האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי
מסמך רפואי.jpeg
תחום שיקום
מספר החוזר 27/2013
סימוכין 43619012
 • חוזר 04/2009 מיום 14/01/2009
 • חוזר 26/2010 מיום 20/10/2010
 • חוזר 11/2011 מיום 20/02/2011
 • חוזר 29/2011 מיום 12/07/2011
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 02/10/2013
 

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המוסיף על הנאמר בחוזרינו שבסימוכין.

רקע

בסקר מדגמי שערך המכון הלאומי לבקרת מחלות על היקף השיקום הניתן לקשישים לאחר שבץ מוחי ושבר בצוואר הירך וכלל בין היתר בדיקתם של מכתבי שחרור רפואיים, נמצא כי לקיומה או להיעדרה של המלצה מפורטת לשיקום במכתב השחרור השפעה מכרעת על עצם קבלת הטיפול השיקומי בהמשך ועל האפקטיביות שלו.

המלצה מפורטת לשיקום במכתב השחרור, כמפורט להלן, חיונית להבטחת מתן השיקום הנדרש.

מטרות

 1. סיוע בהסדרת תוכנית שיקום עוד בטרם השחרור מהאשפוז, בהתאם להוראות החוזרים שבסימוכין
 2. הבטחת קיום תהליך שיקום באמצעות מתן הפנייה ברורה ומפורטת בתום אשפוז בבית חולים כללי

עקרונות

 1. קיימת חשיבות לביצוע הערכה תפקודית למטופל שאושפז עקב מחלה או אירוע חריף כבר מתחילת האשפוז על ידי אנשי מקצוע מתאימים ותיעודה ברשומה הרפואית של המטופל
 2. מטופל ישוחרר מאשפוז רק לאחר ביצוע הערכה תפקודית מסודרת כאמור
 3. ביצוע ההערכה התפקודית מהווה בסיס למתן המלצה לשיקום

הנחיות

 1. יש להקפיד כי נתוניו התפקודיים של המטופל, אשר נבחנו במהלך אשפוזו, יתועדו ברשומה הרפואית ובכלל זה בחינת הצורך בהמלצה לשיקום ויעדיו
 2. הצוות במחלקת האשפוז יידע את המטופל ומשפחתו, טרם שחרורו מבית החולים, על תוכנית השיקום המומלצת עבורו
 3. ההמלצה למתן שיקום תתועד במכתב השחרור ותכלול:
  1. התייחסות למצבו התפקודי הבסיסי של המטופל טרם אשפוזו והשינוי שחל בו
  2. פירוט תחומי התפקוד הדורשים שיקום: תפקוד יום יומי (BADL‏ - Basic Activities of Daily Living), קוגניציה, דיבור, בליעה ותזונה
  3. הפניה למקצועות הבריאות המתאימים בהתאם לצורכי המטופל: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, דיאטה, עבודה סוציאלית
 4. מכתב השחרור יכלול התייחסות למסגרת השיקום:
  1. שיקום באשפוז במחלקה לשיקום כללי או גריאטריה שיקומית
  2. הפניה למכון יום שיקומי רב-מקצועי
  3. הפניה למכונים פרטניים (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וכדומה)
  4. שיקום בבית על ידי יחידה להמשך טיפול
 5. בהיעדר המלצה לשיקום במכתב השחרור תצוין הסיבה ויקבע המועד הנדרש לביצוע הערכה מחודשת לאחר השחרור
 6. מטופל הנזקק בהתאוששותו לסיוע של רופא, אחות ומטפל אחר ממקצועות הבריאות השונים יופנה במכתב השחרור למסגרת טיפולית ברישוי ואין להפנות למסגרות שאינן טיפוליות (כגון בית החלמה)

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

פרופסור ארנון אפק,

ראש מינהל הרפואה.