האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

צריכת מזון אולטרה מעובד והשפעתה על הבריאות - צריכת UPF, תמותה כללית ותמותה מ-CVD

מתוך ויקירפואה

Froot-Loops-Cereal-Bowl.jpg

צריכת מזון אולטרה מעובד והשפעתה על הבריאות - נייר עמדה
מאת הועדה המייעצת לאגף התזונה, משרד הבריאות

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – מחלת לב, תזונה

תמותה כללית

במספר מחקרי חתך ומחקרי עוקבה מבוססי אוכלוסייה, שכללו מספר גדול של משתתפים (44,000-11,000 משתתפים), נמצא קשר בין צריכה גבוהה יותר של UPF (בסיווג לפי NOVA) וסיכון מוגבר לתמותה מכלל הסיבות[1][2][3][4][5].

אחד האתגרים הכרוכים בביצוע מחקר הוא היכולת להעריך את התרומה היחסית של קבוצות מזון ספציפיות או רכיבי תזונה ספציפיים לסיכון לבריאות. במחקר עוקבה שכלל 11,898 משתתפים ונמשך 7.7 שנים (93,599 שנות אדם), נמצא כי צריכה גבוהה של UPF כאחוז מסך צריכת האנרגיה (רבעון עליון, 33.1 אחוזים> לעומת רבעון תחתון 14.1 אחוזים<), קשורה לעליה בסיכון לתמותה (HR=1.44, 95%CI 1.01-2.07). בבחינת שיעורי התמותה הקשורים לצריכת רכיבי תזונה שונים לא נמצאו הבדלים, אולם נמצא קשר עם קבוצות מזון שונות: לצריכה של מוצרי יוגורט וחלב מותסס (אלה המסווגים כ-UPF), עוגות, מאפים ועוגיות, נצפתה התרומה הגדולה ביותר לשיעור התמותה המוגבר, אך הקשר המובהק נמצא רק לגבי יוגורט וחלב מותסס (1.02-1.86 HR=1.37; 95%CI). לא נמצא קשר בין כל קבוצות ה-UPF האחרות לבין תמותה מוגברת. קבוצות אלה הן: לחם, דגני בוקר, קינוחים חלביים, בשר ובשר מעובד, ריבות, ממתקים וקינוחים מתוקים, רטבים, משקאות מתוקים ומיצי פירות ארוזים. ייתכן כי ההשפעה הסינרגיסטית של כמה סוגי מזון בולטת יותר מאשר התרומה הבודדת של סוג מזון אחד בלבד - על פי העיקרון לפיו תרומת סך צריכת המזונות לסיכון גדולה יותר מתרומתו של כל סוג מזון או רכיב תזונה בודד.

תמותה מ-CVD

במחקר עוקבה שהתבסס על הנתונים מסקרי הבריאות NHANES III בארצות הברית (1988- 1994) לא נמצא קשר בין צריכת UPF ותמותה מ-CVD במעקב שנמשך 19 שנים[4]. לעומת זאת, בשני מחקרי עוקבה אחרים נמצא קשר בין צריכת UPF לבין סיכון מוגבר לתמותה מ-[5][6]CVD. המחקר הראשון נערך בקרב 22,475 גברים ונשים באיטליה. צריכת UPF בשיעור של למעלה מ-14.6 אחוזים מסך המזון הנצרך (בחמישון העליון) לעומת צריכת UPF בשיעור של מתחת ל-6.6 אחוזים (בחמישון התחתון) הייתה קשורה בסיכון מוגבר לתמותה מ-CVD. סיכון מוגבר נמצא גם לתמותה ממחלה לב חסימתית (HR=1.58, 95%CI 1.23-2.03), ולמחלת כלי דם במוח או IHD‏ (HR=1.52, 95%CI 1.10-2.09)[5].

ממצאים דומים התקבלו במחקר עוקבה אמריקאי שנערך בקרב 91,891 מבוגרים, בו נצפתה תמותה גבוהה יותר מ-CVD בקרב אנשים שצרכו UPF: התמותה נצפתה באנשים בחמישון העליון של הצריכה ביחס לאנשים מהחמישון התחתון של הצריכה (1.36-1.64 HR=1.50, 95%CI). ההבדל בשיעורי התמותה נצפה גם ביחס למחלות לב (1.50-1.87 HR=1.68, 95%CI). במחקר זה נמצא כי סף הצריכה של UPF הקשור לסיכון מוגבר לתמותה מ-CVD הוא 2.4 מנות ליום: גודל מנה הוגדר על פי פירמידת המזון של משרד החקלאות האמריקאי. בניתוח הסיכון לתמותה לפי קבוצות סיכון באוכלוסייה נמצא סיכון מוגבר בנשים ביחס לגברים[6].

סיכום

ברוב המחקרים, למעט אחד, נמצא סיכון מוגבר לתמותה מכלל הסיבות ומ-CVD כתוצאה מצריכה גבוהה יותר של UPF. נמצא כי סף הצריכה של UPF הקשור בסיכון מוגבר לתמותה מ-CVD הוא 2.4 מנות ליום: גודלי המנה הוגדרו על פי ההגדרות המקובלות לגודלי מנה בכל אחת מקבוצות המזון. הקשר בין צריכת UPF לבין תמותה היה פחות בולט כאשר בוצע ניתוח הנתונים ביחס לקבוצות מזון או לרכיבי תזונה בודדים. ממצאים אלה עשויים להצביע על השפעה סינרגיסטית אפשרית לצריכת כמה מזונות יחד או על מספר מנגנונים, לפיהם צריכת UPF יכולה להשפיע על שיעורי התמותה.

ביבליוגרפיה

  1. Blanco-Rojo R, Sandoval-Insausti H, Lopez-Garcia E, Graciani A, Ordovas JM, Banegas JR, Rodriguez-Artalejo F, Guallar-Castillon P. Consumption of ultra-processed foods and mortality: a national prospective cohort in Spain. Mayo Clin Proc 2019;94:2178-88
  2. Rico-Campa A, Martinez-Gonzalez MA, Alvarez-Alvarez I, Mendonca RD, de la Fuente-Arrillaga C, Gomez-Donoso C, Bes-Rastrollo M. Association between consumption of ultra-processed foods and all cause mortality: SUN prospective cohort study. BMJ 2019;365:l1949
  3. Schnabel L, Kesse-Guyot E, Alles B, Touvier M, Srour B, Hercberg S, Buscail C, Julia C. Association between ultraprocessed food consumption and risk of mortality among middle-aged adults in France. JAMA intern med 2019;179:490-8
  4. 4.0 4.1 Kim H, Hu EA, Rebholz CM. Ultra-processed food intake and mortality in the USA: results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III, 1988-1994). Public Health Nutr 2019;22:1777-85
  5. 5.0 5.1 5.2 Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Costanzo S, De Curtis A, Persichillo M, Sofi F, Cerletti C, Donati MB, de Gaetano G, Iacoviello L. Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study. Am J Clin Nutr 2021;113:446-55
  6. 6.0 6.1 Zhong G, Gu H, Peng Y, Wang K, Wu Y, Hu T, Jing F, Hao F. Association of ultra-processed food consumption with cardiovascular mortality in the US population: Long-term results from a large prospective multicenter study. Int J Behav Nutr Phys Act 2021;18:21