מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
ניהל מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים
מספר החוזר mr03_2019
סימוכין חוזרנו מס׳: 21/2006 מיום: 13.7.2006

חוזרנו מס׳: 2012/ 4 מיום: 24.01.2012

קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 12 בפברואר, 2019
 

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן המחליף ומבטל את חוזרנו שבסימוכין.

כללי

פעולת החייאה, לעניין חוזר זה, היא סדרת פעולות, הננקטות בעת זיהוי דום לב או דום נשימה, במטרה להשיג זילוח דם וחימצון לרקמות הגוף החיוניות. פעולות החייאה הן פעולות חירום, הדורשות יכולת תגובה מהירה מצוות זמין, מיומן ומצויד.

מטרה

קביעת דרך פעולה אחידה, שיטתית ומתואמת של צוותים מטפלים, משלב זיהוי המטופל הנזקק להחייאה ועד לשלב ההחלטה על הפסקת פעולות החייאה ובכלל זה, דיווח, בקרה, הכשרת צוותים וציוד נדרש.

הגדרות

 1. "מצב חירום רפואי" - כהגדרתו בחוק זכויות החולה - התשנ"ו 1996
 2. "החייאה" - סדרת פעולות רפואיות דחופות, המתבצעות באדם הסובל מדום נשימתי או דום לבבי, במטרה להשיב את תפקוד המערכות על מנת למנוע מוות
 3. "סדציה מתונה" (moderate sedation) - סדציה שבה הרפלקסים הקרדיורספירטוריים החיוניים לשמירת נתיב האוויר, ירודים אך קיימים. המטופל מסוגל להגיב לגירוי מגע וקול
 4. "מוסד רפואי" - בית חולים או קופ"ח כהגדרתם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994 או מד"א, ארגון הצלה, חברת אמבולנסים או כל חברה המפעילה מרפאות, מכונים ומוקדים לשירותי רפואה דחופה בקהילה
 5. "מתקן רפואי" - מחלקה, מרפאה, מכון, מערך מרפאות בבית חולים או בקהילה ואמבולנס
 6. "מתקן רפואי קטן": מרפאה (או מכון) אליה משויכים עד 6000 מבוטחים, או מטופלים במסגרתה עד 200 מטופלים ביום, מרפאות שיניים ובארגון EMS ניידת BLS
 7. "מתקן רפואי גדול" - מחלקת אשפוז, מרפאה (או מכון) אליה משויכים מעל 6000 מבוטחים, או מטופלים במסגרתה מעל 200 מטופלים ביום, מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה, מכון דיאליזה, מכון לב, מכון שיקום לב, חדרי ניתוח / חדרי פעולות כירורגיות, מרפאות ומכונים במהלך ביצוע סדציה ורידית או במהלך מתן תרופות תוך ורידי (למעט נוזלים) ובארגון EMS ניידת ALS
 8. "אנשי צוות / במוסד / מתקן רפואי" - כלל הרופאים, האחיות, מטפלי מקצועות הבריאות, עוזרי רופא, פרמדיקים, חובשים, אלונקאים, כוחות עזר
 9. "צוות החייאה" - צוות מהמתקן הרפואי, בעל הכשרה וציוד מתאימים
 10. "צוות שירותי חירום רפואיים (Emergency medical services - (EMS" - צוות נייד, הנמנה עם ארגוני ההצלה (EMS), שהוא בעל הכשרה עדכנית ויכולת לטיפול ולפינוי חולים במצבי חירום רפואי ובכללם החייאות
 11. "ניידת Advanced Life Support - ALS" - רכב חירום, נט"ן / אט"ן שקיבל את אישור משרד הבריאות לפעול במעמד זה, בהרכב של לפחות שני אנשי צוות רפואי, שאחד מהם הוא רופא או פרמדיק
 12. "ניידת Basic Life Support - BLS"- רכב חירום, שקיבל את אישור משרד הבריאות לפעול במעמד זה, בהרכב של איש צוות רפואי אחד לפחות (חובש רפואת חירום נהג אמבולנס בעל תעודה מוכרת על ידי משרד הבריאות), המוכשר לביצוע BLS
 13. "דפיברילטור" - דפיברילטור בי פאזי חיצוני מכל סוג [ידני, חצי אוטומטי או אוטומטי ( - AED Automated external defibrillator)]
 14. "קורס BLS" - קורס החייאה בסיסי למבוגרים, ילדים ותינוקות המתקיים בהתאם למתכונת המוכרת רשמית על ידי ה-ILCOR‏ (International Liaison Committee on Resuscitation), הכולל את איגוד הלב האמריקאי. הקורס בהיקף שלא יפחת מ-4 שעות לימוד וכולל לפחות שעתיים של תרגול מעשי על בובות
 15. "קורס BLS מתקדם" - לעניין חוזר זה, קורס החייאה מתקדמת חד יומי המורכב מ- BLS בן 4 שעות ובנוסף 4 שעות בנושא מצבי חירום רפואיים, שלפחות מחציתן תרגול מעשי
 16. "קורס ACLS‏ - Advanced Cardiovascular Life Support \PALS - Pediatric Advanced Life Support" - קורס החייאה לבבית מתקדמת למבוגרים / ילדים, המתקיים בהתאם למתכונת המוכרת רשמית על ידי ה- ILCOR, בהיקף שלא יפחת מ-14 שעות לימוד שלפחות מחציתן תרגול מעשי. קורס PALS /ACLS יתבצע בהיקף מלא בפעם הראשונה ולאחר מכן יבוצעו ריענונים. היקף הריענון לא יפחת מ 8 שעות לימוד
 17. "קורס N.R.P‏ - Neonatal Resuscitation Program" - קורס בן יום אחד המוכר על ידי האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה במתכונת איגוד הלב האמריקאי והאקדמיה האמריקאית לפדיאטריה

מערך ההחייאה

 1. באחריות מנהל המוסד הרפואי להבטיח כי כל מתקן רפואי במוסד יהיה ערוך להתמודדות עם מצבי חירום רפואיים ובכלל זה מצבי החייאה בכל שעות הפעילות
 2. באחריות המנהל הרפואי האחראי על המתקן לוודא כי צוות המתקן ערוך, כשיר ומצויד להתמודדות עם מצבי חירום רפואיים, בכלל זאת מצבי החייאה כהגדרתו בנוהל זה
 3. לכל מתקן רפואי יקבעו נהלים לטיפול במצבי חירום רפואיים והחייאה על פי הנחיות חוזר זה והוראות כל דין
 4. בכל מתקן רפואי גדול ימונה בכל עת צוות החייאה, המונה לפחות 2 אנשי צוות רפואי מצוות המתקן
 5. בכל מוסד רפואי, שהוא בית חולים כללי, ימנה מנהל ביה"ח או רופא מטעמו, צוותי החייאה כמפורט להלן:
  1. צוות החייאת מבוגר - 3 אנשי צוות בעלי הכשרה בהחייאה מתקדמת במבוגרים (ACLS). הצוות יכלול לפחות רופא אחד, שיהיה מאחד מהמקצועות הבאים: רופא מרדים / רופא מומחה לרפואה דחופה / רופא קרדיולוג / רופא טיפול נמרץ ובנוסף עוזרי רופא ופרמדיקים ו\או אחיות מאותן המחלקות בוגרות הכשרת ACLS
  2. צוות החייאת ילד - 3 אנשי צוות בעלי הכשרה בהחייאה מתקדמת בילדים (PALS).
   הצוות יכלול לפחות רופא אחד שיהיה מאחד מהמקצועות הבאים: רופא מרדים / רופא מומחה לרפואה דחופה ילדים / רופא ילדים / רופא טיפול נמרץ ילדים, ובנוסף עוזרי רופא ופרמדיקים ו\או אחיות מאותן המחלקות בוגרות הכשרת PALS
  3. צוות החייאת ילודים - 3 אנשי צוות בעלי הכשרה בהחייאת ילודים (NRP). הצוות יכלול לפחות רופא מרדים / רופא מומחה או מתמחה בניאונטולוגיה / רופא ילדים / רופא טיפול נמרץ ילדים. אחות מומחית בתחום פגים / אחיות בכירות מהפגיה / מיילדות בוגרות השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) בטיפול נמרץ פגים ועוזרי רופא
  4. צוות החייאה אמהית - יכלול צוות החייאה שביכולתו לבצע החייאה במבוגר, בילוד ולבצע ניתוח קיסרי דחוף בעת הצורך
  5. ניתן להפעיל צוות החייאה אחד שיתן מענה לכל המטופלים: מבוגרים, ילדים וילודים
 6. בכל בי"ח אחר (בי"ח גריאטרי, בי"ח פסיכיאטרי ובי"ח שיקומי) ימנה מנהל המוסד צוות החייאה, שיכלול לפחות שני אנשי צוות מצוות המוסד ויכלול רופא, אחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) ו\או פרמדיק
 7. צוותי ההחייאה יצוידו באמצעי תקשורת להזנקה מיידית, יהיו זמינים לקריאה, ויצטרפו לטיפול במצבי חירום רפואיים ובכלל זה להחייאה במרחב המתקן הרפואי
 8. אזעקה טלפונית של צוות ההחייאה תתבצע בכל מוסדות הרפואה באמצעות חיוג המספר 2222, דרך ההתקשרות לצוות ההחייאה תפורסם במקום בולט במתקן הרפואי ותהיה מוכרת וזמינה לכלל העובדים
 9. הזנקת צוות ההחייאה תתאפשר מכל נקודה ואל כל נקודה בתחומי המוסד / מתקן רפואי. באחריות מנהל המוסד הרפואי להבטיח את ניוד צוות ההחייאה וזמינות הציוד הנדרש לביצוע ההחייאה, באופן שיאפשר מתן מענה מהיר

ציוד החייאה

 1. במתקן רפואי גדול, למעט בניידת ALS, עגלת החייאה סגורה, המוצבת במרחק המאפשר הגעה תוך עד 5 דקות אל המטופל
  1. תכולת עגלה ההחייאה תותאם לציבור המטופלים (מבוגרים / ילדים / ילודים)
  2. עגלות ההחייאה ותכולתן תהיינה אחידות :
   • עגלת ההחייאה תכיל ציוד למבוגרים - בכל מחלקות האשפוז, שמטפלות במבוגרים
   • עגלת ההחייאה תכיל ציוד למבוגרים ולילדים - בכל מחלקות האשפוז, שמטפלות בילדים ובכל המתקנים בקהילה
   • עגלת ההחייאה תכיל ציוד לילודים - בכל הפגיות, מחלקות הילודים, חדרי הלידה וחדרי הניתוח בהם מתבצעים ניתוחים קיסריים
  3. על חלקו החיצוני של כל תא / מגירה בעגלת ההחייאה, יסומן בבירור תכולתו.
   פירוט תכולת עגלת מבוגר ותכולת עגלת ילדים מפורטים בנספח א' ונספח ב' לחוזר זה
  4. בעגלת ההחייאה ימצאו פרוטוקולי טיפול עדכניים במצבי ההחייאה השונים
 2. ערכת החייאה מתקדמת ניידת במתקן רפואי גדול:
  ערכה ניידת כאמור תמצא במקרים בהם לא ניתן להבטיח את הגעת עגלת החייאה תוך 5 דקות למטופל (למשל בשל בעיות נגישות). ערכות אלה יהיו זמינות ונגישות להגעה תוך 5 דקות למטופל. (תכולת הערכה תהיה זהה לתכולת עגלת ההחייאה)
 3. ערכת החייאה בסיסית ניידת בכל מתקן רפואי קטן:
  ערכת החייאה בסיסית ניידת. פירוט התכולה למבוגרים בנספח גי, המצורף לחוזר זה.
 4. דפיברילטור:
  1. כל עגלת החייאה תכיל דפיברילטור בי פאזי
  2. לכל עגלת החייאה יצורף תרשים הפעלה ובדיקה של דפיברילטור
  3. כל ערכת החייאה מתקדמת ניידת תכיל דפיברילטור בי פאזי
  4. כל ערכת החייאה בסיסית ניידת במתקן רפואי קטן אליו משויכים מעל 3000 מטופלים או מטופלים במסגרתו מעל 100 מטופלים ביום תכיל דפיברילטור בי פאזי
  5. מומלץ כי כל ערכת החייאה בסיסית ניידת תכיל דפיברילטור בי פאזי או שתהיה בה הכוונה למיקום מכשיר דפיברילטור קרוב
  6. בכל מרפאת שיניים הכוללת 5 עמדות ומעלה, בנוסף לערכת ההחייאה הבסיסית הניידת, יצורף לערכת ההחייאה הבסיסית דפיברילטור בי פאזי
  7. כל ניידת ALS תצויד במוניטור דפיברילטור בי פאזי
  8. כל ניידת BLS תצויד בדפיברילטור בי פאזי‏הערה : לכל עגלת החייאה תצורף רשימת בקרת תקינות התכולה, הכוללת את תאריך ושעת ביצוע הבקרה וחתימת עורך הבקרה. כמו כן יצורף לעגלת ההחייאה תרשים הפעלה ובדיקה של דפיברילטור.
 5. תרופות החייאה:
  1. בכל מוסד רפואי תרופות ההחייאה תהיינה מאורגנות במגשים סגורים, חתומים ומתוארכים בתוך עגלת ההחייאה ובנפרד מיתר התרופות
  2. המגשים יוחלפו כיחידה אחת בהתאם לתאריך תפוגת התרופה בעלת מועד התפוגה הקצר ביותר, או לאחר פתיחת מגש התרופות - במועד המוקדם מבין השניים
 6. ערכת ניתוח קיסרי דחוף:
  בכל מתקן רפואי העלול לטפל בנשים הרות במצב קריטי כגון, מיון נשים, במחלקה לרפואה דחופה, חדר טראומה, חדרי לידה, תימצא ערכה לביצוע ניתוח קיסרי דחוף
 7. ערכת החייאה NRP:
  תמצא בכל מחלקות האשפוז, אשר מטפלות בפגים וילודים. פירוט התכולה כמפורט בנספח ד׳ לחוזר זה
 8. ערכת ניידת ALS:
  כמפורט בנספח ה׳ לחוזר זה
 9. ערכת ניידת BLS:
  כמפורט בנספח ו׳ לחוזר זה

מהלך ההחייאה

 1. איש צוות המזהה מצב חירום רפואי יזעיק סיוע רפואי (אנשי צוות נוספים, צוות החייאה מוסדי, צוותי שירותי חירום רפואיים) ויחל מיד בביצוע פעולות החייאה בהתאם להכשרתו ולאמצעים העומדים לרשותו
 2. ניהול האירוע הראשוני יהיה באחריות הגורם הרפואי המיומן ביותר, הנמצא במקום באותו הזמן, עד להגעת צוות ההחייאה. מנהל האירוע יקבע את חלוקת המשימות בין הנוכחים באירוע
 3. בעת הגעת צוות החייאה (צוות החייאה מוסדי, צוותי שירותי חירום רפואיים) ניתן להעביר אליו את האחריות לניהול האירוע, תוך מסירת המידע הרפואי הנדרש
 4. אין בהגעת צוות החייאה למקום האירוע בכדי לפטור את הצוות הרפואי המטפל מחובת המשך מתן הטיפול הרפואי. עזיבת המקום טרם השלמת הטיפול הרפואי, תתבצע רק באישור מנהל האירוע
 5. הפסקת פעולת ההחייאה תקבע על ידי הרופא, אשר מנהל את ההחייאה ובהיעדרו על ידי פרמדיק שמנהל את ההחייאה, בארגונים ובמצבים המאושרים על יד משרד הבריאות

רישום ודיווח

 1. הצוות המטפל יתאר את מהלך אירוע ההחייאה ברשומה הרפואית של המטופל
 2. באחריות מנהל המוסד הרפואי להבטיח הקמת מסד נתונים לאיסוף נתוני האירועים וניתוחם לצורך טיוב הטיפול. תבנית הרישום תהיה אחידה ומותאמת לדרישות המקובלות בעולם (ראו נספח זי)
 3. בנוסף לתיאור אירוע ההחייאה ברשומת המטופל (קרדקס, דו"ח מחלקתי, תיק רפואי) ימולא בכל אירוע החייאה "טופס ניטור החייאה" אחיד ברשומה הרפואית של המטופל
 4. מילוי "טופס ניטור החייאה" במהלכה או לאחר סיומה, הוא באחריות מנהל הצוות באותה החייאה. הטופס ימולא על ידי אחד מאנשי הצוות שהשתתפו בהחייאה, יאושר על ידי מנהל הצוות בחתימתו
 5. "טופס ניטור החייאה" למטופל אשר עבר החייאה מחוץ לבית חולים / הגיע במהלך החייאה לבית חולים, ימולא על ידי צוות האמבולנס עד לשלב קליטת המטופל במחלקה לרפואה דחופה
 6. באחריות הצוות הרפואי הקולט את המטופל בבית החולים למלא "טופס ניטור החייאה", בנוסף, אם ההחייאה נמשכת גם בהגעת המטופל לבית החולים
 7. באחריות הרופא המטפל בשיתוף עם המטפל הבכיר מצוות ההחייאה למסור הודעה למשפחת המטופל אודות פעולות ההחייאה ותוצאותיה. מסירת הפרטים תתועד ברשומת המטופל

בקרה

 1. באחריות מנהל המוסד הרפואי למנות "ועדת החייאה מוסדית", שתשמש גם ועדת בקרה ואיכות לצורך הפקת לקחים ושיפור הטיפול במצבי חירום רפואיים
 2. ועדת ההחייאה המוסדית תכלול לפחות את הבאים:
  1. יו"ר - רופא מומחה, באחד מהמקצועות הבאים: קרדיולוגיה, פנימית, טיפול נמרץ, הרדמה, רפואה דחופה
  2. מרכז - אחות מוסמכת או עוזר רופא
  3. נציג היחידה לבטיחות הטיפול / ניהול סיכונים
  4. נציג הנהלת המוסד
  5. נציג אגף הילדים (אם מדובר בהחייאת ילד / ילוד)
 3. ועדת החייאה בארגוני EMS, תכלול לפחות את הבאים:
  1. יו"ר - רופא, המנהל הרפואי
  2. מרכז - פרמדיק
  3. נציג הנהלה
 4. באחריות מנהל המוסד הרפואי לאפשר לוועדת ההחייאה המוסדית גישה לנתונים של האירועים, המתרחשים במוסדו וכלים לניתוחם
 5. תפקיד יו"ר ועדת ההחייאה:
  1. לעקוב ולפקח אחר מערך השתלמויות ההחייאה במוסד
  2. לכנס את חברי ועדת ההחייאה בהתאם לצורך ולפחות פעמיים בשנה, לצורך הצגת הנתונים ולהפקת לקחים מוסדית
  3. לדון במקרי החייאה פרטניים המחייבים, הפקת לקחים
  4. לרכז דו"ח שנתי, המפרט את ההחייאות ותוצאותיהן, הסקת מסקנות ולקחים שהופקו והמלצות להמשך
  5. לדון בתוספות ציוד ותרופות נדרשים לעגלות ההחייאה במוסד
 6. תפקיד מרכז/ת ועדת ההחייאה:
  1. לפקח על הקמת מסד הנתונים המוסדי בתחום
  2. לבצע, לבקר ולמשב תהליכים לטיוב מילוי "טפסי ניטור ההחייאה"
  3. לדווח ליו"ר ועדת ההחייאה וליחידה לבטיחות הטיפול / ניהול סיכונים, על מקרי החייאה המחייבים הפקת לקחים
  4. לעקוב אחר איכות בקרת תכולת עגלות ההחייאה
 7. תפקיד נציג הנהלת המוסד:
  1. לדאוג להיבטים הארגוניים הקשורים לתשתיות והאמצעים הנדרשים להבטחת התהליכים בתחום
  2. לפקח על ארגון מערך השתלמויות החייאה של כלל עובדי המוסד בהתאם לדרישות חוזר זה והוראות כל דין
 8. בקרת ציוד ההחייאה במתקן רפואי:
  1. הדפיברילטור והלרינגוסקופ יבדקו מדי יום
  2. בקרת ציוד עגלת ההחייאה / ערכות ההחייאה תבוצע על ידי הצוות הרפואי (רופא, אחות, עוזר רופא או פרמדיק) לאחר כל שימוש ולפחות פעם בחודש
  3. הבקרה תכלול המצאות ותקינות הציוד שלהלן:
   • מפוח הנשמה ידני תקין
   • לרינגוסקופ - ובכלל זאת וידוא שהלהבים תקינים, מתאימים לידית ובגדלים הנכונים
   • המצאות סוללה תקינה
   • סקשן
   • תכולת המגירות והתאים בהתאם לרשימת התכולה
   • מגש התרופות - סגור, חתום ותקף
   • לחץ/כמות החמצן בבלון הצמוד לעגלה
   • ציוד החייאה נישא (אם רלוונטי)
 9. איש הצוות הרפואי הבודק יקפיד להשלים את הפריטים החסרים בעגלה / ערכה, ימלא את טופס בדיקת הציוד המובנה, יציין את תאריך הבדיקה ויחתום בכתב ידו כי הציוד שנבדק הוא תקין ושמיש.

הדרכה והשתלמות

 1. ההכשרות ושמירת הכשירות הנדרשת יבוצעו אחת לשנתיים, באחריות מנהל המוסד, תוך ביצוע מעקב פרטני אחר ההשתתפות בקורסים הנדרשים.
 2. קורס BLS - יבוצע על ידי כל אנשי הצוות בכל מוסד רפואי, מלבד אלו הנדרשים לבצע קורס החייאה מתקדמת BLS \ PALS \ ACLS מתקדם (אחיות, מקצועות הבריאות, טכנאים כגון טכנאים במכון שינה או במכון רנטגן, שינניות, סייעות ברפואת שיניים, חובשים ואלונקאים)
 3. קורס BLS מתקדם - יבוצע על ידי אנשי הצוות הבאים:
  1. כל הרופאים, מלבד אלו הנדרשים לבצע קורס החייאה מתקדמת PALS / ACLS
  2. כל האחיות בקהילה, מלבד אלו הנדרשות לבצע קורס החייאה מתקדמת PALS / ACLS
 4. קורס ACLS - יבוצע על ידי אנשי הצוות הבאים:
  1. נמנים עם צוות החייאה
  2. רופאים, צוות סיעודי ועוזרי רופא במקומות בהם ישנם מטופלים בסכנת חיים משמעותית או במקומות בהם מצויים חולים בקבוצת סיכון מוגבר להיארעות החייאה (כגון: יחידות לטיפול נמרץ וניטור מוגבר למיניהן, המחלקה לרפואה דחופה, קרדיולוגיה, דיאליזה, חדרי ניתוח והתאוששות)
  3. רופאים, אחיות ועוזרי רופא העוסקים בביצוע הרדמה או סדציה מתונה (חדרי ניתוח, מרפאות שיניים, ברונכוסקופיה, גסטרוסקופיה ועוד)
  4. כל הפרמדיקים העובדים/ המתנדבים / הכוננים בארגוני EMS.
 5. קורס PALS: יבוצע על ידי אנשי הצוות הבאים:
  1. נמנים עם צוות החייאת ילדים
  2. רופאים, צוות סיעודי ועוזרי רופא במקומות בהם ישנם מטופלים בסכנת חיים משמעותית או ילדים בסיכון מוגבר להיארעות החייאה (כגון: יחידות לטיפול נמרץ ילדים, המחלקה לרפואה דחופה ילדים, מכוני דיאליזה לילדים, חדרי ניתוח והתאוששות)
  3. רופאים, אחיות ועוזרי רופא העוסקים בביצוע הרדמה או סדציה של ילדים (חדרי ניתוח, מרפאות שיניים, ברונכוסקופיה, גסטרוסקופיה ועוד)
  4. כל הפרמדיקים העובדים / המתנדבים / הכוננים בארגוני EMS
 6. קורס NRP - יבוצע על ידי כל המטפלים בילודים ופגים, ובכללם: רופאי ילודים ופגים, מתמחים ברפואת ילדים, רופאים המתמחים במיילדות, אחיות טיפול נמרץ וטיפול מיוחד בילוד ובפג, אחיות העובדות במחלקות ילודים, במחלקות הביות המלא ואחיות מיילדות
 7. כל צוות המוסד יידרש לעבור הכשרות בהתאם למפורט לעיל (קורס או ריענון) אחת לשנתיים
 8. כל הקורסים יערכו בהתאם לסטנדרטים המקובלים על ידי ILCOR או תת-גופיו הגדולים (איגוד הלב האמריקאי, מועצת ההחייאה האירופאית או מועצת ההחייאה של אוסטרליה וניו זילנד) ויכללו תרגול מעשי בהיקפים שנקבעו על ידי גוף זה, לרבות שימוש באמצעי סימולציה וציוד החייאה, המדמה את הציוד הקיים במתקן הרפואי
 9. מדריכי הקורסים:
  1. מדריכי BLS / ACLS / PALS נדרשים לעבור קורס הכשרת מדריכים במתכונת המוכרת על ידי ILCOR אחת לשנתיים
  2. מדריכי NRP - נדרשים לעבור קורס הכשרת מדריכים במתכונת המוכרת על ידי האיגוד לניאונטולוגיה אחת לשנתיים

הערה : באחריות מקבלי השירות לוודא שהגוף המדריך עונה על דרישות אלו.

תחולה

תחולת חוזר זה מיום: 01.06.2019.

נספח א - תכולת עגלת החייאה למבוגר

על העגלה

שם הפריט כמות
לוח גב 1
מערכת סקשן 1
מיכל חמצן נישא בנפח 5 ליטר + ווסת תקין + מסיכת חמצן 100% 1
דפיברילטור ביפאזי או דפיברילטור אוטומטי (AED) ‏1
גיל לדפיברילציה (אם ונעשה שימוש בכפות דפיברלציה) 1
מדבקות דפיברילציה/קיצוב חיצוני או כפות דפיברילציה 1
סכיני גילוח 2
מדבקות מוניטור (בעגלה שיש בה מוניטור) חבילה
כפפות לא סטריליות חבילה
ניצב +להב לרינגוסקופ לבדיקת תקינות הידית 1
מיכל לפסולת חדה 1

במגש התרופות

תקן מינימום שם התרופה מינון \ כמות
10 Amp. Adrenaline 1mg/ml
5 Amp. Atropine 1mg/ml
1 Amp. Sodium Bicarbonate 8.4% 100ml
3 Amp. Dopamine 200mg/5ml
2 Amp. Naloxone 0.4mg/1ml
1 Amp. Flumazenil 0.5mg/5ml
5 Amp. Midazolam 5 mg/5ml
2 Amp. Magnesium Sulfate 50% / 20% 20ml
2 Amp. Lidocaine Hcl 2% 200mg/10ml
2 Amp. Glucose 50% / 20% 20ml / 50ml
5 Amp. Nacl 0.9% 10cc
4 Amp. Amiodarone 150 mg/3 ml

נוזלים

תקן מינימום שם התרופה מינון \ כמות
2 Sol. Glucose 5% 100cc
2 Sol. Nacl 0.9% 100cc
4 Sol. Nacl 0.9% 500cc

אמצעים לניהול בסיסי של דרכי אויר (BLS)

שם הפריט כמות
מפוח הנשמה + שקית העשרה 1
מסיכות הנשמה למבוגר מידות 5 + 4 1 מכל מידה
צינור חמצן 1
מסנן ויראלי למבוגר 2
מנתב אויר (airway) מידות 3–4 1 מכל מידה

אמצעים מתקדמים לפתיחת נתיב אויר (ALS)

שם הפריט כמות
קטטר לשאיבה (סקשן) מידה 14 ,16 18 2 מכל גודל
Fingertip לסקשן ‏2
להבי לרינגוסקופ מעוקלים (מטקינטוש) מידות 3–4 1 מכל גודל
צינור תוך קני (טובוס) מידות 6-8.5 2 מכל גודל
מוליך לצינור תוך קני 2
שרוך או אגד לקיבוע הטובוס 2
מסכה / משקפי הגנה לצוות 2
סוללות רזרביות ללרינגוסקופ 2
מלקחי מגייל מבוגר 1
מחבר מתברג ל-flow meter (לחיבור צינור החמצן) 2
גיל עזרקאין 1
מזרק 10 סמ"ק 2
ETCO2 detector (בהיעדר קפנוגרף) 1

ציוד להכנסת זונדה

שם הפריט כמות
זונדה לקיבה 2
שקית לזונדה 2
קיבוע לזונדה 3
סטטוסקופ 1
מזרק 50 סמ"ק לזונדה 2
ונפלונים בגדלים שונים 18/17 ,20 ,22 4 מכל גודל
סט לעירוי ללא מסנן 3
מזרק 2.5 סמ"ק 10
מזרק 5 סמ"ק 10
מזרק 10 סמ"ק 10
מזרק 20 סמ"ק 5
מזרק 50 סמ"ק 2
מדבקות לשקיות עירוי 5
חסם ורידים 2
טוש לא מחיק 1
קיבוע לעירוי 10
מחטים בגדלים שונים 10 מכל גודל
כפפות לטקס כל המידות 2 מכל סוג
ספוגיות/פדים - חבילה 1
ספונגיטות - מגבוני אלכוהול 20
ברז תלת כיווני 3
פלסטר 2
מספריים 1
פקקים אדומים+צהובים לסגירת עירוי 10

נספח ב - תוספת לעגלה משולבת - ילדים

שם הפריט כמות
מפוח הנשמה לילדים + שקית העשרה 1
מוליך דק לצינור תוך קני 2
צינור תוך קני (טובוס) מידות 3.0, 3.5,4,4.5 ,5,5.5 2 מכל גודל
מסיכות הנשמה לילד מידות 2, 3, 4 1 מכל גודל
מסנן ויראלי לילד 2
שרוך או אגד לקיבוע הטובוס 3
ידית לרינגוסקופ לילד 1
ETCO2 detector (בהיעדר קפנוגרף) 2
להבי לרינגוסקופ מעוקלים (מטקינטוש) מידות 1, 2 1 מכל גודל
להבי לרינגוסקופ ישרים מידות 1, 2 1 מכל גודל
מנתב אויר (airway) מידות 1, 2 1 מכל גודל
מלקחי מגייל לילד 1
קיבוע לעירוי לילד 10
ונפלונים בגדלים שונים 22G, 24G 4 מכל גודל
פרפריות 25G 10
קטטר לשאיבה (סקשן) מידה 8, 10, 12 2 מכל גודל
זונדה לקיבה לילדים במידה 8, 10, 12 2 מכל גודל
קיבוע לזונדה לילדים 3
מזרקים 1ml (מזרק אינסולין) 10
מדבקות דפיברילציה/קיצוב חיצוני או כפות דפיברילציה לילד 1
מדבקות מוניטור לילדים חבילה
מסיכת חמצן 100% לילד 1
טבלת מינונים למתן תרופות לילדים - סרגל ברסלאו 1

נספח ג - תכולת ערכת החייאה בסיסית ניידת

ציוד חובה למבוגרים בערכת החייאה בסיסית ניידת

שם הפריט כמות
אמבו + שקית העשרה 1
מסיכות הנשמה למבוגר מידות 4 +5 1 מכל מידה
צינור חמצן 1
בלון חמצן נייד 1
מסנן ויראלי למבוגר 1
מנתב אויר (airway) מידות 3–4 1 מכל מידה
קטטר לשאיבה (סקשן) מידה 14 ו-16 1 מכל גודל
מכשיר סקשן ידני 1
פדים סטריליים חבילה
כפפות M ,L‏ 10 זוגות
(*) Sol. Nacl 0.9% 500ml‏ 1
22, 20, 18/17 ונפלונים בגדלים שונים (*) 3 מכל גודל
מזרק 5 סמ"ק 5
סט לעירוי ללא מסנן (*) 2
מחטים בגדלים שונים 5 מכל גודל
חסם ורידים (*) 2
קיבוע לעירוי (*) 3
ספוגיות/פדים בלתי סטריליים - חבילה 1
פלסטר 1
מספריים 1
תחבושת אישית 2
שפופרת גלוקוגיל 2
Amp. Nacl 0.9% 5
(*) Amp. Midazolam 5 mg/5ml 5amp
או 5 Amp.Adrenaline 1 mg\1ml או אדרנלין במזרק אוטומטי למבוגרים

(*) למעט במרפאות שיניים. 

ציוד חובה לילדים בערכת החייאה בסיסית ניידת

שם הפריט כמות
אמבו לילדים 1
מסיכות הנשמה לילד מידות 2, 3 1 מכל גודל
מסנן ויראלי לילד 1
מנתב אויר (airway) מידות 0, 1, 2 1 מכל גודל
ונפלונים בגדלים שונים 22G, 24G (*)‏ 2 מכל גודל
קטטר לשאיבה (סקשן) מידה 8, 10, 12 1 מכל גודל
או 5 Amp.Adrenaline 1 mg\1ml או אדרנלין במזרק אוטומטי לילדים

(*) למעט במרפאות שיניים. 

נספח ד - ציוד NRP - חדר לידה + תיק חירום להחייאת הילוד (לאינקובטור נייד)

שם הפריט כמות
יחידת חימום (Infant radiant warmer)‏ 1
מכשיר T-piece resuscitator - NeoPuff‏ 1
שעון עם טיימר 1
מד סטורציה של חמצן ודופק (Massimo)‏ 1
גלאי CO2 באוויר הננשף 3
חיתולים יבשים ומחוממים - סטים של חדר לידה 3
סקשן מכני מחובר לקיר ומכוון ל-80–100 ממ"כ עם צינורית מתאימה 1
קטטרים לשאיבה בגודל : 10,8, 5,6F פרנצ' 5 מכל גודל
זונדה 8F‏ 5
מזרקים 20 סמ"ק 5
מחבר לשאיבת מקוניאום 5
מקור חמצן וצנרת 1
מקור אוויר דחוס 1
מערבל חמצן/אוויר low-flow blender עם מד זרימה (המסוגל לספק עד 10 ליטר/דקה) 1
אמבו בגדלים המתאימים לילודים במועד 1
אמבו בגדלים המתאימים לפגים 1
אמבו עם רזרבואר 1
מנומטר לאמבו 4
מסכות לאמבו בגדלים המתאימים לילודים במועד גודל 1 4
מסכות לאמבו בגדלים המתאימים לפגים בגודל 0 4
לרינגוסקופ 2
מנורה נוספת וסוללות להחלפה 1
להב לרינגוסקופ בגודל המתאים (0, 00,1 ) עם תאורה בהירה 2 מכל גודל
טובוסים בגדלים 2.5, 3, 3.5, 4 ללא בלונית 10 מכל גודל
קיבוע לטובוס בגדלים שונים 3 מכל גודל
קטטר טבורי של 3.5F ו-F‏5 3 מכל גודל
oropharyngeal airway נתיב אוויר אורופגינגיאלי בגדלים 0, 00 ו-000 1 מכל גודל
מספריים 1
סטטוסקופ 1
פלסטר מבד 1
ספוגיות אלכוהול 20
כפפות סטריליות XL ,L ,M 3 מכל גודל
חומר חיטוי 1
ברז תלת כיווני 5
מזרקים של 1,3,5,10 סמ"ק 5 מכל גודל
מחטים 25G, 23G, 21G, 18G 10 מכל גודל
מחט "פרפרית" כחולה לניקוז דחוף של פנאומוטורקס 5
רזרבואר ריק למילוי דחוף של מים לצורך ניקוז חזה אוויר (זה יכול להיות צנצנת ריקה סטרילית של תרבית שתן) 5
וינפלון כחול לניקוז דחוף של נוזל פלאורלי 5
Adrenalin (Epinephrine) 1 mg 5 אמפ'
Naloxone(Narcan) 0.4 mg/ml 5 אמפ'
Normal saline 10 ml 20 יחי
Normal saline 100 ml 4 יחי
Dextrose 10%- 500 ml 2
תיק חירום להחייאת הילוד (לאינקובטור נייד)
שם הפריט כמות
קטטרים לשאיבה בגודל :5,6,10,12 פראנץ 3 קטטרים מכל גודל + finger tips 3
אמבו לילוד עם רזרבואר 1
מסכות לאמבו בגדלים בגדלים 0 ו-1 1 מכל גודל
לרינגוסקופ 1
להב ללרינגוסקופ בגודל המתאים (00,0 ו-1 )עם תאורה בהירה 1 מכל גודל
טובוסים בגדלים 2.5 3 3.5 4 3 מכל גודל
גלאי CO2 באוויר הננשף 1
Amp.Adrenalin 1 mg 3
Normal saline 10 ml 10
מזרקים של 1,3,5,10 סמ"ק 5 מכל גודל
מחטים G18,G21,G25 ‏5 מכל גודל
מחט "פרפרית" כחולה לניקוז דחוף של פנאומוטורקס 4
רזרבואר ריק למילוי דחוף של מים לצורך ניקוז חזה אוויר (צנצנת ריקה סטרילית של תרבית שתן) 2
מספריים 1
סטטוסקופ 1
פלסטר מבד 1

נספח ה - ערכת אמבולנס ALS

ציוד נשימתי

מסי סידורי שם הפריט יח' כמות רכב
1 מעי הנשמה אוטומטית יחי 1
2 מיכל חמצן "H"‏ 20 ליטר יחי 1
3 מיכל חמצן "D"‏ 2.4 ליטר יחי 4
4 פלומטר לחמצן+ תקע יחי 1
5 אטם (רזרבה) בלון חמצן גדול + קטן יחי 2
6 צינור הרדמה מגיל מסי 6-8.5 כ"א 4 יחי 3
7 שרוך לקיבוע טובוס יחי 5
8 צינור חמצן משקפיים יחי 3
9 מסיכה חמצן עם שקית העשרה (רזרבואר) יחי 10
10 מפוח הנשמה רזרבי + מסיכה יחי 1
11 סט (מסכה) לאינהלציה מבוגר יחי 5
12 סקשן ידני (ברכב) יחי 1
13 קטטר שאיבה מסי 8,10,16,18 יחי 10
14 ערכת לרינגוסקופ יחי 2
15 4 QUIKTRACH מ"מ+2 מ"מ כ"א מבוגר + ילד ערכת

תרופות

מסי סידורי שם הפריט יחי כמות רכב
1 RINGER HARTMAN 500 ml אמפולה 5
2 0.9% SODIUM CHLORIDE 500 ml אמפולה 5
3 0.9% SODIUM CHLORIDE 100 ml אמפולה 5
4 Amp. Adernaline lmg/1cc אמפולה 30
5 Amp. Atropine 1mg/1cc אמפולה 15
6 Amp. Assival 10mg/2c אמפולה 10
7 Amp. Amiodacore 150mg/3cc אמפולה 6
8 Amp. Calcium 1gr/10cc אמפולה 2
9 Amp. Dormicum 5 mg/1cc אמפולה 10
10 Amp. Dextrose 25 gr/50cc אמפולה 4
11 Amp. Dopamine 200 mg/5cc אמפולה 4
12 Amp. Fuside 20 mg/2cc-250 mg/25cc אמפולה 30
13 Amp. Ikacor 5 mg 2cc אמפולה 10
14 Amp. Morphine 10 mg/1cc אמפולה -
15 Sodium Bicbonat 44. 7 meq/50c אמפולה 2
16 Amp. Narcan 0.4mg/1=cc אמפולה 1
17 Amp. Pramin 10 mg/2cc אמפולה 15
18 Amp. Pronestyl 1gr/10cc אמפולה 2
19 Amp. Sodium Chloride 10cc אמפולה 20
20 Sol. Aerovent בקבוק 2
21 Sol Ventolin בקבוק 2
22 Isoket Spray יח' 2
23 Amp. Isoket יח' 5
24 Tab. Acamol 500mg יח' 20
25 Tab. Aspirin 500mg יח' 20
26 Tab. Assival 5 mg יח' 20
27 Tbb. Cordil 5 mg יח' 30
28 Tab. Capoten 12.5 mg יח' 20
29 Tab. Optalgin 500 mg יח' 20
30 Amp. Magnezium 25g יח' 2
31 Amp Adenozine 6mg יח' 12
32 Amp. Heparin יח' 4
33 Amp. Solo-medrol יח' 4
34 Amp. Ketamine יח' 3

ציוד למתן נוזלים ותרופות

מסי סידורי שם הפריט יחי כמות רכב
1 סט לעירוי נוזלים יח' 10
2 סט סופר טיפות ידני יח' 3
3 ונפלון מס' 14,18,20,22 יח' 10
4 ברז פלסטי 3 כיוונים יח' 3
5 מחט פרפר מס' 21,23,25 יח' 3
6 פד גזה לא סטרילי חב' 100
7 פד לחיטוי עור (ספונג'טה) יח' 100
8 חוסם ורידים יח' 2
9 מיקרופור יח' 5
10 מזרק 2.5,5,10,20 cc יח' 20
11 מזרק 50 cc יח' 4
12 מחט לואר 19/21 יח' 25
13 מזרק תוך גרמי מבוגר יח' 1

תקן ערכת החייאה מבוגר

מסי סידורי שם הפריט יחי כמות רכב
1 מפוח הנשמה - מבוגר יחי 1
2 מסיכה למפוח הנשמה מספר 2 יח' 1
3 מסיכה למפוח הנשמה מספר 5 יח' 1
4 שקית העשרה + צינורות חיבור יח' 1
5 מנתב אוויר מספר 1,2,3,4 יח' 1
9 מכשיר סקשן - רגל יח' 1
10 קטטר לסקשן מספר 16/18 יח' 2
12 תיק החייאה ריק יח' 1
13 כפפות ח"פ יח' 30
14 בלון חמצן גודל D כולל ווסת ומחברים יח' 1
15 מסיכת חמצן עם שקית העשרה יח' 1
16 מסיכת חמצן - משקפיים יח' 1
17 טובוסים בגדלים 6-8.5 סדרה 1
18 שסתום PEEP יח' 1
19 ערכת לרינגוסקופ יח' 1

תקן ערכת לרינגוסקופ

מסי סידורי שם הפריט יחי כמות רכב
1 ניצב ללהב + סוללות יח' 1
2 להב עקום מספר 1,2,3,4 יח' 1
6 להב מילר 1,2 יח' 1
7 סוללות רזרביות יח' 2
8 משחת עזרקאין 2% יח' 1
9 מזרק CC10 יח' 2
10 תיק לערכת לרינגוסקופ יח' 1
11 נורית לרינגוסקופ רזרבית יח' 1
12 שרוך לקיבוע טובוס יח' 10
13 טובוס 6-8.5 יח' 1
14 מכוון לטובוס אנדוטרכיאלי יח' 1

תקן ערכת ילדים

מסי סידורי שם הפריט יחי כמות רכב
1 אמבו ילדים + מסיכה OA + צינור העשרה יח' 1
2 מתאם כפות דפיבריטטור ילדים יח' 1
3 מדל"ד ילדים יח' 1
4 מסיכת חמצן עם שקית העשרה יח' 1
5 מנתב אויר מספר 0,00 יח' 1
6 טובוסים 6.5-2.5 יח' 1
7 קטטר לסקשן 6/8 יח' 1
8 G, 20G22 ונפלון יח' 1
9 פרפריות גודל 25, 23, 21 יח' 1
10 סט אינהלציה לילדים יח' 10
11 מכוון לטובוס אנדוטרכיאלי יח' 1
12 מזרק תוך גרמי לילד יח' 1

תקן מוניטור דפיברילטור

מסי סידורי שם הפריט יחי כמות רכב
1 מכשיר מוניטור + סליל נייר יחי' 1
2 סוללות מוניטור יחי' 3
3 סליל נייר יחי' 1
4 אלקטרודות למוניטור יחי' 50
5 כבל מוניטור יחי' 1
6 כבל לקוצב יחי' 1
7 מדבקות לקוצב יחי' 2
8 משחה לדפיברילציה יחי' 1
9 סכין גילוח ח.פ. יחי' 2
10 תיק נשיאה יחי' 1

נספח ו - ערכת אמבולנס BLS

פריט תקן
מספרים - מלע"כ 1
חוסם עורקים 2
פד גזה 20
תחבושת אישית 5
תחבושת בינונית 2
משולש 10
מיקרופור 3
צווארון פילדלפיה 2
סטטוסקופ 1
מד לחץ דם 1
ערכת לידה 1
ערכת עירוי 3
קופסת איסוף לחומר חד 1
טבליות אספירין 5-10
גלוקוג'ל 1
דפיברילטור 1
מספר סידורי
תוקף מדבקות
ציוד נשימתי
פריט תקן
אמבו מבוגר 1
מסכת הנשמה 2,5 1
שקית העשרה 1
מכשיר סקשן 1
אמבו ילדים 1
מסכה 0 1
צנתר לסקשן קטטר שאיבה מס' 8/18 10
מנתב אוויר 0/00/1/2/3/4 2 כ"א
חמצן נייד 1
חמצן נייד רזרבה 1
מיכל חמצן גדול 1
מסכות חמצן מבוגר 10
מסכות חמצן ילדים 5

נספח ז - טופס רישום וניטור החייאה

Mr03 2019-22.png