האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

חקירה אפידמיולוגית של צבר תחלואה הקשור במזון - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
חקירה אפידמיולוגית של צבר תחלואה הקשור במזון
מספר החוזר 11/14
סימוכין 48265814
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 14 ביולי 2014
 

מטרה

יצירת כלי חקירה אפידמיולוגית אחיד, מקיף ומעודכן של צברי תחלואה הקשורים במזון.

בכבוד רב,

ד"ר אמיליה אניס,

מנהלת האגף לאפידמיולוגיה .

תחולה

יום הפצת החוזר.

הפנייה לחוזרים אחרים הקשורים לנושא

רקע

צברי תחלואה הקשורים במזון ("הרעלות מזון") מהווים חלק נכבד מעומס התחלואה של מחלות מעיים זיהומיות, בפרט בגיל הרך ובמגעיו הקרובים. ככלל, במסגרת החקירות האפידמיולוגיות, מומלץ לעשות שימוש בפורמט דיווח אחיד וייעודי.

לאור זאת, האגף לאפידמיולוגיה עידכן את כלי החקירה המקצועי בנושא זה, לשימוש המחלקות האפידמיולוגיות בלשכות הבריאות. שאלון החקירה המופיע בנוהל זה מאפשר ריכוז כלל הנתונים העולים מהחקירה וסיכום מכלול המידע בהיבט האפידמיולוגי, הקליני, הסביבתי ושל המזון. אמצעי זה מניח את התשתית לשיתוף פעולה והעברת המידע המתקבל בין מחלקות שונות הן בתוך לשכת הבריאות, והן ברמת המטה בחקירות המערבות מספר מחוזות.

הבסיס החוקי

הנוהל הוא הנחיה שמשרד הבריאות רשאי להוציא בתוקף תפקידו לפי פקודת בריאות העם, 1940.

השיטה

שימוש בשאלון החקירה האפידמיולוגית המצורף כנספח לחוזר זה, בגרסה להדפסה או בגרסה האלקטרונית.

השאלונים ניתנים להורדה מאתר המשרד

אחריות ליישום הגוהל

רופאי המחוזות והנפות, מנהלי המחלקות לאפידמיולוגיה, אחראי אפידמיולוגיה, והאחיות האפידמיולוגיות בלשכות הבריאות.

חלות הגוהל

הנחיות חוזר זה חלות על כל הצוותים המעורבים בחקירות האפידמיולוגיות מהמחלקות השונות בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות.

נספחים

Food cluster-1.png
Food cluster-2.png
Food cluster-3.png
Food cluster-4.png