מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

SNAQ - Short Nutritional Assessment Questionnaire

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Toolbox2.png

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
מאת ד"ר טומי ספנסר, פרופסור דורון חרמוני, פרופסור מרגלית גולדפרכט, פרופסור שמואל רייס

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
Tool box (1).jpg
שם הפרק Mini Nutritional Assessment Short form
 


ראו גםסיכון תזונתי ותת תזונה בקשישים


מעריכים את מצבו התזונתי של המטופל על פי 3 השאלות הבאות
1. האם ירדת במשקל שלא מרצונך? ניקוד
א. יותר מ-6 ק"ג בששת החודשים האחרונים 3 __
ב. יותר מ-3 ק"ג בחודש האחרון 2 __
2 האם תאבונך ירד בחודש האחרון? 1 __
3. האם בחודש האחרון את/ה צרכת תכשירי מזון (כגון Ensure, Nutren, Easyfiber) או שהיית מוזן באמצעות זונדה או גסטרוסטום (PEG)? 1 __
סה"כ __

הוראות לנקוד השאלון: סכם את הנקוד של שלושת השאלות.

1-0 אין צורך בהתערבות. לבצע הערכה חוזרת כל חודש.

≥ 2 חשש לתת-תזונה, יש להפנות לברור רפואי. יש להורות על מלוי יומן אכילה של 4 ימים ויש להפנות לדיאטנית לברור נוסף בליווי היומן.


חזרה לארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה