האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

נטילת דגימת דם ממחוסר הכרה לשם "בדיקת שכרות" - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נטילת דגימת דם ממחוסר הכרה לשם "בדיקת שכרות"
Evidential.JPG
מכשיר "ינשוף"
מספר החוזר mr18_2010
סימוכין חוזרנו מסי 40/2009 מיום: 3.12.09
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 15 ביוני 2010
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםאלכוהול

בהמשך לחוזרנו שבסימוכין להלן הבהרה בנושא שבנדון:

הננו להזכירכם כי על פי סעיף 64ב(ב) לפקודת התעבורה (תיקון מספר 72), תשכ"א - 1961, שוטר רשאי להורות על נטילת דגימת דם גם מנוהג רכב או מִממוּנה על הרכב שהוא מחוסר הכרה.

על פי אישור שר הבריאות דגימת הדם לבדיקת שכרות ממחוסר הכרה תילקח במחלקות לרפואה דחופה ("חדר מיון") בבתי החולים הכלליים.

לא אחת עמדו הרופאים, אשר נטלו את בדיקת הדם ממטופל מחוסר הכרה, בפני אלימות מצד משפחת הנבדק, בעודם פועלים על פי לשון החוק.

על מנת לקחת את דגימת הדם הנדרשת ולהימנע מחיכוך עם משפחות הנפגעים, הוחלט בדיון בפרקליטות לשנות את הנוהל שעל פיו פועלים.

להלן נוהל נטילת דגימת דם ממחוסר הכרה לשם בדיקת שכרות:

  1. על רופא או בעל מקצוע רפואי בבית חולים לבצע בדיקת דם על פי הוראת שוטר גם לנפגע מחוסר הכרה, כפי שנקבע בחוק, כחלק מהאינטרס הציבורי להביא לדין מי שנוהג בשכרות וכן לאפשר לשלול את החשד של תאונה עקב נהיגה בשכרות
  2. אם בעל מקצוע רפואי סבור כי מבחינת מצפונו או כללי האתיקה - אינו מוכן לבצע את הבדיקה האמורה - עליו לדאוג להעביר את הבקשה לבעל מקצוע רפואי אחר
  3. בהתאם לסיכום עדכני עם משטרת ישראל ומשרד המשפטים - מתן ההסברים המשפטיים לנבדק בהכרה בנוגע לנטילת דגימת הדם לבדיקת רמת אלכוהול, ומסירת דיווח ביצוע הבדיקה לנבדק או למשפחת נבדק חסר הכרה (לפי בקשתה) יעשו על ידי שוטר בלבד, שעל פי בקשתו נערכה הבדיקה, ולא על ידי הרופא המטפל, ויש למסור לו את דיווח ביצוע הבדיקה לשם כך
  4. אתם מתבקשים לדווח לחתום מטה, על כל מקרה בו בעל מקצוע רפואי או בני משפחתו, או אנשי צוות אחרים, נחשפו לאיומים או למעשי אלימות עקב ביצוע בדיקת דם לשכרות באדם או בעקבות מסירת דיווח הבדיקה לנבדק או למשפחתו על ידי השוטר

בברכה,

ד"ר חזי לוי,

מינהל הרפואה.