האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

סרטן מעי גס וחלחולת

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף פוליפים בכרכשת לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – מחלות מערכת העיכול, סרטן

כללי

גילוי מוקדם של סרטן המעי

טיפול

מעקב

סרטן מעי גס גרורתי

סרטן מעי גס ממוקם

תסמונת לינץ'

תסמונות תורשתיות של סרטן המעי הגס והחלחולת

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםגנטיקה

הנחיות קליניות, ניירות עמדה וחוזרי משרד הבריאות

תרופות

ראו גם


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.