מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

חיסונים במדינת ישראל - מגמות בתחלואה לאורך השנים

מתוך ויקירפואה

האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות

אדמת 2016-1970

מספר מקרים ושיעור ל- 100,000


אדמת2016.png

אסכרה 2016-1951

מספר מקרים ושיעור ל־ 100,000
אסכרה2016.png


דלקת כבד נגיפית מסוג A‏ 2016-1992

מספר מקרים ושיעור ל־ 100,000


כבד 2016.png


דלקת כבד נגיפית מסוג B‏ 1992 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל־ 100,000


כבד6.png


==דלקת עוצבה חיידקית על ידי המופילוס אינפלואנזה b‏ 1970 - 2016

מספר מקרים ושיעור ל־ 100,000


עוצבה2016.png


==


שיתוק2016.png
פלצת2016.png
חצבת2016.png
חזרת2016.png
אדמת מלידה.png
שעלת2016.png