האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

חיסונים במדינת ישראל - מגמות בתחלואה לאורך השנים

מתוך ויקירפואה

האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסונים


אדמת 2016-1970

מספר מקרים ושיעור ל- 100,000


אדמת2016.png

אסכרה 2016-1951

מספר מקרים ושיעור ל־ 100,000
אסכרה2016.png


דלקת כבד נגיפית מסוג A‏ 2016-1992

מספר מקרים ושיעור ל־ 100,000


כבד 2016.png


דלקת כבד נגיפית מסוג B‏ 1992 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל-100,000


כבד6.png


דלקת עוצבה חיידקית על ידי המופילוס אינפלואנזה b‏ 1970 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל-100,000


עוצבה2016.png


וזזרת 1977 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל-100,000


חזרת2016.png


חצבת 1951 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל-100,000


חצבת2016.png


פלצת 1951 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל-100,000


פלצת2016.png


שיתוק ילדים 1951 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל-100,000


שיתוק2016.png


שעלת 1951 - 2016

שעלת2016.png


אדמת מלידה 2016-1971

אדמת מלידה.png