מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

סרטן מעי גס וחלחולת

מתוך ויקירפואה

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםסרטן

כללי

גילוי מוקדם של סרטן המעי

טיפול

מעקב

סרטן מעי גס גרורתי

סרטן מעי גס ממוקם

תסמונת לינץ'

תסמונות תורשתיות של סרטן המעי הגס והחלחולת

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםגנטיקה

הנחיות קליניות, ניירות עמדה וחוזרי משרד הבריאות

תרופות

ראו גם


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.