מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

שאלון EPA למנהל המרפאה

מתוך ויקירפואה

Toolbox2.png

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
מאת ד"ר טומי ספנסר, פרופסור דורון חרמוני, פרופסור מרגלית גולדפרכט, פרופסור שמואל רייס

שאלון עבור מנהל המרפאה או רופא המשפחה המייצג את המרפאה


1. מהו השטח הכללי של המרפאה שלך (במ"ר) _________

כן לא לא ישים
2.      האם למרפאה יש מכשיר פקס פועל ומחובר?                                 
3. במידה שיש מכשיר פקס, האם יש לו מספר נפרד?
הכוונה היא, שמספר הפקס שונה ממספר הטלפון של המרפאה

4. מה מספר קווי הטלפון הקיימים במרפאה לקבלת שיחות מהמטופלים? _____

כן לא לא ישים
5.      האם קיים במרפאה קו או מספר נפרד לקבלת שיחות חירום מהמטופלים?                                 
6. האם מתבצע רישום של כל ייעוץ קליני בטלפון, הניתן על-ידי מי שאינו רופא משפחה?
סמן על 'לא ישים' אם עובדים שאינם רופאי משפחה אינם נותנים לעולם ייעוץ בטלפון
7. אם התשובה חיובית, האם היעוץ הניתן מתועד בתיק הרפואי?
נא לסמן 'לא ישים' אם הדבר אסור במדינתך


8.      איזו מערכת זימון תורים קיימת במרפאה?    כן      לא     
מערכת זימון תורים מראש   
walk-in system   
מערכת מעורבת


9. אם במרפאה קיימת מערכת זימון תורים, מהו מרווח התור (בדקות) עבור פגישות שגרתיות?    _____    דקות
(נא לא להביא בחשבון מטופלים המגיעים לצורך קבלת אישור בלבד, אלא מטופלים המבקשים ייעוץ ממשי)


כן לא
10.     האם קיים במרפאה הסדר מקומי לפיו מידע (מסקנות, תוצאות) על טיפול שניתן על-ידי רופאים אחרים, מחוץ למרפאה, מחוץ לשעות העבודה, זמין למרפאה?                      
11. האם קיים במרפאה הסדר לפיו ייעוצים (מסקנות, תוצאות) של רופאים אחרים, מוצג בפני רופא המשפחה?


12.     מידע על טיפול שניתן מחוץ לשעות העבודה זמין לרופא/י המשפחה:    באותו יום    ביום למחרת    לאחר שלושה ימים ויותר    לא זמין כלל   

סגל

כן לא לא ישים
13.     האם יש למרפאה איש צוות (או מתורגמן) המסוגל לתקשר, במידה שהמטופל אינו דובר בשפת הארץ?                                      
14.     האם המרפאה או הקופה בודקת תעודות הסמכה בעת מינוי עובד חדש לתפקיד?
15.     האם כל חברי הסגל מקבלים הדרכה נוספת באופן קבוע?
16.     האם מתקיימת הערכה שנתית לכל חברי הסגל?
17. אם התשובה חיובית, האם נשמרים רישומי ההערכה כתובים?
18. אם התשובה חיובית, האם רישומים כתובים אלה כוללים תוכניות לימוד אישיות?
19. אם המרפאה זקוקה לרופא ממלא מקום זמני, האם מביאים לידיעתו/ה את נוהל העבודה המקובל במרפאה?

סמן 'לא ישים' אם המרפאה שלך אינה עושה שום שימוש ברופא ממלא מקום זמני

האם במהלך 36 החודשים שחלפו ולפני ה-EPA, בדקה המרפאה את מספר שעות העבודה בפועל של:
סמן 'לא ישים' אין לך סגל עובדים כזה
20. רופאי משפחה
21. רופאים אחרים
22. מתלמדים במקצוע
23. אחיות
24. עוזרי מרפאה
25. חבר סגל מזכירות
26. מנהל המרפאה
27. חברי סגל אחרים
אם המרפאה בדקה זאת, כיצד נעשה הדבר?
28. דיונים לא רשמיים
29. רישום בכתב על-ידי הסגל
30. בדרך אחרת
31. האם המרפאה ארגנה אירוע חברתי בהשתתפות כלל הסגל במהלך 12 החודשים שחלפו?
32. במהלך 12 החודשים שחלפו, האם נסגרה המרפאה ליום שלם או לחצי יום לצורך קיום דיון סגל בנושא האסטרטגיה העתידית של המרפאה?

מחשבים

האם יש למרפאה כלי תוכנה הבאים לצורך הגנה מפני גישה בלתי מורשית:    

סמן 'לא ישים' אם אין במרפאה מחשבים

כן לא לא ישים
33.     גישה פנימית: שם משתמש וסיסמה                                 
34. גישה חיצונית: firewall ("חומת אש")
35. סורק וירוסים
36. האם קיימת מערכת לגיבוי מידע?
37. באיזו תכיפות מתבצע גיבוי?
פעם ביום
פעם בשבוע
פעם בחודש
פחות מפעם בחודש או באופן לא קבוע
38. האם לכל רופאי המשפחה יש גישה לאינטרנט?
39. האם לכל רופאי המשפחה יש גישה לדואר אלקטרוני?     

כספים

כן לא לא ישים
40. האם המרפאה מנהלת רישום מלא של הפעילות הפיננסית?                                 
אם התשובה חיובית, האם הדבר כולל רישום מלא של:
41.     הכנסה           
42. הוצאות כספיות
43. תנועות מזומנים
44. תביעות (הערה עבור הקטור: כאשר מישהו חייב לך כסף)
45. האם יש במרפאה מערכת ליישוב חשבונות עם מטופלים?
46. האם תחומי האחריות לניהול הפיננסי מוגדרים בצורה ברורה?
47. האם המרפאה מפיקה תוכנית פיננסית שנתית הכוללת תחזית הכנסות והוצאות?

מעורבות המטופל

      כן לא לא ישים
48. האם קיים במרפאה פורום מטופלים או קבוצת השתתפות מטופלים?                                 

49.

האם קיימת במרפאה תיבת הצעות עבור המטופלים?
תיבת הצעות היא תיבה שהמטופלים יכולים להגיש באמצעותה (באופן אנונימי) הצעות לשיפור.
50. האם קיים במרפאה נוהל תלונות שניתן לקבלו לפי בקשה? (כמו אירוע קריטי)
נוהל תלונות קיים, משמעותו רישום תלונות מטופלים, דיון בתלונות ונקיטת פעולה למניעת הישנות תלונה דומה בעתיד.
אם קיים במרפאה נוהל תלונות:
51. האם תלונות המטופלים נרשמות?
52. האם המרפאה מנהלת ניתוח / דיון בתלונות המטופלים?
53. אם התשובה חיובית, נא לספק דוגמה: ______________________________________
54. האם המרפאה נוקטת פעולה כמתחייב מתלונות המטופלים?
55. אם התשובה חיובית, נא לספק דוגמה: ______________________________________
56. האם המרפאה קיימה סקר בנושא שביעות רצון המטופלים (לפני ה-EPA)?
57. אם התשובה חיובית:
במהלך 12 החודשים שחלפו
במהלך 1-3 השנים שחלפו
לפני יותר משלוש שנים
58. אם התשובה חיובית, באיזה כלי השתמשת? _________________________________
59. בהעדר רופאים, האם קיים לפחות חבר סגל אחד שעבר הכשרה לטיפול במקרה חירום ובצורך למתן החיאה?

פרופיל המרפאה

      כן      לא      לא ישים  
60. האם יש במרפאה משרות פנויות שלא אוישו?
61. אם התשובה חיובית, כמה משרות? ................ משרות
62. ולאיזה סגל?_________________________________
            _________________________________
האם קיימת במרפאה פונקציית הדרכה או חינוך:
63. עבור רופאים זוטרים ההופכים להיות רופאי משפחה?
64. עבור סטודנטים לרפואה הלומדים על טיפול רפואי?
65. עבור אחיות / עוזרי מרפאה?
(נא לסמן 'לא ישים' אם לא קיימים אחיות / עוזרי מרפאה במדינתך)
66. נא להעריך או לחשב: מהו אחוז המטופלים טעוני הטיפוח מבחינה חברתית, השייכים לעשירונים סוציו-אקונומיים נמוכים במרפאה שלך?
(0% = אף אחד, 100% = כולם)
% ____
67. האם קיימת במרפאה רשימת מטופלים?
68. אם התשובה חיובית, מה גודל רשימת המטופלים של המרפאה? __________________ מטופלים
69. נא להעריך או לחשב: מהי אוכלוסיית המבקרים התלת-חודשית (בממוצע)? __________________ מטופלים
70. נא להעריך או לחשב: מהי אוכלוסיית המבקרים השנתית (מספר המטופלים השונים המתקשרים למרפאה בשנה אחת)? __________________ מטופלים
71. נא להעריך או לחשב: מהו מספר המגעים השנתי במרפאה שלך? __________________ התקשרויות

במהלך הביקור במרפאה יקיים המשקיף ריאיון אתך. הוא/היא י/תפנה אליך שאלות אחדות אודות רישום רפואי. הוא/ היא י/תשאל אותך אם התיקים הרפואיים מכילים רשימה או תמצית של בעיות, סקירה של טיפול תרופתי שניתן בפועל, רגישויות, מצב העישון וצריכת אלכוהול. בנוסף, הוא / היא י/תשאל אותך אם המרפאה עושה שימוש בסיווג מחלות. אם אינך בטוח/ה בתשובות על השאלות הללו, אנא בדוק 10 תיקים רפואיים ו / או ברר את התשובות אצל רופאי המשפחה (האחרים).


חזרה לארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה