מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואה שלמה

מתוך ויקירפואה

MedComplete-120.png

רפואה שלמה
מאת ד"ר אלון מרגלית דר' אביבה אלעד

1. רפואה שלמה - המודל הביו-פסיכו-סוציאלי ברפואה - The biopsychosocial model in medicine
2. רפואה שלמה - סביבת העבודה - המילייה - Working environment - the milieu
3. רפואה שלמה - התאמת הרופא - Physicians' suitability to practice
4. רפואה שלמה - ניהול יום העבודה - Managing the working day
5. רפואה שלמה - ההצטרפות למטופל - The patients' joining
6. רפואה שלמה - האמפתיה וחשיבותה - The importance of empathy
7. רפואה שלמה - המשפחה, המטופל והרופא - The family, the patient and the physician
8. רפואה שלמה - תפקיד המשפחה בבעיה הרפואית ובפתרונה - Family's role in medical conditions
9. רפואה שלמה - לגעת בכאב
10. רפואה שלמה ובמרכזה האבחנה השלמה - The holistic medicine centered by the holistic diagnosis
11. רפואה שלמה - המשך האבחנה השלמה
12. רפואה שלמה - החוזה הטיפולי - The treatment contract
13. רפואה שלמה - יסודות הטיפול השלם - The foundations of The foundations of holistic Therapy
14. רפואה שלמה - התערבות מערכתית-מבנית בטיפול השלם
15. רפואה שלמה - שילוב התערבויות מבניות במפגש הרפואי הפרטני הלכה למעשה
16. רפואה שלמה - התערבות התנהגותית בטיפול השלם
17. רפואה שלמה - התערבות סוגסטיבית בטיפול השלם
18. רפואה שלמה - השילוב האקלקטי בטיפול השלם
19. רפואה שלמה - הערכת הטיפול השלם
20. רפואה שלמה - מחקר ויישומים קליניים

"הסריג המודולרי של המפגש:"

שלבי המפגש התאמה לשביעות הרצון של הפונה התאמה לרמזים ביופסיכוסוציאלים התאמה עצמית בהתאם למודעות ולתחושות
Milieu
Adjustment
Gaining rapport
Inquiring about the Family/System
Contact
Diagnosis
Agreement
Therapy
Evaluation

ראו גם