של התכשירים במלאי.
  ההמלצה תועבר לוועדה הרפואית, שתדון בבקשה ותחליט באיזו התוויה להשתמש.

הזמנה, אחסנה וניפוק תכשירים

 • תהליך הזמנת התכשירים
 • אחראי מהמוסד הרפואי על תחום זה, יעביר, עד ה-25 לסוף כל חודש, למחלקה לשחפת ואיידס ולבית המרקחת, רשימת המטופלים המאושרים במרפאה והמיועדים לקבל טיפול תרופתי, עם פירוט משטרם הטיפולי לשם קבלת אישור לניפוק התרופה מבית המרקחת.
  עד ה-30 לחודש בסוף כל רבעון, בית המרקחת יעדכן את המחלקה על מלאי התרופות הקיים ועל כמות התכשירים הנדרשת להזמנה (בקשה לאישור למשיכת תכשירים).
  בנוסף, עד ה-30 לסוף אותו רבעון, על בית המרקחת להעביר למחלקה לשחפת ואיידס רשומה שמית של תאריכי משיכת התכשירים ע"י המטופלים (ראו נספח 4ד׳).
  פעם ברבעון, ועד ה-5 לתחילת כל רבעון, ורק לאחר קבלה בקשה לאישור הזמנה למשיכת תכשירים ורשומה שמית של תאריכי משיכת תכשירים, המחלקה לשחפת ואיידס תוציא אישור משיכת תכשירים לבית המרקחת של המוסד הרפואי ולמרפאת האיידס.
  לאחר קבלת אישור ההזמנה מהמחלקה לשחפת ואיידס, בית המרקחת יוציא הזמנת משיכת תכשירים לבתי המסחר בהם מאחסנים בעלי הרישום/יבואנים את התכשירים, תוך יידוע המחלקה לשחפת ואיידס התכשירים יסופקו ע"י בעלי הרישום/יבואנים ללא עלות לבתי המרקחת של המוסדות (משיכת תכשירים). העתק אישור אספקת התכשירים יועבר למחלקה לשחפת ואיידס.
  באישור מראש מהמחלקה לשחפת ואיידס, יתאפשרו 10% תוספת להזמנת משיכת תכשירים, לשם קבלת חולים דחופים חדשים לתוכנית בטווח זמן עד להזמנה משיכת תכשירים של הרבעון הבא.
 • על הרוקח האחראי לדאוג למלאי ברזל לחודש ימים בנוסף לתכשירים הקיימים לחלוקה לכל רבעון וזאת במטרה לאפשר תקופת גישור עד לקבלת האישור לרבעון הבא. אישור למלאי ברזל יינתן במסגרת ההזמנה הראשונה לכל בית מרקחת ולאחר מכן יינתן באופן עיתי על ידי המחלקה לשחפת ואיידס. על הרוקח האחראי של המוסד לנהל מלאי זה באופן שיאפשר את ריענונו ככל שיידרש. מלאי הברזל יכול לשמש גם לחולים חדשים כחירום.
 • ניפוק התרופות:
קיימות שלוש אפשרויות לניפוק תכשירים. מנהל בית החולים, יחליט על המתווה עבור כל מוסד בהתאמה:
 • ניפוק ישירות למטופל באמצעות בית המרקחת של בית החולים, עלי ידי רוקח או עוזר רוקח, בו פועלת המרפאה כאשר המטופל מגיע לבית המרקחת בשעות פעילות בית המרקחת. ניפוק התרופה יתבצע בהתאם לנוהל 112 של אגף הרוקחות ועל פי הדין (ראו נספח מס׳ 7).
 • ניפוק ישירות ע"י בית המרקחת והעברת התכשירים למרפאת האיידס.
  הרוקח או עוזר הרוקח בבית המרקחת יכין מראש עבור כל מטופל שקית מסומנת עם שם המטופל בה יושמו כל התכשירים עבורו על פי מרשם רופא. השקית תועבר למרפאה ביום ביקור המטופל בתנאי שינוע ואחסון נאותים כמפורט בתנאי רישום התכשיר. התכשיר יימסר למטופל על ידי צוות המרפאה. ניפוק התרופה כמפורט עבור תכשירי מרשם בנוהל 112 של אגף הרוקחות ועל פי הדין (ראו נספח מס׳ 7).
 • ניפוק ע"י רופאי מרפאת האיידס. במקרים פרטניים ועל פי בקשת המוסד הרפואי או מנהל מרפאת האיידס יוכלו רופאי המרפאה לקבל הרשאה לניפוק תרופות במרפאה על פי סעיף 41 לפקודת הרוקחים (ראו נספח מס׳ 7). הניפוק יתועד בתיק המטופל, וכפי שמפורט בסעיף 8.8 ולפי נספח 4ד׳. המטופל יקבל הסבר על התכשירים והם ימסרו באריזה חתומה כנדרש על פי הדין.
  באחריות מרפאת האיידס למשוך מהבית המרקחת של בית החולים אליו שייכת מרפאת האיידס את התכשירים המיועדים למטופלים בתוכנית. התכשירים יועברו בתנאי הובלה נאותים. במרפאה יוחזק מלאי התכשירים שיספיק לחודש צריכה.
  לרופאים במרפאות האיידס יינתן אישור ניפוק ע"פ סעיף 41 לפקודת הרוקחים (ראו נספח מס׳ 7) על ידי הרוקח המחוזי וביידוע אגף הרוקחות של משרד הבריאות. האישור יפרט את תנאי האחסון וניפוק התכשיר. מנהל מרפאת האיידס אחראי לעדכן בכל שינוי (גריעה או הוספה של רופא לרשימה). אחת לשנה, על מנהל מרפאת האיידס לעדכן את הרשימה לשם חידוש האישור על ידי אגף הרוקחות. הוספה, גריעה וחידוש שנתי יעשו מול המחלקה לשחפת ואיידס אשר יתאמו את הנושא מול אגף הרוקחות.
  כל רופא במרפאת איידס המאושר ברשימה רשאי לנפק את התכשירים למטופל על פי מרשם שנחתם ע"י הרופא המטפל במרפאת איידס.
 • אחסון התכשירים:
 • כאשר ניפוק התכשירים הוא ע"י בית המרקחת כפי שמפורט ב - 8.7.2 א׳-ב׳, מלאי התכשירים עבור התוכנית יאוחסן בנפרד ממלאי סחיר אחר בבית המרקחת, הרוקח יתעד את הניפוק בפנקס המרשמים בבית המרקחת כנדרש על פי דין. פנקס המרשמים יהיה זמין לביקורת בכל עת ולשם דיווח עיתי למחלקה לשחפת ואיידס.
 • כאשר ניפוק התרופות הוא ע"י רופאי מרפאת האיידס כפי שמפורט ב-8.7.2ג׳ התכשירים יאוחסנו בארון נעול במרפאה הנגיש רק לצוות המרפאה; הטמפרטורה בחדר בו יאוחסנו התכשירים תהיה כמפורט בנוהל 126 של אגף הרוקחות (ראו נספח מס׳ 7) ובתנאי האחסנה של כל תכשיר. לצורך שמירת הטמפרטורה באחריות מנהל מרפאת האיידס לדאוג במידת הצורך להפעלת המזגן למשך כל שעות היממה לרבות בסוף היום ובסופי השבוע ולבצע שלוש מדידות לפחות כמצויין בנוהל.

תדירות ומעקב ניפוק התכשירים

 • יש לנפק את התכשירים בתדירות של אחת לחודש למטופלים חדשים או לאחר החלפת טיפול ועד התייצבות המטופל כפי שמקובל במרפאה. לאחר התייצבות המטופל, ניתן לשקול לנפק את התכשירים אחת לשלושה חודשים, ככל שהדבר יתאפשר מבחינת משיכת התכשירים מבית המרקחת של בית החולים בו נמצאת מרפאת האיידס.
 • הרוקח האחראי של בית המרקחת או צוות מרפאת האיידס יבצע מעקב על משיכת התכשירים ע"י המטופלים בתוכנית בהתאם לאפשרויות ניפוק המפורטות בסעיף 8.7.2. על הרוקח האחראי או המרפאה להכין רשומה של תאריכי משיכת התכשירים ע"י המטופלים (ראו נספח 4ד׳) ולהעבירה למחלקה לשחפת ואיידס אחת לרבעון כפי שמתואר בסעיף 8.7.1.
 • צוות בית המרקחת או צוות המרפאה בהתאם לדרך הניפוק ינהלו כל אחד "פנקס מרשמים" - תיעוד לכל התכשירים שנופקו על ידם כמפורט בנספח 4ד׳.
 • כל המרשמים ישמרו במרפאה או בבית המרקחת בהתאמה למשך שלוש שנים.

בדיקות מעקב ושירותים משלימים

 • נשא שאושר לו טיפול תרופתי ע"י הוועדה הרפואית, יוכל בנוסף לביקורי הרופא והבדיקות, להגיע באופן מתוכנן למרפאת האיידס אחת לרבעון, לביקור אצל אחות המרפאה, כדי לעקוב לאחר תופעות לוואי ולוודא היענותו.
 • בשנת הטיפול הראשונה: בדיקות CD4 תבוצענה פעם בשנה, למעט מקרים חריגים שבהם תאושר הבדיקה פעמיים בשנה. בדיקת עומס נגיפי תבוצע עד פעמיים בשנה הראשונה.
 • בשנות המעקב הבאות תבוצע בדיקות CD4 ועומס נגיפי רק פעם אחת בשנה, למעט חריגים שיידונו ויאושרו ע"י הוועדה.
 • בדיקות עמידות יאושרו אך ורק לאחר כישלון טיפולי שיוגדר כמקובל בפני הוועדה ע"י רופאי מרפאות האיידס. הבדיקות יבוצעו אך ורק במעבדה הארצית לנגיפים בתל השומר. לכן, על מרפאות האיידס להפנות בדיקות אלו רק למעבדה הארצית, וזאת לאחר קבלת אישור לביצוע הבדיקה מהמחלקה לשחפת ואיידס (בנוגע להתחשבנות כספית ראו נספח 6א').
 • מעקב רפואי לנשים הרות ותדירות הבדיקות שונה מכלל האוכלוסיות נשאים אחרים, ומפורט בנספח 3ב׳.
 • במידת הצורך יכלול המרשם של מרפאת האיידס תכשירים לטיפולים מניעתיים עבור זיהומים אופורטוניסטים (ראו נספח 4ג׳). מרשמים אלו ינופקו על ידי רופאי מרפאת האיידס בדומה לתכשירים אנטי-רטרו-ויראליים. ככל שתכשירים אלו ינופקו במרפאה, יחולו עליהם הכללים של נוהל זה.
 • כל נשא HIV חייב לעבור בירור של שחפת חביונית ( LTBI- Latent Tuberculosis Infection). בירור זה יעשה אך ורק על ידי המלש"ח ועל רופאי מרפאת האיידס להפנות כל נשא למלש"ח על פי נספח 5. התשלום עבור הבירור והטיפול המניעתי ישולמו ישירות למלש"ח ע"י המחלקה לשחפת ואיידס.

חובת דווח על נשירה מטיפול או ממעקב

במידה ומטופל נעלם מטיפול או שהיענותו נמוכה - המרפאה תעשה ניסיונות במשך חודש ליצור עמו קשר טלפוני, לאתרו ולשכנעו לשפר את היענותו. אם כשלו ניסיונות המרפאה, תדווח זו למחלקה לשחפת ואיידס על כך. בשל המספר המוגבל של המטופלים שיכולים לקבל טיפול אנטי-רטרו-ויראלי במסגרת התוכנית, חשוב שמרפאות האיידס ידווחו על חוסר היענות של מטופל לתוכנית.

דיווח והתחשבנות כספית

מרפאות האיידס המטפלות במטופלים בתוכנית יגישו דוח שמי כפי שמתואר בנספח מס' 6א' ובנספח מס' 6ב' לנשים הרות, באופן דו חודשי (חודשים פברואר-מרץ, אפריל-מאי, יוני-יולי, אוגוסט-ספטמבר, אוקטובר- נובמבר, דצמבר-ינואר). יש להגיש את הדוח למחלקה לשחפת ואיידס כעבור שבוע, לכל המאוחר, מסיום התקופה.

אחריות ליישום

המחלקה לשחפת ואיידס (ראו סעיף 6)

נספחים

רשימת הנספחים:

נספח 1 : תרשים ניהול מעקב וטיפול אנטי-רטרו-ויראלי למהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי במסגרת התוכנית

נספח 2 : נוסח מכתב הפנייה הממליץ על הכללת מטופל בתוכנית

נספח 3א׳: שירותים הכלולים במעקב רפואי וטיפול תרופתי

נספח 3ב': שירותים לנשים הרות נשאיות HIV ללא ביטוח רפואי

נספח 4א': תרופות אנטירטרוויראליות (ART) ומשטרים טיפוליים

נספח 4ב': תרופות אנטירטרוויראליות (ART) ומשטרים טיפוליים לנשים הרות

נספח 4ג׳: מניעה ראשונית ושניונית

נספח 4ד': פנקס מרשמים

נספח 5 : הפנייה לאבחון וטיפול בשחפת חביונית במסגרת מלש"ח

נספח 6א׳: דיווח ומעקב דו-חודשי למטופלים במסגרת התוכנית - בקשה לתשלום

נספח 6ב': דיווח ומעקב דו-חודשי למטופלות במסגרת התוכנית לנשים הרות - בקשה לתשלום

נספח 7 : מסמכים ישימים

הערה: סדר מספור הנספחים הוא לפי תהליך "הפניה ומהלך הטיפול" ולא לפי סדר כניסתם בטקסט הנוהל.

נספח 1 : תרשים ניהול מעקב וטיפול אנטי-רטרו-ויראלי למהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי במסגרת התוכנית

HIV1.jpg


נספח 2 : נוסח מכתב הפנייה הממליץ על הכללת מטופל בתוכנית

לכבוד

המחלקה לשחפת ואיידס משרד הבריאות

שלום רב,

הנדון: הגשת מועמדות של נשא/נשאית HIV חסרי ביטוח להכללה בתוכנית

אני, דר׳ ______________, מ _______________, מעוניין להכליל את מר/גב׳______________________ בתוכנית לטיפול במהגרים נשאי HIV ללא ביטוח רפואי.

קטגוריה תשובה הערות
שנת לידה    
מין    
ארץ מוצא    
מצב משפחתי בישראל    
כמה חודשים/שנים בישראל    
עיר מגורים    
מתי ואיפה התגלתה הנשאות    
מאפיינים פסיכו-סוציאליים    
קבוצת סיכון    
נמצא במעקב במרפאת איידס כן/לא?    
היענות למעקב ולטיפול 1 - טובה 2- בינונית 3 - אין היענות    
המלצה לטיפול ART? נמק במכתב נפרד    
האם קיבל טיפול ART בעבר, ומה היה הרכבו (משטר תרופות)? ממתי בטיפול? נא לצרף מסמכים אם יש.    
היכן טופל עד היום?    
האם כבר נמצא ברשימת המתנה?    
תיאור מצב רפואי כיום    
תוצאת בדיקת CD4 אחרונה ותאריך ביצוע    
תוצאת בדיקת VL אחרונה ותאריך ביצוע    
אישה הרה כן/לא(*)    

(*) במידה וכן, יש לציין שבוע היריון


הנ"ל נבדק במרפאתנו ונמצא כי מצבו ____________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


ממליץ על קבלת _______________________________________________ _____________________________________________________________


בכבוד רב,

שם מלא של הרופא: ________________________

מקום עבודה: _____________________________

תאריך: ____/__/__

חתימה וחותמת: ___________________________

יש לצרף צילום אשרת השהייה או דף ראשון של הדרכון או תעודה מזהה רשמית אחרת (כולל תמונה מזהה)

נספח 3א׳: שירותים הכלולים במעקב רפואי וטיפול תרופתי

המעקב והבדיקות הבסיסיים מוגדרים בסעיפים 8.4. ו- 8.9. בדיקות נוספות יערכו בתדירות המצוינת לעיל בהתאם לתעריף ב׳ בתעריפון משרד הבריאות, המתעדכן מעת לעת:

קוד שרות תדירות בשנה פר מספר חולים
99242 בדיקת רופא מומחה במרפאה למעט בדיקות להן קוד מיוחד 2
99315 שירותי אחות במרפאה, עד 30 דקות 4
L9275 בדיקת רופא עיניים במרפאה 0.3
85025 ספירת דם מלאה כולל דיפרנציאל 2
80053 / 80076 כימיה, פרופיל+ תפקודי כבד, פרופיל 2
L1039 טומוגרפיה ממוחשבת, למעט בדיקות שיש להן קוד מיוחד (עבור ראש) CT 0.05
L1039 טומוגרפיה ממוחשבת, למעט בדיקות שיש להן קוד מיוחד (עבור בטן) CT 0.1
L1039 טומוגרפיה ממוחשבת, למעט בדיקות שיש להן קוד מיוחד (עבור חזה) CT 0.05
71020 צילום בית חזה, עד שני מבטים 1~ (*)
76700 US אולטרסאונד בטן, עד תיעוד תמונות 0.1
87340 דלקת כבד B פני שטח, אנטיגן, HbsAg, בשיטות שונות, כולל פלורסנציה 1
86803 דלקת כבד C, נוגדנים 1
88141 בדיקה ציטופתולוגית של משטח מצואר הרחם\נרתיק, Pap smear 1
86592 עגבת תבחינים סרולוגיים, VDRL, ELISA ,FTA ,RPR ,TPHA 1
לפי המחיר המסוכם בין המחלקה לשחפת ואיידס למעבדה לנגיפים בתה"ש עמידות נגיף HIV לתרופות 0.2 (**)


(*) צילום ריאות יתבצע במלש"ח כחלק מהבירור לשחפת חביונית (Latent TB Infection). התשלום במסגרת בירור יועבר ישירות למלש"ח

(**) כל בדיקות העמידות תתבצעו במרכז הארצי לנגיפים בתל השומר ורק לאחר אישור ועדה רפואית


נספח 3ב׳: שירותים לנשים הרות נשאיות HIV ללא ביטוח רפואי

להלן פירוט של מסגרת השירותים והתדירות המוקצית לכל מטופלת. לעיתים מדובר על אותו בן אדם הנמצא במעקב ונהנה משירותים המפורטים בנספח 3א׳. לכן תדירות השירותים המוצעים להלן היא תדירות מקסימלית. משך תקופת הטיפול הוא למשך ההיריון ושישה חודשים לאחר הלידה:


קוד מב"ר שם שירות תדירות במהלך תקופת הטיפול
99242 בדיקת רופא מומחה במרפאה, למעט בדיקות להן קוד מיוחד פעמיים בתקופת ההיריון
99242 ביקור אצל רופא נשים 1
99315 אחות 2
85025 ספירת דם מלאה כולל דיפרנציאל תחילת טיפול, חודש לאחר תחילת טיפול וכל חודשיים
80053 כימיה, פרופיל תחילת טיפול, חודש לאחר תחילת טיפול וכל חודשיים
81000/81002 שתן לכללית ולתרבית: בדיקת שתן כללית עם מיקרוסקופיה בדיקה בסטיק, שתן וכו׳, ללא מיקרוסקופיה בתחילת טיפול
80076 תפקודי כבד, פרופיל בתחילת טיפול
87340 דלקת כבד B פני שטח, אנטיגן, HBsAg, בשיטות שונות, כולל פלורסנציה 1
86803 דלקת כבד C, נוגדנים 1
86592 עגבת, תבחינים סרולוגיים, FTA , ELISA RPR ,TPHA ,VDRL, 1
87536 1-DNA/RNA ,HIV כמותי בתחילת טיפול, חודש לאחר תחילת טיפול וחודש לפני הלידה
L8181 אנטיגנים ממברנליים מסוג CD, עד 4 אנטיגנים בתחילת טיפול
L6689 (**) עמידות נגיף HTLV או HIV לתרופות חודש לפני הלידה רק במידה שהעומס הנגיפי לא ירד ביותר מ-30% מרמתו בסיסית - ניתן לשקול ביצוע בדיקת עמידות.


(**) הבדיקה תילקח על ידי המרפאה בבית החולים ותישלח למעבדה המרכזית לנגיפים בתל השומר. ההתחשבנות תעשה ישירות בין המעבדה המרכזית לנגיפים בתל השומר למחלקה לשחפת ואיידס. בית החולים בשום מקרה לא יחויב לשלם בגין הבדיקה.

נספח 4א׳: תרופות אנטירטרוויראליות (ART) ומשטרים טיפוליים

רשימת התכשירים לכלל המטופלים בתוכנית
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Efavirenz (Stocrin) 600mg QD
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Nevirapine 200mg (Viramune) BID (First 2 weeks only: 200mg QD then 200 BID)
החלפת תכשירים במקרה של עמידות או של תופעות לוואי משמעותיות
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Lopinavir 200mg/ritonavir 50mg (Kaletra) x 2 BID
 • Tenofovir 300mg/ Emtricitabine 200mg (Truvada) QD + Lopinavir 200mg/Ritonavir 50mg (Kaletra) x 2 BID
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Atazanavir (Reyataz) 300mg / Ritonavir (Norvir) 100mg QD
 • Tenofovir 300mg/Emtricitabine 200mg (Truvada) QD + Atazanavir (Reyataz) 300mg/Ritonavir (Norvir) 100mg QD
 • Tenofovir 300mg/ Emtricitabine 200mg (Truvada) QD + Efavirenz (Stocrin) 600mg QD
 • Tenofovir 300mg/ Emtricitabine 200mg (Truvada) QD + Nevirapine 200mg BID (Viramune) (First 2 weeks only: 200mg QD then 200 BID)


BID - פעמיים ביום

QD - פעם ביום

נספח 4ב׳: תרופות אנטירטרוויראליות (ART) ומשטרים טיפוליים לנשים הרות

במהלך ההיריון
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Lopinavir 200mg/ritonavir 50mg (Kaletra) x 2 BID
 • Tenofovir 300mg/ Emtricitabine 200mg (Truvada) QD + Lopinavir 200mg/Ritonavir 50mg (Kaletra) x 2 BID


במהלך שישה חודשים לאחר הלידה
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Efavirenz (Stocrin) 600mg QD
 • Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg (Combivir or Teva generic version) BID + Nevirapine 200mg (Viramune) BID (First 2 weeks only: 200mg QD then 200 BID)

נספח 4ג': מניעה ראשונית ושניונית

 • מניעה ראשונית ושניונית של PCP תיעשה ע"י (Sulphamethoxazole 800mg+Trimethoprim 160mg (Diseptyl Forte caplets
תחילת המניעה תהייה לכל מטופל עם רמת CD4 מתחת ל-200 תאים וסיומה ברמת CD4 של מעל 200 תאים.
 • מניעה שניונית זהה תהייה במקרה של איבחון Toxoplasmosis. מינון Diseptyl Forte caplets 960mg/once a day every other day
במקרים של התפתחות תופעות לוואי קשות כגון פריחה או Stevens Johnson יופסק הטיפול המניעתי.

נספח 4ד׳: טופס פנקס המרשמים

מסד תאריך שם הרופא רושם המרשם שם הרופא המנפק ת"ז או דרכון שם המטופל שם תכשיר מסחרי וכמות שם תכשיר מסחרי וכמות שם תכשיר מסחרי וכמות שם תכשיר מסחרי וכמות
                   
                   
                   
                   
                   


יש לציין את שם התכשיר המסחרי שנופק כי יתכן ותנופק גנריקה

נספח 5 : הפנייה לאבחון וטיפול בשחפת חביונית במסגרת מלש"ח(*)

דר׳ נכבד

בהתאם לסיכום עם משרד הבריאות, הנני מפנה את מר/גב'______________________ לבירור ומתן טיפול מניעתי לשחפת חביונית במסגרת מרפאה לאבחון וטיפול בשחפת (מלש"ח).

סיכום מצבו הרפואי של מר/גב':

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


חתימה

תאריך


רופא מורשה במרפאת האיידס


(*) במסגרת תוכנית זו בלבד לא ניתן יהיה להפנות מטופלים למלש"חים בחיפה, חדרה וירושלים.

נספח 6א': דיווח ומעקב דו-חודשי למטופלים במסגרת התוכנית - בקשה לתשלום

אל: המחלקה לשחפת ואיידס

מאת: שם המרפאה:

חודשי ושנת דיווח:

יש לדווח על כל מטופל בטבלה נפרדת.

שם משפחה ופרטי של המטופל (בלועזית):

מס׳ דרכון:

שם שירות קוד כמות שם שירות קוד כמות
בדיקת רופא מומחה במרפאה 99242   אולטרסאונד בטן, כולל תיעוד תמונות 76700  
ספירת דם מלאה כולל דיפרנציאל 85025   דלקת כבד B פני שטח, אנטיגן, HbsAg, בשיטות שונות, כולל פלורסנציה 87340  
כימיה פרופיל 80053   דלקת כבד C, נוגדנים 86803  
תפקודי כבד פרופיל 80076   עגבת תבחינים סרולוגיים 86592  
שירות אחות במרפאה 99315   עמידות נגיף HIV לתרופות ההתחשבנות תתבצע בין המחלקה לשחפת ואיידס לבין המעבדה הארצית לנגיפים בתה"ש (**) נא לציין ביצוע הבדיקה
בדיקת רופא עיניים במרפאה L9275   תאי T, ספירה אבסולוטית של CD4 ללא CD8 קוד על פי המסוכם עם כל אחד מבתי החולים  
טומוגרפיה ממוחשבת (ראש/בטן/חזה) L1039   HIV-1 DNA/RNA כמותי (עומס נגיפי) קוד על פי המסוכם עם כל אחד מבתי החולים
צילום בית חזה, עד שני מבטים (*) 71020        


הערות: _________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


(*) צילום ראות יתבצע בדרך כלל כחלק מהבירור לשחפת חביונית (Latent TB Infection) המתבצע במלש"ח. התשלום במסגרת בירור ישולם למלש"ח.

(**) כל בדיקות העמידות יתבצעו במרכז הארצי לנגיפים בתל השומר ורק לאחר אישור ועדה רפואית

תאריך:

חתימת מנהל המרפאה:

נספח 6ב': דיווח ומעקב דו-חודשי למטופלות במסגרת התוכנית לנשים הרות - בקשה לתשלום

אל: המחלקה לשחפת ואיידס

מאת: שם המרפאה:

חודשי ושנת דיווח:

יש לדווח על כל מטופלת בטבלה נפרדת.

שם שירות קוד כמות
בדיקת רופא מומחה במרפאה, למעט בדיקות להן קוד מיוחד 99242  
ביקור אצל רופא נשים 99242  
אחות 99315
ספירת דם מלאה כולל דיפרנציאל 85025
כימיה, פרופיל 80053
שתן לכללית ולתרבית:
בדיקת שתן כללית עם מיקרוסקופיה
בדיקה בסטיק, שתן וכו׳, ללא מיקרוסקופיה

81000
81002
תפקודי כבד, פרופיל 80076
דלקת כבד B פני שטח, אנטיגן, HBsAg, בשיטות שונות, כולל פלורסנציה 87340
דלקת כבד C, נוגדנים 86803
עגבת, תבחינים סרולוגיים, FTA , ELISA RPR ,TPHA ,VDRL, 86592
,1-DNA/RNA ,HIV כמותי 87536
אנטיגנים ממברנליים מסוג CD, עד 4 אנטיגנים L8181
עמידות נגיף HTLV או HIV לתרופות L6689 ההתחשבנות תתבצע בין המחלקה לשחפת ואיידס לבין המעבדה הארצית לנגיפים בתה"ש (*)


(*) כל בדיקות העמידות יתבצעו במרכז הארצי לנגיפים בתל השומר ורק לאחר אישור ועדה רפואית

נספח 7 - מסמכים יישימים

 • נוהל 128 של אגף הרוקחות מתאריך 04.2014 "שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות מכירה מקוונת או שליחים ומענה בשעת חירום"
 • נוהל 126 של אגף הרוקחות מתאריך 01.2014 "תנאי אחסון והובלה של תכשירים".
 • נוהל 112 של אגף הרוקחות מתאריך 07.2013 "תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תרופות בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה".
 • חוזר המנכ"ל מספר 8/13 : "הנחיות לביצוע בדיקות לאבחון נשאות HIV".
 • חוזר המחלקה לשחפת ואיידס מתאריך 1.8.2001 : "אספקת טיפול נגד נגיף ^HIV לנשים הרות הנמצאות בישראל ואינן מבוטחות ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי".
 • חוזר מנכ"ל מספר 3/97: "הנחיות למימוש התוכנית הלאומית למיגור מחלת השחפת".
 • פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981