האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

זכויות החולה

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף ניסויים רפואיים בבני אדם לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות


חוק זכויות החולה

עקרונות החוק

 1. הזכות לקבלת טיפול רפואי
  • איסור הפליה
  • טיפול במצב חרום רפואי
  • מידע בדבר זהות המטפל
  • זכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי
  • זכות לקבלת חוות דעת נוספת
  • טיפול רפואי נאות
  • הבטחת המשך טיפול נאות
  • שמירה על כבודו של החולה
  • שמירה על פרטיותו של החולה
 2. הסכמה מדעת לטיפול רפואי
 3. הרשומה הרפואית והמידע הרפואי
  • חובת שמירת סודיות רפואית
  • מסירת מידע רפואי לאדם אחר

החולה הנוטה למות

ייפוי כוח

הסכמה מדעת

טיפול רפואי נאות

הרשומה הרפואית והמידע הרפואי

זכויות החולה הסוכרתי

מידע בריאות

ערכים קשורים


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.