מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 3 - שיעורי תמותת תינוקות לאלף תינוקות חיים

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

מקור: שחלב סטולר ליס, הדרכה וקידום בריאות בחברות רב תרבותיות: המקרה של העלייה הגדולה לישראל, 1956-1949, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 2006. הטבלה עובדה על פי לוחות "לידות, פטירות ריבוי טבעי ופטירות תינוקות לפי צורת ישוב" בשנתון הסטטיסטי לישראל, כרכים 1–8 וכן על פי לוחות "נישואין, גירושין, ילודה, תמותה, ריבוי טבעי תמותת תינוקות ולידות מת" בכרכים אלו. הנתונים לגבי לא יהודים וכלל האוכלוסייה חושבו רק החל משנת 1951. הנתונים לגבי יישובי העולים נעזרו גם בישורון־ברמן ט' (1954), "הטיפול המונע באם ובילד בשנים 1942-1954", דפים רפואיים, יג (3), עמי 205.

שנה יהודים במעברות בכפרי עבודה לא יהודים כלל האוכלוסייה
1948 36.26 - - - -
1949 51.71 - - - -
1950 46.22 157.8‏[1] - - -
1951 39.20 104.1 \48.78 40.75
1952 38.70 70.4 59.0 67.74 43.10
1953 35.66 51.4 42.3 60.09 39.64
1954 34.12 49.1 62.8‏[2] 61.23 39.84
1955 33.59 46.7 48.4 62.54 37.31
1956 35.56 40.3 57.2 61.51 40.26

ביבליוגרפיה

  1. יומן בן־גוריון, 11.2.52, עמי 8, אב"ג וכן ישורון־ברמן ט' (1954), "הטיפול המונע באם ובילד בשנים 1954-1942", דפים רפואיים, יג (3), עמי 205.
  2. שיעורי תמותת התינוקות, תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ מ' סנה, 16 בינואר 1956, דברי הכנסת, יט, עמי 791. בתשובה נמסר כי האחוז הגבוה בכפרי העבודה מתבסס על 15 פטירות בלבד. המקור: Health Services in Israel, Th. Grushka editor) Ministry of Health (1968), p.122, table)

קישורים חיצוניים