האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

לידה במצג עכוז - נייר עמדה

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא נייר עמדה סגור לעריכה
לידה במצג עכוז

Pregnancy.png

ניירות עמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
תחום מיילדות
האיגוד המפרסם
מיילדות.png
קישור באתר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
תאריך פרסום 30 בנובמבר 2010
יוצר הערך ד"ר אריאל מני וד"ר משה מנשה
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםלידה

בלידה במועד נמצאים כ–3-4% מכלל העוברים במצג עכוז. שיעור זה משתנה עם גיל ההיריון, ככל שגיל ההיריון עולה שיעור העוברים במצג עכוז יורד. בשבוע 32 שיעורו של מצג זה עומד על 7%, ומתחת לשבוע 28, שיעור זה מגיע לכ-25%.

האבחנה של מצג עכוז יכולה להתבצע בבדיקה חיצונית או בבדיקה לדנית וניתן לאשרה בעל-קול (Ultrasound). גורמי הסיכון למצג זה כוללים: לידה מוקדמת, מומים עובריים, מומים רחמיים, ריבוי מי שפיר ומיקום שליה פתולוגי. שיעור תמותת העוברים סב-לידתית במצג עכוז גבוה פי 3–5 בהשוואה לעוברים הנולדים במצג ראש, ללא קשר לאופן הלידה. ניתוח קיסרי ביולדת עם מצג עכוז מבוצע בשיעורים גבוהים בארץ ובעולם.

הספרות הרפואית חלוקה לגבי אופן לידת מצג עכוז, ובעקבות מאמרים מדעיים שבהם הועלתה ביקורת לגבי תוצאות מחקר פרוספקטיבי-אקראי שהראה ירידה בתמותה סב-לידתית בניתוח קיסרי, יש להתייחס לתוצאותיו בהסתייגות.

המדיניות של ניתוח קיסרי מתוכנן במצג עכוז אינה מתייחסת למקרים בהם היולדת מגיעה בתהליך לידה מתקדם, או כאשר מדובר בעובר שני בהיריון תאומים.

ניתן לשקול ניסיון מוקדם להיפוך חיצוני ביולדת עם מצג עכוז.

האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה סבור שיש לאפשר לידה לידנית של עובר במצג עכוז בהיעדר התווית נגד ולאחר שהיולדת קיבלה הסבר והביעה את רצונה והסכמתה לכך.

המלצות האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה

המלצות האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה הן:

 • בעת קבלת יולדת עם עובר במצג עכוז יש להציג לה את הנתונים המפורטים מעלה ולתעד זאת בכתובים
 • אם תבחר היולדת בניסיון ללידה לדנית רופא מיילד בכיר חייב לבצע הערכה
 • הלידה תנוהל על ידי הרופא הבכיר בעזרת רופא נוסף
 • רופא מרדים ורופא ילדים יהיו זמינים לחדר לידה בזמן היילוד

התוויות נגד ליילוד לדני של עובר במצג עכוז

התוויות הנגד ליילוד לדני של עובר במצג עכוז הן:

 • חוסר הסכמתה של היולדת ללידת עכוז לדנית
 • משקל עובר שהוערך בהערכה קלינית או בבדיקת על-קול מעל 3,800 גרם או מתחת ל-1,500 גרם
 • עובר במצג רגליים
 • זקיפות ראש של העובר בבדיקת על-קול

הבהרות נוספות

 • מומלץ לבצע בדיקת על-קול הכוללת הערכת משקל ועמדת הראש לפני קבלת ההחלטה על אופן היילוד
 • ניתן לבצע כל אלחוש, כולל אלחוש אפידוראלי
 • בהיעדר מידע על שיטת היילוד העדיפה בעוברים שמתחת לשבוע 32 הנמצאים במצג עכוז, ניתן לילדם הן בלידה לדנית והן בניתוח קיסרי, על פי החלטת הרופא הבכיר והפרוטוקול המחלקתי
 • ניתן לבצע השראת לידה והחשת לידה בהתאם להתוויות מילדותיות רגילות על-פי שיקוליו של הרופא הבכיר
 • ניתן לבצע לידת עכוז בגישה לדנית גם במבכירות בתנאי והיולדת עומדת בקריטריונים המופיעים בסעיף המלצות האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה
 • כשהלידה בשלב מתקדם רשאי המיילד הבכיר להחליט על ילוד לדני כפוף להמלצות האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה
 • בכל שלב בלידה הלדנית המתוכננת, כאשר היולדת מבקשת לבצע ניתוח קיסרי, יש לבצעו, אלא אם התנאים ו/או מצבה הרפואי מהווים התווית נגד לביצוע ניתוח כזה

המידע שבדף זה נכתב על ידי ד"ר אריאל מני – המרכז הרפואי ליס ליולדות, תל-אביב וד"ר משה מנשה – המרכז הרפואי הדסה עין-כרם, ירושלים