האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

חובת ההודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
חובת ההודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע
Domestic violence memorial monument in Ashdod.jpg
אנדרטה לזכר קורבנות האלימות במשפחה באשדוד
מספר החוזר mr17_2006
סימוכין חוזר המנהל הכללי מספר 20/90 ומספר 25/03
תאריך פרסום 13 ביולי 2006
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהיבטים רפואיים של אלימות

בהמשך לחוזרי המנהל הכללי שבסימוכין, הנני להסב את תשומת לבכם לחובת ההודעה על נפגעי אלימות.

 • חובת ההודעה על חשד לאלימות:
  1. לפי חוק העונשין (תיקון מסי 26), התש"ן 1989: "368 (ב) רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שרותי הרווחה, שוטר, פסיכולוג, קרמינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע, שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו מאסר שישה חודשים"
  2. על פי תקנות בריאות העם התשל"ו-1975 תקנה 2 נקבע כי "מתעורר אצל האחראי על קבלת חולים חשש סביר, שאדם פצוע, חסר הכרה או מת, שהגיע לבית החולים, היה מעורב במעשה אלימות, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה"
 • אופן מסירת ההודעה והתיעוד:
  1. הודעה לפקיד הסעד ו/או למשטרה תימסר טלפונית, ותאושר מיד בכתב (טופס דיווח הופץ בנספח 3 לנוהל 25/03)
  2. העתק טופס הדיווח יתועד בתיק המטופל
  3. על הגורם המדווח לוודא כי פנייתו לפקיד הסעד או למשטרה התקבלה והיא מטופלת
  4. יש לתעד באופן מפורט ברשומה הרפואית את הממצאים הגופניים, אם יש, ואת הסיבות שעוררו את החשד לפגיעה ו/או להזנחת הקטין/חסר הישע
  5. אחת לחודש יועבר טופס דיווח מרוכז על ידי השרות הסוציאלי לאחראית תחום אלימות במשפחה במשרד הבריאות