מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

MNA-SF - Mini Nutritional Assessment Short form

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Toolbox2.png

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
מאת ד"ר טומי ספנסר, פרופסור דורון חרמוני, פרופסור מרגלית גולדפרכט, פרופסור שמואל רייס

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
Tool box (1).jpg
שם הפרק Mini Nutritional Assessment Short form
 


ראו גםסיכון תזונתי ותת תזונה בקשישים


1. אינדקס מסת גוף (BMI) נקודות
א. 19> BMI 0 __
ב. 21> BMI ≥1 1 __
ג. 23> BMI ≥21 2 __
ד. . 23 ≤ BMI 3 __
2. אובדן משקל ב- 3 ח' אחרונים נקודות
א. אובדן משקל מעל 3 ק"ג 0 __
ב. לא יודע 1 __
ג. משקל בין 1-3 ק"ג 2 __
ד. לא איבד משקל 3 __
3. סבל מדחק פסיכולוגי או מחלה חריפה ב- 3 ח' אחרונים נקודות
א. כן 0 __
ב. לא 2 __
4. ניידות נקודות
א. מרותק למיטה או לכיסא 0 __
ב. מסוגל לצאת ממיטה/ כיסא אך אינו יוצא מהבית 1 __
ג. יוצא מהבית 2 __
5. בעיות נוירופסיכולוגיות נקודות
א. דמנציה או דיכאון קשים 0 __
ב. דמנציה קלה 1 __
ג. ללא בעיות פסיכולוגיות 2 __
6. האם צריכת המזון פחתה ב- 3 ח' אחרונים עקב אובדן תיאבון, הפרעות עיכול או קשיי לעיסה או בליעה? נקודות
א. אובדן תיאבון קשה 0 __
ב. אובדן תיאבון בינוני 1 __
ג. ללא אובדן תיאבון 2 __
סה"כ ההערכה (מקסימום 14 נקודות) __
ציון מדד תזונה קטן או שווה ל-11 = בסיכון לתת תזונה


חזרה לארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה