מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עידוד ההנקה - חוזר משרד הבריאות - Breastfeeding encouragement

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף עידוד ההנקה - חוזר משרד הבריאות לדף הנוכחי.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
עידוד ההנקה - Breastfeeding encouragement
Breastfeeding-icon-med.png
סמל ההנקה הבינלאומי
תחום ילדים , תזונה
מספר החוזר 19/2012
סימוכין 27738212, חוזר מינהל מס׳ 60/2001 מיום 04/09/01
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 1 ביולי 2012
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהנקה

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח חוזר בנושא שבנדון המחליף ומעדכן את חוזרנו שבסימוכין.

כללי

חלב אם הוא המזון המיטבי לתינוק בשל תרומתו להתפתחות ולגדילה, למניעת מחלות זיהומיות ולקשר אם-תינוק. משרד הבריאות ממליץ על ההנקה כהזנה הבלעדית לתינוק למשך ששת החודשים הראשונים לחייו, והנקה עם תוספות מזון עד גיל שנה ויותר.

מטרה

הבטחת עידוד הנקה ליולדות על ידי צוות בית החולים. מתן דגשים במקרים של מתן תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל).

הנחיות

 1. יש לאסור חלוקת שי ליולדת המכיל תמ"ל, בקבוקים, מזון לתינוקות, תה וחליטות
 2. חל איסור על פרסום תרכובות מזון לתינוקות במערך הרפואה, כולל מחלקות בתי החולים, מרפאות קופות החולים וטיפות חלב
 3. יש לעודד, לתמוך ולהגן על ההנקה באמצעות 10 השלבים להנקה מוצלחת: :[Baby Friendly Hospital Initiative, World Health Organization (WHO), 1992]
  1. מדיניות הנקה כתובה בבית החולים, המועברת באופן שגרתי לצוות העובדים
  2. הקניית כלים ליישום מדיניות ההנקה לצוות הבריאותי
  3. יידוע כל אשה באופן ישיר או באמצעות עלונים וכרזות על יתרונות ההנקה וכיצד לבצעה
  4. סיוע ליולדת להתחיל בהנקה תוך חצי שעה מהלידה
  5. הדרכת אימהות כיצד להיניק וכיצד לשמר הנקה (באמצעות שאיבת חלב אם), גם כאשר עליהן להיפרד מתינוקן
  6. מתן חלב אם בלבד לתינוק ומניעת כל מזון אחר או מים, אלא אם קיימת הוריה רפואית לכך. אין לקדם מתן תמ"לים
  7. קיום Rooming in (ביות) של האם והתינוק למשך כל שעות היממה בעת שהותם בבית החולים
  8. עידוד הנקה על פי דרישת התינוק
  9. אין לתת מוצצים לתינוקות יונקים
  10. אימוץ קבוצות תמיכה בהנקה והפניית האמהות לקבוצות אלה לאחר שחרורן מבית החולים
 4. אספקת תרכובות מזון על ידי בית החולים
  1. כל בית חולים עם רשיון למחלקת יולדות מחוייב לאפשר הזנה בתרכובת מזון לתינוקות בעלת אישור יצור או יבוא של משרד הבריאות
  2. בית החולים יאפשר ליולדת לבחור את התרכובת מתוך לפחות שני מותגים שונים. הנחיה זו בתוקף החל מהתאריך 1.9.2012 גם אם בית החולים מצוי בחוזי בלעדיות עם ספקים קיימים
  3. בחירת התמ"לים בכל בית חולים תערך באמצעות חוזה עם הספק על פי כללי הרכש של המוסד
 5. דגשים במתן תמ"ל לילודים:
  1. הזנת ילוד בתמ"ל תתרחש רק כאשר קיימת הוראת נגד רפואית להנקה, דהיינו סיכון רפואי לאם או לילוד שיגרם כתוצאה מההנקה, או כאשר קיימת התנגדות מפורשת של האם להנקה לאחר שקיבלה הסבר על יתרונות ההנקה
  2. אפשרות הבחירה בין סוגי התמ"לים תנתן ליולדת בעת ההסבר על הזנת התינוק באמצעות תרכובות מזון
  3. בכל מקרה של הוראה למתן תמ"ל או נוזלים לילוד תרשם ההוראה בגיליון היולדת והילוד תוך ציון מפורש כי ניתן על כך הסבר ליולדת
  4. ההנחיות התזונתיות יירשמו במדויק ויכללו:
   • סוג התמ"ל שנבחר על ידי היולדת
   • תדירות
   • הרכב וכמות ההזנה המומלצת בכל ארוחה. כמות הזנה בפועל שהילוד קיבל
   • ההקפדה על רישום מדוייק וברור היא קריטית על מנת למנוע טעויות באופן הזנת התינוק
 6. על כל בית חולים ליצור נוהל עבודה ברור וידוע לכל הצוות באשר לעידוד הנקה והגנה עליה, מתן הכשרה לצוות הסיעודי, הפארארפואי והרפואי, זאת על מנת להבטיח קיום חוזר זה במלואו. הצגת נוהל כזה ואופן ביצועו יבדקו בבקרות משרד הבריאות על בתי החולים
 7. יש לחזור ולהדגיש את האיסור על פרסום ושיווק תרכובות מזון לתינוקות בתוך בתי החולים, או על ידי צוותי בית החולים. חשיבות איסור זה עולה במיוחד במיוחד לאור הבחירה שתנתן ליולדת בין סוגי התמ"לים


הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

פרופסור ארנון אפק

ראש מינהל הרפואה