האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוהז - Mohs micrographic surgery

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף Mohs surgery לדף הנוכחי.

המידע בערך זה אינו מלא
אם הינך רופא/ה, אנחנו מזמינים אותך לשפר את הערך ולהוסיף את המידע הדרוש להשלמתו. אם אין לך הרשאות עריכה ניתן לבקש זאת (קבלת הרשאות), וללמוד כיצד לערוך (עריכה בוויקירפואה).
ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוהז
Mohs micrographic surgery
ציור1 % שוליים בשיטת מוהז- בדיקת 100.jpg
MeSH D015580
יוצר הערך ד"ר יצחק צילינסקי
 ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוהז (Mohs), הנקרא על שם ממציאו ד"ר פרדריק מוהז, הוא טיפול מתוחכם ומדויק להסרה מלאה של סרטן העור. שיטה זו טובה מכל השיטות האחרות לטיפול בסרטן העור משום שבמהלכה מתבצעת בדיקה מיקרוסקופית מלאה של כל שולי הרקמה המורחקת, ומיפוי מדויק המאפשר למנתח לאתר ולהסיר את כל שלוחות הגידול. מנתח מוהז הוא רופא מנתח שעבר הכשרה בת שנה במרכז מוכר להתמחות מוהז, בדרך כלל בארה"ב. במשך שנה זו עובר המשתלם הכשרה מקיפה ברזי השיטה ואבחון גידולי עור במיקרוסקופ. אם עמד המשתלם בכל מטלות ההתמחות הוא זכאי להתקבל לאגודת מנתחי המוהז האמריקאית, שהוקמה על ידי ממציא השיטה .

אפידמיולוגיה

התוויות לביצוע הניתוח

מטרת הניתוח

מדובר בטיפול מתוחכם ומדויק להסרה מלאה של סרטן העור. שיטה זו טובה מכל השיטות האחרות לטיפול בסרטן העור משום שבמהלכה מתבצעת בדיקה מיקרוסקופית מלאה של כל שולי הרקמה המורחקת, ומיפוי מדויק המאפשר למנתח לאתר ולהסיר את כל שלוחות הגידול.

בחירת המטופלים

מטופלים שאינם מתאימים לביצוע הניתוח

סוגי הניתוחים ותיאורם

תיאור הניתוח בשיטת מוהז

הניתוח מתחיל לאחר רחיצת אזור הניתוח והזרקת חומר הרדמה מקומית בעדינות לעור, עד להשגת חוסר תחושה מלא. המנתח מסיר את הגידול הנראה לעין יחד עם קטע דק של רקמה בהיקפו, ומבצע מיפוי של אזור הניתוח. הרקמה שהוסרה מועברת לחדר המעבדה הסמוך, שם מבצעת הטכנאית צביעה והכנה למיקרוסקופ בטכניקה הבלעדית לניתוח מוהז. בטכניקה זו נבדקים 100% של שולי הרקמה (ציור 1). במשך זמן הכנת הרקמה, נחבש החולה זמנית וחוזר לחדר ההמתנה. שלב הכנת הרקמה במעבדה נמשך כ-30-90 דקות ולעתים אף יותר. לאחר שהרקמה הוכנה לבדיקה במיקרוסקופ, בודק המנתח בעצמו את התכשירים כדי לראות אם נותרו עדיין שלוחות גידול. כאשר מאתר המנתח שלוחות גידול, הוא מסמן את מיקומן באופן מדויק על מפה טופומיקרוגרפית והחולה חוזר לחדר הניתוח לשלב נוסף שבו מתבצעת הסרה מדויקת של שלוחות הגידול שעדיין נותרו. אין אפשרות לדעת מראש כמה שלבי ניתוח יידרשו, כיוון שהגידול הנראה מעל פני השטח עלול להיות רק "קצה קרחון" שאינו מצביע על עומק שורשי הגידול ועל פיזורם. בממוצע נדרשים שניים-שלושה שלבים, וביניהם ממתין החולה בחדר ההמתנה.

מיד לאחר הסרת כל הגידול יבחר המנתח את אחת מהאפשרויות הבאות לתיקון הפגם שנותר:

  1. ישאיר את הפצע להירפא מעצמו.
  2. יתפור את שולי הפצע.
  3. ישחזר את אזור הניתוח על ידי שתל או על ידי מתלה עור.
  4. בחלק קטן מהמקרים מתבצע השחזור לאחר 3-1 שבועות.

השוואה לשיטות ניתוח אחרות

  • השוואה לשיטת הניתוח הרגילה (עיוורת) - ניתוח בשיטת מוהז הוא הניתוח היחיד אשר בו מתבצעת בדיקה מידית של 100% משולי הרקמה המוסרת, ולכן אחוזי הריפוי בשטה זו קרובים ל-100%. בכריתה הרגילה, מתבצעת בדיקה מדגמית של פחות מאחוז אחד משולי הנגע (ציור 2). לכן לאחר כריתה בשיטה העיוורת קיימים מקרים רבים בהם חוזר הגידול גם כשהמנותח מקבל תשובה פתולוגית שהגידול אינו מגיע לשולים, ולהפך, במקרים רבים מתקבלת תשובה שהגידול לא הוסר בשלמות למרות שבפועל הוסר כל הגידול. בנוסף, מאחר והתשובה מגיעה רק לאחר כשבוע, במקרים בהם מגיעה תשובה שהגידול לא הוסר במלואו יש צורך לבצע ניתוח נוסף. אם כבר בוצע שחזור על ידי שתל או מתלה עור לפני קבלת תשובה זו, המצב בעייתי יותר כיוון שיש צורך להרוס את השחזור ולבצע ניתוח חדש ומסובך הרבה יותר. בעיה נוספת בשיטת הניתוח הרגילה היא שהמנתח צריך לנחש היכן שולי הגידול ולכן נלקחים שולי ביטחון גדולים מהנדרש והצלקת הנותרת גדולה מזו שאחרי ניתוח בשיטת מוהז.
  • השוואה לניתוח בשיטת החתך הקפוא - בשיטת החתך הקפוא המנתח לא עבר כלל הכשרה בשיטת מוהז או עבר הכשרה חלקית בלבד ונעזר בפתולוג. בשיטה זו אמנם מתבצעת בדיקה מידית של הרקמה המוסרת אך הבדיקה המתבצעת היא מדגמית (שיטת שעון) עם כל המגרעות שתוארו, ויעילותה פחותה בהרבה משיטת מוהז.

תוצאות הניתוח

יתרונות השיטה
  1. שיטת זו היא בעלת הסיכוי הגבוה ביותר לריפוי סרטן העור גם לאחר שנכשלו שיטות טיפול אחרות. אחוזי הריפוי על פי הספרות הם 96%-99%.
  2. השימוש במיקרוסקופ ובטכניקת המיפוי המיוחדת, מאפשר לשמור על הרקמה הבריאה שמסביב לגידול ולהשיג את התוצאה הקוסמטית הטובה ביותר.

סיבוכים

פרוגנוזה

ביבליוגרפיה

קישורים חיצוניים


המידע שבדף זה נכתב על ידי ד"ר יצחק צילינסקי, המחלקה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי שיבא