מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עידוד ההנקה והסדרת היחסים בין האיגודים המדעיים של רופאי הילדים לחברות המייצרות תרכובות מזון לתינוקות - הצהרה אתית

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


עידוד ההנקה והסדרת היחסים בין האיגודים המדעיים של רופאי הילדים לחברות המייצרות תרכובות מזון לתינוקות
 
Breastfeeding-icon-med.png
סמל ההנקה הבינלאומי
יוצר הערך האיגוד הישראלי לרפואת ילדים - The Israeli Society of Pediatrics
 


לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – אתיקה , הנקה


מבוא

ראו גםהרגלי אכילה וקשרי האכלה לגדילה והתפתחות בריאה בילדות, מלידה ועד גיל 6 שנים - נייר עמדה

כללי ההצהרה האתית של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגודים המדעיים הרלוונטים בנושא עידוד ההנקה נועדו להגדיר את הקשר שבין האיגוד ו/או רופאי ילדים עם החברות המייצרות תרכובות מזון לתינוקות (תמ"לים), תוך כוונה שהסדרת הקשר תתרום למטרת העל - עידוד ההנקה.

הכללים הללו אינם מהווים מסמך משפטי אלא הצהרה אתית אשר מוסכמת על הגופים המדעיים העוסקים בנושא: האיגוד לרפואת ילדים, האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה, האיגוד לגסטרואנטרולוגיה ילדים, החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ"ק) והחברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה (חיפ"א).

ההצהרה האתית מבוססת על הקודים והנהלים הבאים:

 • הקוד הבינלאומי לשיווק תמ"לים של ארגון הבריאות העולמי, 1981 WHO International code of marketing of breast milk substitutes
 • האמנה האתית המשותפת של ההסתדרות הרפואית בישראל וחברות התרופות הפועלות בישראל, 2004
 • הצהרת ההסתדרות הרפואית העולמית אודות הקשר בין רופאים לחברות מסחריות, 2009‏ WMA statement concerning the relationship between physicians and commercial enterprises
 • חוזר מנכ"ל משרד הבריאות - כללים להתקשרות מוסדות משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית עם גופים מסחריים/עסקיים, 2010
 • עידוד ההנקה - חוזר משרד הבריאות, 2012
 • פרוטוקול האקדמיה לרפואת הנקה אודות מרפאות ילדים תומכות הנקה, 2013. Academy of breastfeeding medicine clinical protocol 14: breast feeding friendly physician's office

כללי

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים מצהיר כי:

 1. חלב אם הוא המזון המיטבי לתינוק בשל תרומתו להתפתחות ולגדילה, למניעת מחלות ולקשר אם-תינוק
 2. עידוד הנקה תורם תרומה חשובה לגדילה והתפתחות בריאים של התינוק
 3. כאשר ההנקה אינה מתאפשרת, יש מקום לשימוש בתמ"לים, אולם שיווקם והפצתם אסור שיפגעו בעידוד ההנקה
 4. לאיגוד לרפואת ילדים ולרופאי הילדים ככלל, יש חלק חיוני בהדרכת הורים אודות תזונת התינוק, עידוד הנקה, ומתן הדרכה אובייקטיבית לשימוש בתמ"לים כאשר יש צורך בכך


לאור כל אלה, האיגוד חיבר את את הכללים הבאים

כנסים והשתלמויות

 1. מומלץ כי רופאי הילדים יטלו חלק רק בכינוסים בנושאי תזונת תינוקות אשר יתקיימו ביוזמת ובהובלת האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםו/או האיגודים/חברות הרלבנטיים של הר"י
 2. מטרת הכינוס תהיה מדעית בלבד ולא בעלת אופי שיווקי
 3. תמיכה בכינוסים אלה אפשר שתינתן על ידי חברת תמ"לים ולפחות חברה אחת נוספת (חברת תמ"ל או חברה אחרת)
 4. תתחייב שקיפות מלאה באשר לפרטי החברות נותנות התמיכה
 5. רמת האירוח בכינוס תהיה כמקובל בכינוסים כאלה
 6. החברות רשאיות להקצות כספים לאיגוד המדעי למטרת מימון מרצים או משתתפים אחרים על פי שיקול דעתו של האיגוד
 7. לאיגוד תהיה שליטה מלאה על התכנים ובחירת המרצים בכינוסים אלה
 8. לחברות נותנות התמיכה לא תהיה השפעה על התכנים המדעיים בכינוס
 9. המרצים בכינוסים אלה יהיו מחויבים בחובת הגילוי הנאות אודות קשרים עסקיים עם חברות התמ"ל
 10. המרצים יפעלו על פי מיטב השיקולים המקצועיים, המדעיים והאתיים
 11. מומלץ כי רופאי הילדים לא יטלו חלק בכנסים או אירועים שווקיים ביוזמת חברות התמ"לים

מרפאות ילדים

 1. מרפאות הילדים בקהילה לא תשמשנה כמקום לשיווק תמל"ים ועל כן מומלץ כי ככלל, מרפאות הילדים ימנעו מקבלת דוגמאות תמל"ים מחברות התמ"ל
 2. אם התקבלו דוגמאות בודדות של תמל"ים למטרת מתן להורים למקרי הצורך, הם או כל חומר שיווקי הקשור בהם לא יוצגו במקום מרכזי ובולט במרפאה, במטרה שלא יהיו גלויים לציבור

רופאי ילדים

 1. האיגוד לרפואת ילדים יפעל להסברה אודות חשיבות ההנקה כבר במהלך ההיריון, על ידי הפצת חומר הסברה בתחנות אם וילד ובכל נקודה אפשרית אחרת. תישקל האפשרות לביקור האמהות אצל רופאי ילדים לצורך העמקת הסברה זו כחלק מהמעקב הטרום לידתי. במסגרת פעילות הסברתית זו יינתן גם מידע אודות חיסונים
 2. רופאי הילדים יפעלו ככל האפשר לעידוד הנקה בקרב ההורים