האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

שירותי בריאות מרחוק בבתי החולים - התפרצות נגיף הקורונה

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
שירותי בריאות מרחוק בבתי החולים - התפרצות נגיף הקורונה
Операционная. ФЦН (Тюмень) 01.JPG
מספר החוזר mr-154321120
סימוכין  
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 17 במרץ 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – קורונה, שירותי בריאות מרחוק

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ועליה במספר הנדבקים והמאושפזים בבתי החולים ולאור ההשלכות של הדבקות בנגיף על אוכלוסיות בסיכון, יש לשקול האם ניתן להחליף מפגש מתוכנן לצורך מעקב רפואי ממפגש פרונטלי למפגש וירטואלי.

  • בין קופות החולים לבתי החולים ישנם הסכמי הרחבות שונים אשר מאפשרים קבלת שירות ללא טופס 17 (טופס 17 פתוח) , לרוב לחולים כרוניים בהם חולים אונקולוגים, המטולוגים וחולי דיאליזה.
סעיף 3.4 בחוזר ראש חטיבת רגולציה שבסימוכין קבע כי לא ניתן לחייב על ביקור וירטואלי בטופס 17 פתוח למעט אם הסכימו בית החולים והקופה.
בתקופה זו, ועד להודעה של החתומים מטה, בשירותים הכלולים בהסכם הרחבה (טופס 17 פתוח) בין בית החולים לקופה ניתן לחייב גם בגין שירותים שניתנו מרחוק בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
  1. קופת החולים רשאית להודיע לבית החולים כי חלף האמור לעיל, החיוב יותנה בהפקת טופס 17 על ידי הקופה. ובלבד שהקופה תאשר או תדחה את הבקשה בתוך 48 שעות או 72 שעות באם ישנו יום חג או שבת בתוך התקופה
  2. הפניה למוקד הקופה להפקת טופס 17 תעשה על ידי בית החולים ולא על ידי המבוטח
  • לגבי מפגשים מתוכננים, בית החולים יצור קשר עם המטופל ויציע לו מפגש מרחוק. בידי המטופל ההחלטה עם לקבל את ההצעה או להגיע למפגש המתוכנן. במקרה שמטופל מעוניין בשירות מרחוק, בית החולים יציין בפניו בעת זימון התור כי הוא חייב להצטייד בטופס התחייבות טרם קבלת השירות. יודגש כי ללא טופס התחייבות לא ניתן יהיה לחייב את הקופה. המטופל יפנה לקבלת התחייבות מהקופה באמצעות פניה טלפונית או במייל, הקופה תשלח אישור התחייבות למטופל ולבית החולים

בית החולים יפיק שדה ביקור וירטואלי כאמור בסעיף 3.5 לחוזר ראש חטיבת רגולציה ובתום המפגש יצא מכתב סיכום ביקור שישלח למטופל ולקופה. מתן השירותים יהיה על פי אמות המידה של חוזר המנהל הכללי שבסימוכין.