האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

מי שפיר

מתוך ויקירפואה

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – היריון, מעקב היריון ובדיקות סקר טרום היריון

כללי

הנחיות קליניות, ניירות עמדה וחוזרי מנכ"ל


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.