האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

טיפול בכביסה במוסדות רפואיים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל לטיפול בכביסה בבתי-חולים
Pierre-Auguste Renoir 152.jpg
מספר החוזר 29/2008
סימוכין חוזרנו מס׳ 2/99 מיום: 12.1.99 בריאות הסביבה בבתי חולים - הנחיות ונוהל פיקוח ובקרה - חוזר משרד הבריאות, חוזר 23/2004 נוהל לטיפול בכביסה בבתי-חולים
קישור נוהל לטיפול בכביסה בבתי-חולים - באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 26 ביוני 2008
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזיהום

מצ"ב הנחיות מעודכנות לטיפול בכביסה במוסדות אשפוז.

העידכון נמצא בשלושה הסעיפים החדשים מס׳ 6 מס׳ 7 ומס׳ 8, המתייחסים לנושאים:- טיפול בכביסה; מיון במקום האיסוף המרכזי, העברת הכביסה המלוכלכת למכבסה חיצונית וטיפול בתוך מכבסת בית החולים.

אבקשכם לעדכן את הקובץ בהנחיות החדשות ולהעביר אותן לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם ולוודא כי יפעלו בהתאם.

מבוא

 1. מפורטים להלן נהלים לטיפול בכביסה בבתי-החולים מרגע האיסוף במחלקות וביחידות עד להחזרתה ככביסה נקייה
 2. מטרות:
  1. מניעת זיהום הסביבה
  2. מניעת הדבקת עובדים שבאים במגע עם הכביסה
  3. מניעת זיהום הכביסה הנקייה
 3. כללי:
  כל כביסה לא נקייה בבית-חולים כללי מוגדרת ככביסה מזוהמת וזאת מאחר ולא ניתן להפריד בין הכביסה הנחשבת כמזוהמת לכביסה אחרת.
  בבתי חולים שאינם כלליים, תחשב כביסה כמזוהמת רק מחולים במחלות זיהומיות.
  עצם המגע, המיון והספירה של כביסה מזוהמת ללא נקיטת אמצעי מיגון מסכנת בהדבקה במחלות זיהומיות את המטפלים בכביסה
 4. ההיבט המיקרוביאלי:
  ברקמות גוף האדם ובהפרשותיו עלול להימצא מגוון רחב של מיקרואורגניזמים, בחלקם מחוללי מחלות מסוכנים.
  יש מקרים בהם נמצאים מחוללי המחלה, אך אין סימני מחלה או שהמיקרואורגניזמים טרם זוהו.
  כביסה הנאספת מבית חולים כללי עלולה להיות מזוהמת במיקרואורגניזמים, בעיקר אם היא מכילה דם, נוזלי גוף או הפרשות אחרות.
  חלקם של המיקרואורגניזמים עמידים בתנאים קיצוניים ולכן סכנת ההדבקה מהם קיימת תקופה ארוכה מחוץ לגוף האדם.
  יש להתייחס לכביסה מבית-חולים כללי כאל חומר מזוהם ולנקוט אמצעי זהירות מירביים בכל הפעולות של איסוף, הובלה, מיון ועוד.

איסוף וריכוז הכביסה במחלקות וביחידות

 1. יש להכניס את הכביסה לאוגר נפרד העשוי מבד עמיד למים, ולסגור אותו כאשר הוא מתמלא, תוך הימנעות ממילוי עודף
 2. יש להפריד מהכביסה את הפרטים/ציוד כגון: עטים, מספריים, חיתולים ופריטים אחרים שאינם מיועדים לכביסה

מקום ריכוז

 1. יש לקבוע שטח יעודי מוגדר לכביסה
 2. יש לדאוג שכביסנ מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים בשטח האיחסון
 3. כאשר הכביסה מאוחסנת בחדר יעודי, הקירות צריכים להיות ברי ניקוי, ויש להבטיח הימצאות של נקודת ניקוז

שימוש ב"פירים"

כאשר אין מקום ריכוז במחלקה/יחידה, והכביסה מועבר למקום איסוף מרכזי באמצעות פיר, יש להקפיד על הנהלים כדלהלן:

 1. אין להעביר בפיר כביסה מלוכלכת שאינה עטופה וסגורה היטב באוגר המיועד למטרה זו ועשוי מבד חזק
 2. יש למלא את האוגרים עד ל- 75% מנפחם, על-מנת למנוע פתיחה תוך כדי נפילה
 3. יש להקפיד על סגירת הפירים ונעילתם כשלא מעבירים דרכם כביסה מלוכלכת.
 4. יש לנקות את חדר קליטת הכביסה מהפיר על-ידי רחיצת החרסינה במים ודטרגנט. בסוף היום יש לרחוץ את הקירות ואת הרצפה במים בריכוז של 300 חל"מ כלור נותר. ריכוז זה ניתן לקבל במיהול 1:100 של תמיסה תקנית של תת-כלורית הנתרן("אקונומיקה")
 5. יש להציב את ההוראות על דלת הפיר, או כל מקום בולט אחר

העברת הכביסה המלוכלכת למקום האיסוף המרכזי

 1. כאשר יש צורך להעביר את הכביסה המלוכלכת למקום איסוף מרכזי, מובילים את אוגרי הכביסה בעגלה לתכלית זו בלבד
 2. יש ליעד עגלות נפרדות לאיסוף כביסה מלוכלכת ולניפוק כביסה נקייה, באמצעות צבעים שונים, או ע"י סימון בולט אחר
 3. על אנשי הצוות המעבירים כביסה מלוכלכת להשתמש בכפפות חד- פעמיות
 4. בבתי חולים שבהם מעבירים כביסה שעלולה לכלול כביסה נגועה בחמרים ציטוטוקסיים, על הצוות המעביר להשתמש בכפפות מתאימות לטיפול בחומרים ציטוטוקסיים, על פי הוראות היצרן, או להשתמש ב- 2 זוגות כפפות לטקס (לעובדים שאינם רגישים ללטקס)

מיון במקום האיסוף המרכזי

 1. יש ליעד חדר נפרד לצורך מיון כביסה מלוכלכת
 2. קירות החדר יצופו בחרסינה על-מנת לאפשר ביצוע חיטוי. נדרשת נקודת ניקוז וכיור לרחיצת ידיים
 3. חובה על עובדי מיון כביסה המלוכלכת ללבוש בגדי הגנה הכוללים:
  מכנסיים וחולצה בעלי שרוול ארוך וסגור; כפפות עבודה חזקות;
  נעלי עבודה סגורות וסינר. הנעליים והסינר יהיו בלתי חדירים לנוזלים.
  יש להקפיד להסיר את בגדי ההגנה במעבר מחדר זה למדור אחר בו נמצאת כביסה נקייה
 4. במעבר מחדר זה לחדר/איזור עבודה בכביסה נקייה, יש לשטוף ידיים עם תכשיר ניקוי וחיטוי וללבוש חלוק נקי על הביגוד

העברת הכביסה המלוכלכת למכבסה חיצונית

 1. עובדי מיון הכביסה ימיינו את הכביסה המלוכלכת לאוגרים סגורים מבד עמיד למים. האוגרים הממויינים יונחו בעגלות ("כלובים") של המכבסה הפרטית (או הפנימית)
 2. עגלות הכביסה יכוסו בכיסוי בד עמיד למים, בצבע בולט
 3. יש לדאוג להעברת עגלות הכביסה בהקדם האפשרי ובלבד שלא יעמדו יותר מ- 24 שעות בהמתנה להעברת הכביסה
 4. רכב לא יוביל כביסה מלוכלכת וכביסה נקייה בו-זמנית, אלא אם קיימת ברכב הפרדה מוחלטת על-ידי מחיצה קבועה ביניהן עמידה למים. הרכב יהיה ניתן לשטיפה וניקוי
 5. עגלות הכביסה יחוטאו כדלקמן:
  1. אמצעי ההובלה יהיו עמידים ברחצה בחומרי ניקוי וחיטוי
  2. כל אמצעי הובלה ירחץ פעם ביום בתום המשמרת בדטרגנט המכיל: NADCC בריכוז של 500 חל"מ כלור נותר
  3. אמצעי הובלה אשר הזדהם בדם והפרשות גוף יחוטא בעזרת 5000 חל"מ כלור במשך חצי שעה ולאחר מכן ינוקה בעזרת דטרגנט ומים זורמים

טיפול בתוך מכבסת בית חולים

 1. כל עובד במכבסה יעבור בדיקה רפואית טרם העסקתו (בין בהיותו עובד ביה"ח או עובד במכבסה פרטית), כמו כן, עליו למלא הצהרת בריאות שתאושר ע"י רופא.
  על הרופא לאשר כי המועמד אינו סובל ממחלות עור ו/או כל מחלה זיהומית אחרת העשויה להפריע להעסקתו ו/או עלולה להוות סיכון זיהומי לפריטי כביסה המטופלים על ידו
 2. מיון כביסה מלוכלכלת יעשה על פי סעיפים 6.1 - 6.3 הנ"ל.
  במקרים בהם לא ניתן להחליף בגדים במעבר בין חדרים (כגון: במכבסה קטנה שאין בה אפשרות לעשות הפרדה פיזית בין אזורי כביסה נקייה ומלוכלכת, במפורט בסעיף 2.3.1 לעיל), יש ללבוש חלוק נקי על הבגדים בטרם כניסה לסביבת הכביסה הנקייה
 3. הפרדת כביסה מלוכלכת מכביסה נקייה:
  שמירה על הפרדת הכביסה המלוכלכת מהנקייה חשוב בשל הסיכון של זיהום מחדש של כביסה נקייה ומחוטאת, ואמור להתבצע כדלהלן:
  1. יש לדאוג להפרדת שטחי עבודה ככל האפשר, כך שזרימת העבודה תהיה כדלהלן:- כביסה מלוכלכת- כיבוס- ייבוש- גיהוץ- מיון נקי- הכנה למשלוח- משלוח
  2. יש להפריד בצורה מוחלטת בין העגלות ואמצעי שינוע אחרים, בהן משתשמים לכביסה מלוכלכת ואלה המשמשים לכביסה נקייה
  3. את ההפרדה הנ"ל יש להשיג באמצעות שימוש בעגלות שונות או שימוש בעגלות דומות שמסומנות בצורה בולטת
 4. ניקיון שטחים וציוד:
  1. יש לדאוג שציוד המכבסה יהיה נקי משאריות חומרי כביסה ומוך
  2. עגלות הכביסה, בהן משתמשים לכביסה מלוכלכת ומזוהמות, יהיו עמידים בפני רחיצה בחומרי חיטוי וניקוי ויעברו שטיפה וחיטוי פעם ביום באמצעות קיטור ובדטרגנט המכיל NADCC בריכוז של 500 חל"מ כלור נותר
  3. עגלות אשר הזדהמו בדם והפרשות גוף יחוטאו בעזרת 5000 חל"מ כלור במשך חצי שעה ולאחר מכן בעזרת דטרגנט ומים זורמים
  4. שטחים במכבסה הבאים במגע עם כביסה נקייה, חייבים להיות נקיים
 5. טיפול בכביסה נקייה יעשה בשטח נפרד משטח הטיפול בכביסה מלוכלכת
 6. כביסה נקייה תועבר כשהיא עטופה בניילון