האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

רפואת המשפחה בישראל - מקורותיה, תולדותיה ומשמעותה.

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

פתח דבר

בחמישים השנים האחרונות (2019-1969) התפתח במערכת הבריאות בישראל תהליך בעל חשיבות מרחיקת לכת לבריאות העם, והוא תחייתה של רפואת המשפחה כמומחיות. דהיינו, העלאת הרמה המקצועית ברפואה הראשונית על ידי פיתוח תוכנית התמחות מוכרת ברפואת המשפחה ככל יתר ההתמחויות, בתנאים הנקבעים על ידי המועצה המדעית ובאישורו של משרד הבריאות.

הדבר מוצא את ביטויו באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין קופת חולים הכללית, אז המוסד שביטח את מרבית אוכלוסיית המדינה, ובין האחראי לשירותי רפואה ראשונית בקהילה ולו קומץ רופאים חלוצי רפואת המשפחה בישראל. בשלבים מאוחרים יותר איפשר שיתוף פעולה זה הן את הרחבתו לכל קופות החולים בישראל המקיימות מחלקות לרפואת המשפחה, והן את הקמתם של חוגים לרפואת המשפחה בכל חמשת בתי ספר לרפואה בישראל. צירוף הפעילות של מערכת הבריאות בקהילה, של קופות החולים, של החינוך הרפואי, של בתי הספר לרפואה ושל המחקר הוא דבר חיוני ביותר לביסוסה של ההתמחות ברפואת המשפחה בהמשך הדרך.

מיקומה הנאות של ההתמחות ברפואת המשפחה בסולם העדיפויות הלאומי של מערכת הבריאות במדינה טרם הושג, אך ללא עוררין חיוני הוא.

הספר שלפנינו נכתב בידי שלושה מחברים: פרופ' חיים דורון, איש מערכת הבריאות בתקופה ההיא, בחזון ובתהליך יישומו; פרופ' שפרה שורץ, היסטוריונית הרפואה הישראלית; ופרופ' שלמה וינקר, העומד בראש האיגוד המדעי של רפואת המשפחה לעת הזאת. מתוך שיתוף פעולה מלא חילקו המחברים ביניהם את מלאכת הכתיבה, את מלאכת הכנת הפרקים ומלאכת חיבורם בספר שלפנינו.

אנו סבורים שפרסומו של ספר זה בעת הזו יניע שלב חדש וחיוני בהתפתחותה של רפואת המשפחה בישראל, בתקופה שבה המחסור ברופאים בארץ מאיים על רמתה של הרפואה הראשונית בקהילה.

המחברים.

שלמי תודה

למכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות ולפרופסור אליק אבירם המנהל המדעי; לגב׳ זיוה ליטבק, המנהלת האדמיניסטרטיבית, ולכל צוות המכון על עזרתם האדיבה בהכנת הספר.

תודתנו נתונה לראשי המחלקות והחוגים לרפואת המשפחה בבתי הספר לרפואה ובקופות החולים, שסייעו במתן מידע ובנתונים: פרופסור אמנון להד (שירותי בריאות כללית והאוניברסיטה העברית והדסה ירושלים); פרופסור אנטוני היימן (קופת חולים מאוחדת ואוניברסיטת תל אביב); פרופסור איה בידרמן (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושרותי בריאות כללית), פרופסור חוה טבנקין (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושרותי בריאות כללית); פרופסור חאלד כרכבי (שירותי בריאות כללית ובית הספר לרפואה של הטכניון חיפה); פרופסור מיכאל ויינגרטן (בית הספר לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר־אילן); פרופסור אליעזר קיטאי (אוניברסיטת תל אביב וקופת חולים לאומית); ד"ר שלמה צביאלי (אסיא); פרופסור אורי גולדבורט, ד"ר ג׳ף לדרר, ד"ר שלמה מוניקנדם וד"ר גיורא אלמגור. תודה מיוחדת לפרופסור לאון אפשטיין (האוניברסיטה העברית בירושלים) על תרומתו לחומר על תולדות המחלקה בטכניון.

תודה לנילי אושרוב, עורכת ספר האיגוד ולולריה דרורי על סיועה באיתור המסמכים הארכיוניים.

תבוא הברכה על כולם.

המחברים.

ראו גם