מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הפרעות במתן שתן

מתוך ויקירפואה

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

כללי

הטלת שתן לילית

אי נקיטת שתן

אי נקיטת שתן במאמץ

אי נקיטת שתן מתוך דחיפות

אצירת שתן

הפרעה במתן שתן בגברים

הנחיות קליניות, חוזרי משרד הבריאות וניירות עמדה

אי נקיטת שתן בילדים

שלפוחית רגיזה


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.