מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל לדף הנוכחי.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל
Signatur Carl Gustaf Wrangel.PNG
תחום בריאות הציבור
מספר החוזר 9/2010
סימוכין תיק מס׳: 1/0/200
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 17 פברואר 2010
 

אל: מנהלי בתי החולים

הנדון: מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל

  1. לפי הוראת סגן שר הבריאות, יש לתת למטופל עותק חתום של טופס הסכמתו לביצוע טיפול רפואי
  2. העתק הטופס יימסר למטופל לאחר שחתם בפני הרופא על טופס ההסכמה
  3. מיותר לציין, כי אין שינוי בנוהל החתמת החולה על טפסי הסכמה לטיפול רפואי כנדרש בחוקים ובנהלים הקיימים
  4. יש לפעול על פי הוראה זאת החל מ- 14 במרץ 2010

 

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.