האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

שאלון EPA לרופא

מתוך ויקירפואה

Toolbox2.png

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
מאת ד"ר טומי ספנסר, פרופסור דורון חרמוני, פרופסור מרגלית גולדפרכט, פרופסור שמואל רייס

שאלון לרופא (מיועד לכל רופא משפחה ורופא אחר הקשור למרפאה)

פרטים אישיים

1. מה מינך? נקבה זכר
2. בן/ת כמה את/ה?         ___ שנים
3. מה תפקידך? רופא משפחה/ רופא אחר (לא רופא משפחה): ___________
4. באיזו שנה הצטרפת למרפאה זו? _____
5. מהם אחוזי המשרה שלך במרפאה? %____ (מקסימום 100%)
a5. כמה שעות פרונטליות בשבוע עליך לעבוד לפי ההסכם עם הקופה? ___ שעות בשבוע
6 כמה שעות פרונטליות בשבוע את/ה עובד/ת בפועל במרפאה זו? ___ שעות בשבוע
a6.    כמה שעות בשבוע סך הכל (כולל ביקורי בית ועבודה משרדית)
את/ה עובד/ת בפועל במרפאה זו?
___ שעות בשבוע
7. כמה שעות בשבוע סך הכל היית רוצה לעבוד לו יכולת לבחור זאת? ___ שעות בשבוע

שביעות רצון בעבודה

אנא ציין את מידת שביעות או אי-שביעות רצונך בכל מגוון ההיבטים של תפקידך 1=אי-שביעות רצון רבה
7=שביעות רצון רבה
נא להקיף בעיגול את התשובה המתאימה בסולם הדירוג
8. תנאי העבודה הפיסיים   1     2     3     4     5     6     7  
9. החופש לבחור בעצמך את שיטת העבודה   1     2     3     4     5     6     7  
10. עמיתיך וחבריך לעבודה   1     2     3     4     5     6     7  
11. הכרה בהישגיך   1     2     3     4     5     6     7  
12. מידת האחריות המוטלת עליך   1     2     3     4     5     6     7  
13. התגמול הכספי הניתן לך   1     2     3     4     5     6     7  
14. ההזדמנות הניתנת לך לנצל את כישוריך   1     2     3     4     5     6     7  
15. שעות העבודה   1     2     3     4     5     6     7  
16. מידת הגיוון בעבודתך   1     2     3     4     5     6     7  
17. בשיקול כולל, מה תחושתך בנוגע לעבודתך?   1     2     3     4     5     6     7  


חזרה לארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה