האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

שינוי אורחות חיים

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף אורח חיים בריא – כלים לשינוי התנהגותי לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

הנחיות קליניות, ניירות עבודה וחוזרי משרד הבריאות

ראו גם


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.