מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 15 - סיכום דיון בקופ"ח על המחלקה בחיפה

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל - המרכז

סיכום ישיבה באגף הרפואי — מתאריך 7.11.76

הנושא: שיתוף פעולה עם המחלקה לרפואת המשפחה והקהילה של בי"ס לרפואה אבא חושי וקופ"ח.

משתתפים: פרופ' ח. דורון, ד"ר עפרן, ד"ר שינפלד, הח' בראון, ד"ר ג'רסי, ד"ר אפשטיין, הח' א' פרסר, ד"ר א' רון.

 1. הוחלט להקים מח' לבריאות המשפחה והקהילה במסגרת מרחב חיפה
 2. המחלקה המוקמת בביה"ח "הכרמל" הישן, אך בנוסף המחלקה תקבל מקום בביה"ח החדש
 3. למחלקה לבריאות המשפחה והקהילה יהיו שני סוגים תפקידים
  1. תפקידים מרכזיים — מרחביים בכפיפות למנהל המרחב
  2. פעילויות מיוחדות ביה"ח למרפאה קהילתית, שירות סוציאלי, חינוך לבריאות בכפיפות למנהל בית החולים, תוך כדי תיאום בין הגורמים
  • בית החולים יעמיד לרשות המחלקה את המקום המתאים לפעילות
  • כמו כן, התפקידים המוגדרים בסיכום מהווים את אלה המתייחסים לשירות של קופ"ח ואינם כוללים כלל את התפקידים בהוראה, מחקר ושירותים אחרים
  • קבלת עובדים סוציאליים ומחנכי בריאות תעשה בתיאום עם הנהלת ביה"ח והמרחב. כמו כן, תכניות טיפולי בית במרחב יסוכמו על ידי כל הנוגעים בדבר, כולל הנחלת המרחב
 4. מרפאה קהילתית: המחלקה לבריאות המשפחה, במרפאה של 12,000 נפש. ד"ר אפשטיין יהיה אחראי לשירות הרפואי, ביצוע האחריות יתואם עם הנהלת המרחב, מרפאה זו תשמש כמרפאת הוראה והדרכה
 5. המחלקה לבריאות המשפחה תעסוק בפעילות של תכנון והערכה במרחב חיפה, לפי סיכום עם הנהלת המרחב
 6. ביה"ס לרפואה בחיפה מוכן להעביר את המחלקה לביה"ח "הכרמל", דבר זה ידרוש תקציב של 6.2 משרות (1976). קופ"ח תשתתף באמצעות המרחב באותו מספר תקנים. תקנים אלה כוללים תקנים קיימים כיום במרחב. במחלקה זו יהיה שילוב של שירות הוראה ומחקר ותפיסה זו תחול גם על העובדים הנוכחים. מנהל המחלקה יקבע את חלוקת הזמן בין שירות הוראה ומחקר.
 7. צריך להיחתם הסכם בין ביה"ס לרפואה וקופת חולים בנידון

תתקיים פגישה עם פרופ' ארליך ופרופ' ח. דורון לחתימת ההסכם.

ד"ר א' רון

העתק:

למשתתפים ד"ר ח. גורדון, כאן, הח. י' גבתון, כאן