מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת הקהילה בישראל - נספח 1 - רופאים חברי הקבוצה מאשרים בחתימותיה את המידע שקיבלו בנושא התעודות והאישורים שעליהם להביא לישראל

מתוך ויקירפואה

קהילה3.png

הרפואה בקהילה מימי הקמת המדינה ועד הרנסנס של רפואת המשפחה
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ

"אנו החתומים מטה, חברי קבוצה מספר 10 של רופאים מאמריקה הלטינית, מאשרים שקיבלנו מידע על הצורך להביא לישראל:

  1. דיפלומה של רופא מאושרת על ידי שגרירות ישראל בבואנוס אירס
  2. אישור עבודה מבתי החולים מאז קבלת הדיפלומה ועד עזיבת ארגנטינה
  3. רישיון עבודה של רופא בארגנטינה

נמסר לנו גם מבלי להמציא את אישורי העבודה בבתי החולים מלאחר תאריך קבלת הדיפלומה של רופא, עבודה של פחות משנה אחת, נאלץ להשלים תקופה זו של עבודה בבית חולים בישראל במעמד ובשכר סטז'ר.

חתום על ידי הרופאים.

בואנוס איירס 23.12.1964.