מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

שאלון EPA לראיון מנהל מרפאה ע"י סוקר

מתוך ויקירפואה

Toolbox2.png

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
מאת ד"ר טומי ספנסר, פרופסור דורון חרמוני, פרופסור מרגלית גולדפרכט, פרופסור שמואל רייס

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
Tool box (1).jpg
שם המחבר פרופ' שמואל רייס, ד"ר טומי ספנסר ז"ל, ד"ר מרגלית גולדפרכט, ד"ר ד. חרמוני
שם הפרק שאלון EPA לראיון מנהל מרפאה ע"י סוקר
 

ריאיון למשקיף עם מנהל המרפאה או רופא המשפחה המייצג את המרפאה

נגישות וזמינות

נהלים הם הסכמים / קווים מנחים הקובעים את אופן הפעולה במצב מסוים. נוהל כולל שלושה מרכיבים:

  1. הגדרת הפעולות שיש לבצע,
  2. תיאור האדם האחראי לביצוע הפעולות הללו,
  3. תדירות ביצוע הפעולות, או נסיבות ביצוען (כגון, כל יום, כל פעם שהמטופל מטלפן למרפאה)
כן לא לא ישים
1.      האם קיים במרפאה נוהל מפורש לגבי היענות לבקשת מטופלים לביקור בית שלא בשעת חירום?                                 
2. האם קיים פרוטוקול כתוב ובו עצות רפואיות שנתנו למטופלים בטלפון על-ידי מי שאינם רופאי משפחה?
(פרוטוקול לסינון ראשוני של מטופלים)
3. אם התשובה חיובית, האם הפרוטוקול נגיש בקלות?
(שאל היכן נמצא הפרוטוקול. הפרוטוקול צריך להיות במקום נגיש לאדם המייעץ בעת שיחת טלפון)
4. האם קיים במרפאה נוהל מפורש לקבלת מטופלים חדשים במרפאה?

(אם התשובה חיובית, בקש דוגמה. כוונתנו לנוהלי הספקת מידע בסיסי של המרפאה, רישום נתונים מינימלי, שאלון תולדות המחלה, דרישה מרופא המשפחה הקודם להעביר את התיק הרפואי)

מדיניות הסגל

קבוצת השאלות הבאה עוסקת בישיבות הצוות ב-12 החודשים שחלפו – מהמניין ושלא מן המניין. אנו מתכוונים ספציפית לישיבות בנושאים מרכזיים, הכוללות את חברי הסגל הרפואי והלא רפואי.

5. באיזו תדירות התקיימו ישיבות הצוות במהלך 12 החודשים שחלפו? _____ פעמים

מי הם חברי הסגל שהוזמנו בדרך-כלל לישיבות הצוות הללו?
(לחץ על 'לא ישים' אם חברי הסגל הללו אינם עובדים במרפאה)

כן לא לא ישים
6. רופאי משפחה                                 
7. רופאים אחרים
8. מתלמדים במקצוע
9. אחיות
10. עוזרי מרפאה??Practice assistants    
11. מזכירות
12. מנהל המרפאה
13. חברי סגל אחרים

"ישיבות בנושא שיפור האיכות", משמעו ישיבות שבהן מנצלים את חוג האיכות באופן שיטתי, כדי להגיע למטרה מסוימת. השלבים הם: בחירת נושא ויעדים שברצונם להשיג (קביעת מטרות), איסוף נתונים על נקודת המוצא, השוואה בין הנתונים שנאספו לבין היעדים שנקבעו, תכנון שינויים, יישום שינויים, הערכת שינויים.

14. אם אתה חושב במיוחד על נושאים בשיפור איכות, באיזו תדירות עלה הנושא במרפאה במהלך 12 החודשים שחלפו? _______ פעמים

(הדיון בנושא עשוי להתקיים בישיבות נפרדות וגם במסגרת ישיבות הצוות)

מי הם חברי הסגל שהוזמנו בדרך-כלל לישיבות הצוות הללו בנושא שיפור האיכות?
(לחץ על 'לא ישים' אם חברי הסגל הללו אינם עובדים במרפאה)

כן לא לא ישים
15. רופאי משפחה                                 
16. רופאים אחרים
17. מתלמדים במקצוע
18. אחיות
19. עוזרי מרפאה??Practice assistants    
20. מזכירות
21. מנהל המרפאה
22. חברי סגל אחרים
23. האם הישיבות מתועדות בכתב?

אם לא קיימים רישומים בכתב של (כמעט) כל הישיבות, התשובה היא 'לא'.
לחץ על 'לא ישים' אם לא מתקיימות ישיבות בכלל.

24. האם עותקים של הרישומים הללו מחולקים תמיד לכל חברי הסגל?

אם רישומים בכתב אינם מחולקים (כמעט) תמיד לכל חברי הסגל כל הישיבות, התשובה היא 'לא'.
לחץ על 'לא ישים' אם לא מתקיימות ישיבות בכלל.

שביעות רצון

פרק השאלות הבא עוסק בהיקף בדיקת שביעות רצון הצוות מעבודתו במרפאה. אין לכלול את פעילות ההערכה הקשורה לסיפוק בעבודה במסגרת פרוייקט ה-EPA

לחץ על 'לא ישים' אם הקבוצות המקצועיות הללו אינן עובדות במרפאה.

האם בדקה המרפאה במהלך שלוש השנים שחלפו, את שביעות הרצון בעבודה של:

כן לא לא ישים
25. רופאי משפחה?                                 
26. רופאים אחרים?
27. מתלמדים במקצוע?
28. האחיות?
29. עוזרי מרפאה? Practice assistants    
30. המזכירות?
31. מנהל המרפאה?
32. חברי סגל אחרים?
אם התשובה חיובית, כיצד נעשה הדבר?
33. דיונים לא רשמיים
34. שאלון
35. בדרך אחרת: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

ציוד רפואי

תיק הציוד של הרופא עשוי להיות בשימוש המרפאה (לא אישי), או שכל רופא משפחה מחזיק תיק אישי. הכוונה היא, שתיק ציוד זה יכול לשמש מיידית בעת אירוע חירום המתרחש מחוץ למרפאה (או בתוך המרפאה, לפי הנסיבות).

כן לא לא ישים
36. האם קיימת רשימה / מלאי של תכולת תיק/י הציוד של הרופא?
(תיק הציוד של כל רופא משפחה צריך להכיל רשימה כזו, אחרת, סמן 'לא')
                                
37. אם התשובה חיובית, האם התיק נגיש בקלות?
(רשימה זו צריכה להיות בתיק הציוד של הרופא, או במקום בו ניתן להשיג את התיק)
38. האם קיים נוהל מפורש לניפוק תכולת תיק/י הציוד של הרופא?
אם התשובה חיובית, האם הנוהל כולל:
39. ניפוק חומרים ותרופות?
40. בדיקת תאריכי תפוגה של חומרים ותרופות?
41. מי אחראי לשני הנהלים?
42. האם קיימים במרפאה רשימה או מלאי של תרופות לשעת חירום?
43. אם התשובה חיובית, האם הם נגישים בקלות?
(הרשימה חייבת להיות במקום בו נמצאות התרופות, או במקום אחר שנגיש בקלות)
44. האם קיים במרפאה נוהל מפורש לעדכון ובדיקה של מלאי התרופות לשעת חירום במרפאה?
אם התשובה חיובית, האם הנוהל כולל:
45. ניפוק תרופות לשעת חירום?
46. בדיקת תאריכי התפוגה של תרופות לשעת חירום?
47. ציין מפורשות: מי אחראי לשני הנהלים?

תיק רפואי

האם המרפאה עושה שימוש ב:

כן לא
48. מערכת ידנית לניהול תיקים רפואיים?
מערכת ידנית לניהול תיקים רפואיים, פירושו שהתיקים הרפואיים של מטופלי המרפאה מבוססים על ניירת. מערכת זו יכולה להיות המערכת היחידה, או נוספת למערכת ממוחשבת.
                     
49. מערכת ממוחשבת לניהול תיקים רפואיים?
מערכת ממוחשבת לניהול תיקים רפואיים, פירושו שהתיקים הרפואיים של מטופלי המרפאה מבוססים על קבצי מחשב. מערכת זו יכולה להיות המערכת היחידה, או נוספת למערכת המבוססת על ניירת..

השאלות שלהלן נזכרו כבר בשאלון רופא המשפחה/מנהל המרפאה, במטרה להעניק לו הזדמנות לבדוק את השאלות הללו במקרה שאינו בטוח לגבי התשובה (10 תיקים רפואיים ו/או הפניית שאלות לרופאי המשפחה)

האם התיק הרפואי כולל:

מערכת ניירת מערכת ממוחשבת שתי המערכות אף אחת
50. רשימה או תקציר בעיות?                                            
51. סקירה על מתן התרופות בפועל?
52. רגישויות או התוויות-נגד (קונטרה-אינדיקציות)?
53. מצב העישון?
54. האם המרפאה עושה שימוש בקידוד מחלות ארצי או בינלאומי (כגון סיווג בינלאומי של טיפול ראשוני מסוג ICPC, ICD אוICD-9 )?


האם קיימת במרפאה מערכת לזימון מטופלים בעלי:
(מערכת לזימון מטופלים הסובלים ממחלה כרונית, עשויה להיות:

  • מערכת כרטיסים המציגה את התאריכים לביצוע של פעילויות ספציפיות
  • סימון שיטתי של תיקים רפואיים
  • רשימת תזכורות למטופלים)
מערכת ניירת מערכת ממוחשבת שתי המערכות אף אחת
55. מחלות לב וכלי הדם?                                            
56. סוכרת?
57. אסתמה / COPD?
58. לחץ דם גבוה?


האם קיימת במרפאה מערכת לזימון אוכלוסיות בסיכון כדי לקבל טיפול ב:
(סמן 'לא ישים', אם הדבר אסור במדינתך, או אינו כלול בתפקידי המרפאה במדינתך)

לא ישים מערכת ניירת מערכת ממוחשבת שתי המערכות אף אחת
59. מחלות לב וכלי הדם?                                                       
60. שפעת?
61. איתור מוקדם של מחלות צוואר הרחם?
62. איתור מוקדם של סרטן השד?

האם המרפאה

(סמן 'לא ישים', אם הדבר אסור במדינתך, או אינו כלול בתפקידי המרפאה במדינתך)


לא ישים מערכת ניירת מערכת ממוחשבת שתי המערכות אף אחת
63. עושה שימוש בנוהל סקירת מרשם תרופה חוזר ונשנה?
מרשמי תרופות חוזרים ונשנים, פירושו מרשמים שנתנו ללא התייעצות עם רופא המשפחה. במדינות מסוימות (ובמרפאות מסוימות) אין נותנים מרשם תרופות חוזר ונשנה ללא ביקור אצל רופא המשפחה. במקרים כאלה, התשובה היא 'לא ישים'.
                                                      
64. מחזיקה ברשותה נתונים נפוצים על שתיית-יתר של אלכוהול?
65. מחזיקה ברשותה את שיעור הביקורים לאיתור מוקדם של מחלות צוואר הרחם?
66. מחזיקה ברשותה את שיעור הביקורים לקבלת חיסון מפני שפעת?
67. מחזיקה ברשותה את שיעור הביקורים לאיתור מוקדם של סרטן השד?

מחשב

האם המחשב משמש בתחומים הבאים
כן לא לא ישים
68. ניהול כספי?                                 
69. ניהול מכתבי הפניה?
70. ניהול מרשמי תרופות?
71. שליחת מרשמי תרופות ישירות לבתי מרקחת?

ניהול מידע

הבוקר בדקת אם יש עלוני מידע במרפאה. סמן 'לא ישים' אם אין במרפאה עלוני מידע עבור המטופלים
כן לא לא ישים
72. האם קיים נוהל מפורש לעדכון עלוני המידע למטופלים?

(שמירה על עדכניותם, שלמותם, בקרת איכות של עלוני מידע חדשים)

                                
73. האם רופאי המשפחה נוהגים להשתמש בעלוני המידע למטופל כדי לתמוך בעצותיהם?
74. האם קיים במרפאה מדריך מעודכן של ספקי שירותי בריאות מקומיים? מדריך שירותי בריאות מקומיים הוא רשימה הכוללת שמות, כתובות ומספרי טלפון של עובדים סוציאליים, ארגונים וולונטריים, מומחים, שירותי רפואה משלימה, מיילדות, מרפאות טיפולי פוריות, בעלי מקצוע הקשורים לרפואה, כגון פיזיותרפיסטים, בתי חולים, מטפלים, בתי אבות וכו'.
75. אם התשובה חיובית, האם הוא נגיש בקלות? (בדלפק הקבלה או בכל חדרי הייעוץ)


האם קיים במרפאה נוהל מפורש לגבי ניהול נתוני המטופלים (בדיקות, מכתבי הפניה, מידע מצד ג'), לרבות
כן לא
76. רישום בקשות יוצאות?
הכוונה היא שהעובדה שהמטופל נשלח לבדיקה במקום אחר נרשמת במקום כלשהו, דבר המאפשר לנקוט אמצעים במידה שהתוצאה אינה מגיעה למרפאה
                     
77. רישום תוצאות שמתקבלות?

צירוף הבקשות היוצאות עם התוצאות המתקבלות מאפשר לבדוק אם כל הבקשות טופלו, כדי שניתן יהיה לבצע את הפעולה הנכונה, במידת הצורך

78. רישום בדיקת התוצאות על-ידי רופא קליני?
79. רישום הפעולות שבוצעו?
80. תיוק בתיק הרפואי של המטופל?


האם יש לרופאי המשפחה גישה ישירה מחדרי הייעוץ שלהם אל
כן לא
81. קווים מנחים קליניים (בניירת או באופן מקוון)?                      
82. כתבי-עת רפואיים שעברו סקירת עמיתים (בניירת או באופן מקוון)?
83. מסדי נתונים ביבליוגרפיים, כגון MedLine, PubMed או Cochrane?
84. האם עומד לרשות המטופלים מבחר ספרים ו/או סרטי וידאו הכוללים מידע על מחלות וכד'?

מניעה

אם קיים במרפאה נוהל מפורש עבור
כן לא
85.      מניעת מחלות עורקי הלב הכליליים?                      
86. הפסקת עישון (כגון, באמצעות ה-Minimal Intervention Strategy)?
87. מניעת פצעי לחץ?
88. מניעת דלדול העצם (אוסטאופורוזיס)?
89. לקיחת חומצה פולית על-ידי נשים בהריון, או כאלה המנסות להיכנס להריון   
90. מניעת מחלות המועברות במגע מיני?
91. האם כל הסגל (כולל המנקה)מחוסן מפני דלקת כבד (Hepatitis) B?

איכות ובטיחות

כן לא
92.      האם קיימים הסדרים עם ספקי שירותי בריאות אחרים (כגון רוקחים, בתי אבות, מומחים, מרפאות לבריאות הנפש) במטרה לשפר את תהליך הטיפול?                      


האם קיימת רשימה / מלאי של
כן לא
93.      ציוד בטיחות (כגון מטפי כיבוי אש, אזעקת עשן)?                      
94. ציוד רפואי (כגון אופתלמוסקופ, מאזני שקילה, מכשירים)?
95. מחשבים?
96. ציוד רפואי / חשמלי (כגון ECG, דפיברילטור, דוד עיקור)?


האם מתבצעת בדיקה קבועה של (לפי הצורך ובהתאם לתקנות הארציות)
כן לא לא ישים
97. ציוד בטיחות (כגון מטפי כיבוי אש, אזעקת עשן)?                                 
98. ציוד רפואי (כגון אופתלמוסקופ, מאזני שקילה, מכשירים)?
99. מחשבים?
100. ציוד רפואי / חשמלי (כגון א.ק.ג., דפיברילטור, דוד עיקור)?
101. האם מתבצע כיול קבוע של כל מדי לחץ הדם?
(לפי הישימות: בהתאם לתקנות הארציות):
102. האם נבדקה המרפאה כנגד דרישות הנדסת אנוש הארציות?
103. האם המרפאה מפיקה דוח שנתי העוסק גם בנושאי איכות?
104. האם קבעה המרפאה מטרות לשיפור האיכות בשנה האחרונה?
אם התשובה חיובית, מהן המטרות?
105. 1. __________________________________________________________
106. האם המטרה הושגה?
107. 2. __________________________________________________________
108. האם המטרה הושגה?
109. האם עברה המרפאה מבדק קליני אחד לפחות במהלך 12 החודשים שחלפו?
מבדק קליני, פירושו שהמרפאה או גורם חיצוני מנתח או חוקר את פעילות המרפאה (כגון שיעור מרשמי התרופות החוזרים ונשנים) בתקופה מסוימת. מעגל מבדק שלם כולל קביעת מטרות, מדידה, שיפור איכות ומדידה חוזרת.
110. אם התשובה חיובית, מה היה נושא המבדק הקליני האחרון שלך
(איזה מצב??תנאי??מה נבדק??) __________________________________________________________
111. האם קבעת דרישות? (הגדרת את המטרה)
112. האם אספת נתונים?
113. האם יכולת לשפר את האיכות בנושא זה?
114. האם הערכת את התוצאה?


כן לא
115. האם קיים במרפאה יומן לרישום אירועים קריטיים?
יומן לרישום אירועים קריטיים הוא יומן לרישום טעויות ואירועים בעלי אופי קריטי, מבחינה קלינית או ארגונית.
                     
116. האם המרפאה מנהלת ניתוח של אירועים קריטיים?
117. אם התשובה חיובית, נא לספק דוגמה: __________________________________________________________
118. האם המרפאה נוקטת פעולה במקרה של אירועים קריטיים?
119. אם התשובה חיובית, נא לספק דוגמה: __________________________________________________________


אם קיים במרפאה נהלים מפורשים למניעת הידבקות במחלות בעניין:

כן לא
120. שימוש במכשור סטרילי (העובר ניקוי ועיקור או חד-פעמי)                      
121. סילוק ציוד משומש
122. שימוש בציוד מיגון (כפפות, סינר, מסיכה רפואית, משקפי מגן)
123. סילוק חפצים חדים וחומרים מזוהמים
124. חיטוי ופעולות נוספות של מכשור רפואי


הערכת הריאיון

125.    כמה זמן נמשך הריאיון? ____ דקות
126. מה דעתך לגבי משך הריאיון? קצר מידי סביר ארוך מידי
127. האם הריאיון הציג לך היבטים חדשים הנוגעים לארגון המרפאה?     כן         לא    
128 אנא ציין הערות והצעות לשיפור (מה חסר לך, מה נראה לך בלתי חשוב, מה עניין אותך): _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________


חזרה לארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה