האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תדריך חיסונים - עיתוי מתן החיסונים

מתוך ויקירפואה

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק עיתוי מתן החיסונים
תחום חיסונים
סימוכין אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014, עדכון ספטמבר 2020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון אפריל 2012
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסונים

חיסונים הניתנים בסדרה

הפסקה בלוח החיסונים השיגרתיים הניתנים במנות חוזרות בסדרה

רווחי זמן ארוכים יותר מהמומלץ בין מנות של אותו תרכיב בסדרה אינם משפיעים על רמת החסינות הסופית. לכן, במצבים בהם תרכיבים ניתנים במנות חוזרות בסדרה, יש להחשיב את המנות שניתנו ברווחי זמן ארוכים מהמומלץ.

אין צורך להתחיל ולחסן שוב או לתת מנות נוספות לאדם, אשר הפסיק לקבל את סדרת החיסון בעת כלשהי.

גיל המינימום ורווח הזמן המינימלי בין מנות תרכיב בסדרה

במצבים מיוחדים (כגון, התפרצות המחלה, צורך בהתחסנות מהירה מכל סיבה שהיא) אפשר לחסן את המועמד החל מגיל המינימום ובמרווח המינימלי המומלץ.

אין לתת תרכיבים ברווח זמן שהוא נמוך מרווח הזמן המינימלי המומלץ בין מנות אותו תרכיב בסדרה, דבר העלול לפגוע ביעילות החיסון.

אין להחשיב בסדרת חיסונים מנות שניתנו ברווחי זמן קצרים מהרווח המינימלי, ויש לתת מנה נוספת בסדרה כעבור רווח הזמן המינימלי לאחר המנה השגויה[1].

כמו כן, אין להחשיב מנת החיסון שניתנה מתחת לגיל המינימום, ויש לתת מנה נוספת החל מגיל המינימום[1].

רווח הזמן המומלץ בין המנה השגויה לבין המנה הנוספת אמור להיות לא פחות מ-4 שבועות.

גיל המינימום ורווח הזמן המינימלי המומלץ בין מנות התרכיב בסדרה
תרכיב גיל המינימום למנה הראשונה רווח זמן מינימלי בין מנות הבסיס רווח זמן מינימלי בין דחף למנה האחרונה בבסיס
DTaP, DT 6 שבועות 4 שבועות 6 חודשים ולא לפני גיל 12 חודשים
Tdap[2] 10 שנים - -
Td 7 שנים[3] 4 שבועות 6 חודשים
IPV 6 שבועות 4 שבועות 6 חודשים
OPV 6 שבועות 4 שבועות 2 חודשים
Hib 6 שבועות 4 שבועות[4] 2 חודשים ולא לפני גיל 12 חודשים
HBV אחרי לידה 4 שבועות 2 חודשים; 4 חודשים מהמנה הראשונה ולא לפני גיל 6 חודשים
MMR 12 חודשים 4 שבועות -
HAV 12 חודשים - 6 חודשים
Var 12 חודשים 4 שבועות -
PCV 6 שבועות 4 שבועות[4] 8 שבועות ולא לפני גיל 12 חודשים
Rota 6 שבועות[5] 4 שבועות מנה שלישית לא יאוחר מגיל 8 חודשים

אין לשנות את מספר המנות המומלץ לסדרת חיסון מסוים

מתן מנות מיותרות או לעיתים קרובות מהמומלץ עלול להביא לריבוי תופעות לוואי (כגון, תופעות אלרגיות או נוירולוגיות לאחר ריבוי מנות של טטנוס טוקסואיד).

לא מומלץ לחלק מנה אחת של תרכיב

לא מומלץ לחלק מנה אחת של תרכיב (כגון, חצבת או MMR) למתן במועדים שונים, מכיוון שקיים סיכון של פגיעה ביעילות החיסון, ומאידך לא הוכח ששימוש בשיטה זו מונע תופעות לוואי אפשריות.

מתן תרכיבים שונים

מתן תרכיבים בו-זמנית

מרבית התרכיבים ניתן לתת בו-זמנית (באותו יום).

פעולה זו חשובה במיוחד כאשר יש צורך לחסן במספר תרכיבים במועד אחד כגון, בגלל אפשרות של חשיפה בו-זמנית לכמה מחלות זיהומיות או לפני נסיעה לחוץ לארץ.

מתן בו-זמנית של רוב התרכיבים, חיים-מוחלשים או מומתים[6] אינו מעלה את היקף תופעות הלוואי לאחר החיסונים ולא משפיע על יעילות של כל אחד מהם[7].

להלן דוגמה של תרכיבים שניתן לתיתם בו זמנית

תרכיבים שעורבבו יחד על ידי היצרן

תרכיבים משולבים - Combined vaccines

צירוף של 2 תרכיבים נפרדים שמערבבים אותם לפני השימוש על פי הוראות היצרן:

 • תרכיב DTaP ותרכיב Hib (תרכיב משולב DTaP+Hib)
 • תרכיב DTaP-IPV ותרכיב Hib (תרכיב משולב DTaP-IPV+Hib)

תרכיבים שונים

אין לערבב את התרכיבים השונים באותו מזרק, ויש להזריקם במקומות נפרדים בגוף.

אם עקב מספר רב של זריקות באותו מועד לא ניתן להזריק את התרכיבים במקומות נפרדים בגוף, אפשר לתת בו-זמנית שתי זריקות באותה הגפה. הירך מומלץ כמקום המועדף למתן שתי זריקות לתוך השריר במרחק של כ-2.5 סנטימטר (1 inch) או יותר, כדי למנוע חפיפה של תגובות מקומיות.

 • ניתן לחסן בו-זמנית בתרכיבים חיים-מוחלשים כגון:
  • תרכיב BCG ,OPV ,MMR ו-Rota
  • תרכיב OPV ,MMR ותרכיב נגד קדחת צהובה (YF - Yellow Fever)
  • תרכיב OPV ,MMR ותרכיב נגד אבעבועות רוח
 • ניתן להזריק את רוב התרכיבים המומתים[6] בו-זמנית במקומות שונים בגוף[8], כולל תרכיב נגד שפעת בו-זמנית עם תרכיב נגד זיהומים פנוימוקוקיים.
הערה-מתן תרכיבים מסוימים בו-זמנית כגון, נגד כולירה, תרכיב מומת נגד טיפוס הבטן, תרכיב נגד דבר, שכל אחד מהם ידוע כגורם אפשרי לתופעות לוואי, עלול להגביר את הסיכון לעליה במספר וחומרת תופעות הלוואי. לכן, עדיף לתת את התרכיבים הנזכרים למעלה במועדים שונים
 • ניתן לחסן בו-זמנית בתרכיב מומת[6] ותרכיב חי-מוחלש כגון:
  תרכיב Hib ,HAV ,HBV ,DTaP, תרכיב נגד אסכרה-פלצת, תרכיב נגד זיהומים על ידי מנינגוקוק, תרכיב נגד זיהומים על ידי פנוימוקוק, תרכיב נגד שפעת, HPV, תרכיב נגד שיתוק ילדים, תרכיב נגד דלקת מוח יפנית (JE - Japanese Encephalitis) ‏, YF ,Rota ,MMR, תרכיב נגד אבעבועות רוח
לוח התרכיבים לפי טיבם
תרכיב חי-מוחלש מומת[9]
נגיפי חצבת, חזרת, אדמת, OPV ,MMR, אבעבועות רוח, קדחת צהובה (YF), Rota, שפעת דלקת כבד HAV) A), דלקת כבד HBV) B), כלבת, שפעת, דלקת מוח יפנית (JE), HPV TBE ,IPV
חיידקי טייפואיד דרך הפה Ty21a, ‏ (Vivotif)‏, BCG כולירה, פנוימוקוקי (פוליסכרידי ומצומד), מנינגוקוקי, Hib, טייפואיד בזריקה (Typhim Vi, Typherix), ‏ DTP, Tdap ,DTaP ,DT ,Td ,TT ,d

מתן תרכיבים בזמנים שונים

תרכיבים חיים-מוחלשים

יש לשמור על רווח זמן של 4 שבועות לפחות בין תרכיבים חיים-מוחלשים שונים שלא ניתנו בו-זמנית; זאת בשל הפרעות בהתחסנות (interference). אם התרכיבים ניתנו ברווח זמן של פחות מ-4 שבועות, יש לחזור על מתן התרכיב שניתן אחרון 4 שבועות מהמועד השגוי.

הערה - הנחיה זאת אינה חלה על תרכיבים OPV ו-Rota, שאפשר לתת אותם בו-זמנית, לפני או אחרי מתן MMR, אבעבועות רוח, BCG או תרכיב דרך הפה נגד טייפואיד Vivotif) Ty21a), בכל מרווח זמן ביניהם.

תרכיבים חיים-מוחלשים ותרכיבים מומתים[9]

אין צורך ברווח זמן בין מתן תרכיב מומת[9] ותרכיב חי-מוחלש.

הערה - יוצא מכלל זה הם התרכיבים נגד כולירה ו-נגד קדחת צהובה (YF) שמומלץ לתת אותם במרווח זמן של 3 שבועות לפחות.

תרכיבים מומתים[9]

אין צורר ברווח זמן בין מתן תרכיבים שונים (נגיפיים או בקטריאליים)[10] .

להלן לוח מתן תרכיבים בזמנים שונים
פעולה ראשונה פעולה שנייה רווח הזמן בין הפעולות הערות
תרכיב חי-מוחלש תרכיב חי-מוחלש 4 שבועות אם לא ניתנו בו-זמנית, מלבד Rota-1 OPV

(ראו סעיף 2.1, עמוד "עיתוי 3", הערה)

תרכיב חי-מוחלש תרכיב מומת[9] אין צורך ברווח זמן מלבד YF ונגד כולירה
תרכיב מומת[9] תרכיב חי-מוחלש אין צורך ברווח זמן מלבד YF ונגד כולירה
תרכיב מומת[9] תרכיב מומת[9] אין צורך ברווח זמן[10]

חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים: ראו המלצות לרווח זמן בין תרכיב מצומד (PCV13) לבין תרכיב פוליסכרידי (PPV23) בפרק "חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים".

מתן אימונוגלובולינים לסוגיהם ומרכיבים שונים

ההתייחסות היא לאימונוגלובולינים לסוגיהם, אימונוגלובולין סטנדרטי (IG) ואימונוגלובולינים ספציפיים (כגון TIG ,RSV-IGIV ,HBIG ,RIG ,VZIG); כמו כן, גם עירוי דם ומוצריו (כגון נסיוב, טסיות).

מתן אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו ותרכיבים חיים-מוחלשים

 • לאחר מתן אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו יש לדחות את מתן התרכיבים החיים-מוחלשים הבאים:
  • תרכיב נגד חצבת, MMR, תרכיב נגד אבעבועות רוח ו-MMRV לתקופה מ-3 עד 11 חודשים (פירוט נוסף ראה בלוח שבעמוד "עיתוי 5")
  • תרכיבים נגד אדמת ונגד חזרת - לתקופה של 3 חודשים
 • אם בכל זאת יש צורך בחיסון פעיל ללא דיחוי, יש לחזור על מתן התרכיבים 3 עד 11 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו, מלבד מקרים בהם הודגמה חסינות בבדיקה סרולוגית
הערות
 • אין צורך ברווח זמן בין מתן אימונוגלובולינים/עירוי דם ומוצריו והתרכיבים החיים-המוחלשים הבאים:
תרכיב נגד שיתוק ילדים BCG ,OPV, תרכיב נגד קדחת צהובה (YF), תרכיב Vivotif) Ty21a), תרכיב Rota[11]
 • מתן תכשיר Palivizumab (נגד RSV - Respiratory Syncytial Virus) לתור השריר ותרכיבים נגד חצבת, אדמת, חזרת, MMR ואבעבועות רוח: אין צורך ברווח זמן בין מתן התכשיר לבין התרכיבים האלה
 • מתן אימונוגלובולין (anti-Rho(D ממקור הומני, עירוי דם ומוצריו סמוך ללידה:
  • אין למנוע מתן תרכיב נגד אדמת (או MMR) לאותן נשים שמועמדות לקבל חיסון אחרי הלידה
  מומלץ לבדוק רמת הנוגדנים 8 שבועות לאחר מתן החיסון. אם לא הודגמה חסינות בבדיקה סרולוגית, יש לחזור על החיסון 3 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין (anti-Rho(D
  • מתן אימונוגלובולין (anti-Rho(D במנות חוזרות כגון, טיפול ITP (Immune Thrombocytopenic Purpura): מומלץ לדחות מתן תרכיבים חיים- מוחלשים נגד חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח ב-3 חודשים. אם יש צורך בחיסון ללא דיחוי, יש לחזור על מתן התרכיבים 3 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין (anti-Rho(D, מלבד מקרים בהם הודגמה חסינות בבדיקה סרולוגית

מתן תרכיבים חיים-מוחלשים ואימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו

לאחר מתן תרכיבים נגד אדמת, חצבת, חזרת, MMR, תרכיב נגד אבעבועות רוח, MMRV יש לדחות מתן אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו בשבועיים לפחות. אם יש הכרח במתן אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו בפרק זמן זה, יש לחזור על מתן התרכיבים נגד חצבת, MMR, אבעבועות רוח ו-MMRV ‏3 עד 11 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו (פירוט נוסף ראה בלוח שבעמוד "עיתוי 5"); התרכיבים נגד אדמת ונגד חזרת - 3 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו, מלבד מקרים בהם הודגמה חסינות בבדיקה סרולוגית.

הערה - הנחיה זאת אינה חלה על התרכיבים Rota ,OPV ,BCG ,YF ,Ty21a[11].

מתן אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו ותרכיבים מומתים

ניתן לחסן בתרכיבים מומתים[9] בכל עת לפני או אחרי מתן אימונוגלובולין/עירוי דם ומוצריו. תרכיבים מומתים[9] ניתנים לעיתים בו-זמנית עם אימונוגלובולין (במקומות הזרקה שונים) כגון:

 • RIG ותרכיב נגד כלבת (למניעת כלבת אחרי חשיפה)
 • TIG ותרכיב המכיל טוקסואיד נגד פלצת (למניעת פלצת אחרי פציעה)
 • HBIG ותרכיב HBV (למניעת דלקת כבד B)
 • IG ותרכיב HAV (למניעת דלקת כבד A)

בלוחות הבאים מובא סיכום על רווח הזמן שיש לשמור בין מתן

 • אימונוגלובולין (IG סטנדרטי או ספציפי)/עירוי דם ומוצריו ותרכיבים מומתים[6] :
פעולה ראשונה פעולה שנייה רווח הזמן בין הפעולות הערות
אימונוגלובולין תרכיב מומת[6] אין צורך ברווח זמן לפעמים ניתנים בו-זמנית
תרכיב מומת[6] אימונוגלובולין
 • אימונוגלובולין /עירוי דם ומוצריו ותרכיבים נגד חצבת, MMR, אבעבועות רוח ו-MMRV
התוויות למתן אימונוגלובולין שיטת ההזרקה מינון mg IgG/kg מינון U או ml רווח זמן בין מתן אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו
לבין מתן התרכיב (בחודשים)
מניעת פלצת (TIG) לתוך השריר 10 250U 3
מניעת דלקת כבד A‏ (IG) לתוך השריר
לפני חשיפה לנוסעים לחוץ לארץ 10 0.06ml/kg 3
אחרי חשיפה למגעים 3.3 0.02ml/kg 3
מניעת דלקת כבד B‏ (HBIG) לתוך השריר 10 0.06ml/kg 3
מניעת כלבת (RIG) לתוך השריר 22 20IU/kg 4
מניעת חצבת (IG) לתוך השריר
מגעים ללא ליקוי במערכת החיסון 40 0.25ml/kg 5
מגעים עם ליקוי במערכת החיסון 80 0.50ml/kg 6
מניעת אבעבועות רוח (VZIG) לתוך השריר 20 - 40 125U/10kg

(maximum 625 U)

5
מניעת RSV ‏ (Palivizumab monoclonal antibody) לתוך השריר 15mg/kg 0
מניעת RSV ‏ (IGIV - RSV) לתוך הוריד 750 9
מניעת CMV ‏(IGIV CMV) לתוך הוריד 150 3ml/kg 6
טיפול במצבי ליקוי במערכת החיסון (IGIV) לתוך הוריד 300 - 400 8
ITP לתוך הוריד 400 8
ITP 1000 10
ITP או Kawasaki disease ‏(IGIV) 1600 - 2000 11
עירוי דם ומוצריו
כדוריות אדומות רחוצות - Washed RBCs לתוך הוריד negligible 10ml/kg 0
כדוריות אדומות בתוספת - adenine-saline לתוך הוריד 10 10ml/kg 3
כדוריות אדומות דחוסות - Packed RBCs לתוך הוריד 20 - 60 10ml/kg 5
דם שלם - Whole blood לתוך הוריד 80 - 100 10ml/kg 6
נסיוב או מוצרי טסיות - Plasma or platelet products לתוך הוריד 160 10ml/kg 7

ביבליוגרפיה והערות שוליים

 1. 1.0 1.1 עם זאת, כאשר מנת התרכיב ניתנה 4 ימים או פחות לפני גיל המינימום/ 4 ימים או פחות מהרווח הזמן המינימלי בין המנות, יש להחשיב את המנה כתקפה. תקופה זו נקראת "תקופת החסד" ("grace period").
 2. השם הגנרי של תרכיב Boostrix בישראל הוא dTap ושל תרכיב dTaP-IPV - Boostrix Polio.
  גיל המינימום למתן תרכיבים Adacel Polio) Tdap-IPV-1 (Boostrix Polio) dTaP-IPV) הוא 4 שנים, על פי תנאי רישום התרכיבים בישראל.
 3. כאשר יש צורך בטיפול מונע נגד פלצת לאחר החשיפה לפני גיל 7 שנים, בהעדר תרכיב DT או DTaP, ניתן להשתמש בתרכיב Td בגיל צעיר יותר.
 4. 4.0 4.1 אם החיסון ניתן לאחר גיל 12 חודשים, מרווח הזמן המינימלי בין המנות הוא 8 שבועות.
 5. מנה ראשונה מומלצת עד גיל 14 שבועות 1–6 ימים.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנסית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים.
 7. יוצא מהכלל הזה מתן תרכיב נגד קדחת צהובה ותרכיב נגד מלירה. מומלץ על רווח זמן של 3 שבועות לפחות בין התרכיבים, מפני שהתגובה החיסונית יורדת אם שני התרכיבים הללו ניתנים בו-זמנית או ברווח זמן של פחות מ-3 שבועות.
 8. חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים: ראה המלצות לרווח זמן בין תרכיב מצומד (PCV13) לבין תרכיב פוליסכרידי (PPV23) בפרק "חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים".
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים.
 10. 10.0 10.1 מתן תרכיבים מסוימים בו-זמנית כגון, נגד כולירה, תרכיב מומת נגד טיפוס הבטן, תרכיב נגד דבר, שכל אחד מהם ידוע כגורם אפשרי לתופעות לוואי עלול להגביר את הסיכון לעליה במספר תופעות לוואי. לכן, עדיף לתת את התרכיבים הנ"ל במועדים שונים.
 11. 11.0 11.1 אפשר לתיתם בו-זמנית, לפני או אחרי מתן אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו, בכל מרווח זמן ביניהם.