האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים - הקדמה

מתוך ויקירפואה

Antibiotic.png

שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
מאת המרכז הרפואי שערי צדק: פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, ד"ר דוד רווה

שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
Antibiotic.png
שם המחבר פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, ד"ר דוד רווה
שם הפרק הקדמה
מוציא לאור
שערי צדק1.png
מועד הוצאה תשע"א – 2010
מספר עמודים 196
הקדשה ספר זה מוקדש
לפרופ' חיים הרשקו
בהוקרה עמוקה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםטיפול אנטיביוטי

לתשומת לב הקורא

עורכי הפנקס מבקשים להדגיש שתוכן פנקס זה משקף את הגישה לשמוש באנטיביוטיקה (Antibiotics) ולמניעת זיהומים כנהוג במרכז הרפואי שערי צדק.

לרוב הנושאים קיימות גישות נוספות ולא בהכרח גישה זו או אחרת הינה הנכונה.

כמו כן, מופנה הקורא לספרות כי לעיתים ישנם עדכונים שטרם נכללו בפנקס.

הקדמה

 1. בפנקס זה תמצא/י לקט פרוטוקולים (Protocols), המפרטים את ההמלצות לשימוש באנטיביוטיקה במצבים קליניים שכיחים בבית החולים. ההמלצות מופיעות בטבלאות, המאפשרות שימוש מהיר בפרוטוקול
 2. רוב ההמלצות מתייחסות לתחילת הטיפול האמפירי (Empirical), ויש לצמצם את הטווח הטיפולי עם קבלת התשובות הרלוונטיות (Relevant) מהמעבדה המיקרוביולוגית (Microbiology laboratory)
 3. ההמלצות גובשו על ידי היחידה למחלות זיהומיות, והן מבוססות על הספרות המקצועית העדכנית בהתאמה לתנאים הספציפיים (Specific) המקומיים, כולל מגוון התרופות האנטי-מיקרוביאליות (Anti-microbial) הזמינות בבית החולים ונתונים מהמעבדה המיקרוביולוגית
 4. מובן מאליו שמדובר במדריך (Guidelines), העשוי להתאים ברוב המקרים, אך לא בכולם
 5. במהדורה זו נעשתה רוויזיה (Revision) של רוב הטבלאות, בהסתמך על העדכונים בספרות ועל הנתונים העדכניים של המעבדה המיקרוביולוגית, והוספו מספר פרקים חדשים, כולל על הערכות למתארים ביולוגיים (Biological) מגוונים. פרק הנהלים האפידמיולוגיים (Epidemiological) נכתב במקור על ידי גברת ציונה ג'ראסי, לשעבר האחות המפקחת האפידמיולוגית, ועודכן ושודרג על ידי גברת פועה קופיט וגברת בטי מזוז
 6. מאז פרסום המהדורה הרביעית הוחלט להחזיר את Ceftazidime לבית החולים, על אף היותו משרה (Inducer) חזק של Extended-Spectrum β-Lactamases‏‏ (ESBL). הסיבה לכך היא שהופסק השיווק של Cefepime בארץ. מאותה סיבה, הופסק הטיפול ב-Mezlocillin והוחלף ב-Piperacillin
 7. תרופות חדשות שהוכנסו לבית החולים מאז המהדורה הקודמת: Daptomycin,‏ Ertapenem,‏ Linezolid,‏ Piperacillin, ‏Tigecycline, ‏Voriconazole, ‏Anidulafungin, ‏Ticarcillin-clavulanate
 8. הופעת זנים חדשים של Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae בצד השכיחות העולה של זיהומים עם חיידקים אלימים, כגון Staphylococcus aureus ו-Acinetobacter ו/או עמידים, כגון Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus‏ (MRSA),‏ Enterobacteriaceae המפרישים ESBL‏ (Extended Spectrum β-Lactamase), מדגישה את החשיבות העליונה של הקפדה על הנהלים למניעת זיהומים הנרכשים בבית החולים ולצמצומם (פרק VII)
 9. אנו מודים מקרב לב לגברת יעל פומרנץ על הדפסת כתב היד ועל סיועה בעריכת הפנקס ולגברת טלילה דבש עבור ההדפסה והעריכה הסופית
 10. אנו מודים לחברות התרופות Neopharm ,Pfizer ,(Merck Sharp & Dohme) MSD ,AstraZeneca ו-GSK‏ (GlaxoSmithKline) עבור התמיכה בהדפסת הפנקס. יש להדגיש שהתוכן כולו באחריות המחברים
 11. מודגש כאן, שהפנקס גם מופיע ברשת המחשבים של בית החולים, עובדה המאפשרת לנו לערוך בו שינויי עדכון מפעם לפעם

 

פרופ' עמוס מ. ינון,

פרופ' יחיאל שלזינגר,

ד"ר דוד רווה.

עובד ואושר על ידי הוועדה האפידמיולוגית
 • ד"ר עודד אולשה, המחלקה לכירורגיה כללית (General surgery)
 • ד"ר מאיר איסקזון, היחידה למחלות זיהומיות
 • ד"ר משכית בר-מאיר, היחידה למחלות זיהומיות
 • מגר' אלן גרינברג, מנהל בית המרקחת
 • ד"ר יונית וינר-וול, היחידה למחלות זיהומיות
 • פרופ' עמוס ינון, מנהל האגף לרפואה פנימית
 • ד"ר תמר לכיש, היחידה למחלות זיהומיות
 • ד"ר אורלי מגד, היחידה למחלות זיהומיות
 • גב' בטי מזוז, אחות אפידמיולוגית
 • ד"ר מרק עשוש, מנהל המעבדה המיקרוביולוגית
 • גב' פועה קופיט, אחות מפקחת אפידמיולוגית
 • פרופ' ברל רודנסקי, לשעבר מנהל המעבדה המיקרוביולוגית
 • ד"ר דוד רווה, היחידה למחלות זיהומיות
 • פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל היחידה למחלות זיהומיות
 • ד"ר עובדיה שמש, סגן מנהל בית החולים

 

הדפסה ועריכה: יעל פומרנץ וטלילה דבש.

מהדורה חמישית – תשע"א/2010.